Phone number: +44 (0) 2070226530
Phone number: +44 (0) 2070226530
Current language: Polski
  • Panasonic @IFSEC2016, CCTV Privacy Protection

Technologia maskowania osób

Federalna ustawa o ochronie danych

Celem tej ustawy jest ochrona prywatności ludzi podczas przetwarzania ich danych osobowych.  Dane osobowe oznaczają informacje na temat sytuacji osobistej albo materialnej osoby określonej lub możliwej do zidentyfikowania (osoby, której dane dotyczą).

Firma Panasonic jest zaangażowana w przestrzeganie tej ustawy poprzez wprowadzenie nowej technologii maskowania osób

 

panasonic, technologia zabezpieczająca, kamera do monitoringu, maskowanie osób, ochrona danych osobowych

 

Podczas rozważania instalacji systemu zabezpieczeń zakładamy, że prywatność osób mających z nim kontakt będzie drastycznie zmniejszona. Technologia maskowania osób firmy Panasonic została zaprojektowana tak, by system zabezpieczeń spełniał swoje zadanie i jednocześnie był zgodny z wymogami prawnymi poprzez ochronę tożsamości pracowników i klientów. Funkcję ochrony prywatności można wyłączyć podczas analizowania nagrania z dowolnego incydentu, który mógł mieć miejsce w monitorowanym obiekcie. Jest to elastyczne, etyczne i wydajne rozwiązanie gwarantujące ochronę prywatności w ramach systemu zabezpieczeń. 

Jak to działa?

Technologia maskowania osób firmy Panasonic korzysta z funkcji MOR (ang. Moving Object Removal, usuwanie obiektów w ruchu) w celu maskowania poruszających się obiektów, a także to ukrywania obszarów nieruchomych, które powinny pozostać poufne. Możliwość wyłączenia funkcji MOR oraz zmieniania maskowanych obszarów wedle uznania powoduje, że cały system jest elastyczny i prosty w obsłudze. Funkcja pozwala również tworzyć różne role użytkowników, np. użytkowników standardowych i administratorów mających dostęp do obrazów bez maskowania. 

Tę technologię można stosować w wielu różnych środowiskach, na przykład sklepach, bankach, logistyce itp. Instalacja tej technologii jest możliwa zarówno w nowych, jak i dotychczasowych systemach zabezpieczeń. Dzięki niej staną się one elastyczne i zgodne z przepisami ochrony danych osobowych. 

Przykładowy system

 

maskowanie osób, technologia zabezpieczająca, ochrona danych osobowych, kamera do monitoringu, system zabezpieczeń

 

Aby uzyskać więcej informacji, naciśnij przycisk „Kontakt” poniżej lub kliknij tutaj, aby pobrać broszurę na temat maskowania osób.