• FacePRO™
  Technologia rozpoznawania twarzy

Technologia rozpoznawania twarzy

FacePRO    Główne cechy    Mniejsze obciążenie    Rozpoznawanie twarzy  

Rozwiązanie do rozpoznawania twarzy FacePRO™ automatycznie dopasowuje twarz danej osoby na podstawie obrazu wideo (na żywo lub nagranego) z kamer Panasonic i-PRO do bazy danych zarejestrowanych twarzy oraz powiadamia i ostrzega o dopasowanych twarzach.

Zapewnia  przetwarzanie w czasie rzeczywistym obrazu z maks. 20 kamer na serwer oraz może przeszukiwać z dużą szybkością do 30 000 zarejestrowanych twarzy referencyjnych.

 • Wysoka precyzja nawet w trudnych warunkach

 • Redukcja kosztów dzięki funkcji najlepszych ujęć i łatwej konfiguracji

 • Możliwość rozbudowy systemu (do 30 000 twarzy)

 

Jak to działa? 

 

Oprogramowanie do rozpoznawania twarzy działa w tle w systemie, gromadząc dane dotyczące poszczególnych wykrywanych twarzy. Te dane są następnie przechowywane w łatwo dostępnej bazie danych. 

Użytkownik może skorzystać z tej bazy danych i wybrać określoną twarz. Ta funkcja umożliwia ustawienie uruchomienia alarmu w przypadku wykrycia danej osoby w przyszłości lub po prostu śledzenie ruchów określonej osoby w porządku chronologicznym między poszczególnymi kamerami w systemie.

face recognition software, panasonic, face detect

panasonic, face matching, technology, security camera

Jedną z najważniejszych zalet rozwiązania do rozpoznawania twarzy jest poziom kontroli, jaki zapewnia w centralnym punkcie zarządzania.

Dzięki bezpośredniemu połączeniu między kamerą a serwerem możliwa jest kontrola i gromadzenie informacji z maksymalnie 20 zdalnych kamer jednocześnie na jednym serwerze. Rozpoznawanie twarzy i analiza wizualna przeprowadzana przez system w czasie rzeczywistym zapewnia operatorowi łatwy dostęp do zarejestrowanych obrazów, na których występuje określona twarz lub klient, przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika oprogramowania do monitorowania.

W oprogramowaniu jest dostępna również sekcja analityczna. W tym obszarze użytkownik może analizować statystyki dotyczące liczby osób oraz wykrywać ich wiek i płeć. System wyświetla odpowiednie informacje w przystępny sposób.  panasonic, face matching, security camera,

 

Wysoce precyzyjny, najwyższej klasy mechanizm rozpoznawania twarzy oceniony przez NIST

 • Technologia Deep Learning zastosowana w nowym oprogramowaniu została opracowana wspólnie z Uniwersytetem Narodowym w Singapurze; zwiększa ona skuteczność wykrywania twarzy nawet o 500%*3 w porównaniu z tradycyjnymi systemami.

  *3 Współczynnik odrzutów zredukowany do 20% w przypadku ustawienia wskaźnika akceptacji nieprawidłowej osoby na wartość 0,01 w zestawie danych obrazów twarzy IJB-A.

 • Unikatowy algorytm, który łączy w sobie technologię Deep Learning (metodę uczenia maszynowego) z metodą obliczania podobieństwa (zapobiegającą błędom), umożliwia rozpoznawanie w sytuacjach, które były trudne dla konwencjonalnych technologii rozpoznawania twarzy, np. kiedy twarz jest pod kątem (do 45 stopni w lewo lub w prawo albo 30 stopni w górę lub w dół), częściowo zasłonięta przez okulary przeciwsłoneczne lub zmieniona przez upływ czasu.

 

 

 

 

 

Funkcja iA oraz obrazy Best Shot (z najlepszymi ujęciami) maksymalizują skuteczność mechanizmu wykrywania oraz zapewniają wysoką precyzję wykrywania 

 • Funkcja iA umożliwia kamerom automatyczne wykrywanie scenerii i automatyczną optymalizację ustawień w celu zwiększenia wykrywalności obrazów wideo. Kamera automatycznie wykrywa ruchome obiekty, szybkość ruchu, twarze oraz intensywność światła (dzienne/nocne/z reflektorów) na obrazie wideo, które zwykle trudno jest zaobserwować z powodu ruchu osoby i podświetlenia, a następnie optymalizuje ustawienia w czasie rzeczywistym oraz rejestruje zoptymalizowany obraz wideo danej osoby.
   
 • Klucz licencji Best Shot dołączony do tego oprogramowania można zainstalować w kamerach sieciowych serii Panasonic i-PRO EXTREME (sprzedawanych osobno) w celu umożliwienia automatycznego wyboru obrazów nadających się do rozpoznawania twarzy z różnych obrazów zarejestrowanych w momencie przechodzenia danej osoby przed kamerą, a następnie wysyłania do serwera tylko tych wybranych obrazów. Pozwala to wysyłać wysokiej jakości obrazy nadające się do rozpoznawania twarzy bez niepotrzebnego obciążania serwera.

 

 

Mniejsze obciążenie serwera i sieci

System FacePRO łączący ten produkt z kamerami z funkcją iA umożliwia wykrywanie twarzy przez kamery oraz wysyłanie do serwera tylko obrazów Best Shot zawierających twarze, co radykalnie zmniejsza obciążenie sieci i eliminuje konieczność korzystania z łącza o dużej przepustowości. Wykonywanie rozpoznawania twarzy na serwerze z wykorzystaniem obrazów Best Shot zmniejsza obciążenie serwera i wymagania dotyczące pojemności dysków twardych Karta 3 Rozszerzone możliwości wyszukiwania Za pomocą standardowego oprogramowania serwera do rozpoznawania twarzy (WV-ASF950) możliwa jest prosta rejestracja serii maksymalnie 10 000 twarzy. Opcjonalny zestaw rozszerzający do systemu rozpoznawania twarzy (WV-ASFE951W) pozwala zarejestrować do 30 000 twarzy. Możliwości dopasowywania przez system rozpoznawania twarzy Jedną z najważniejszych zalet rozwiązania do rozpoznawania twarzy jest poziom kontroli, jaki zapewnia w centralnym punkcie zarządzania. Dzięki bezpośredniemu połączeniu między kamerą a serwerem możliwa jest kontrola i gromadzenie informacji z maksymalnie 20 zdalnych kamer jednocześnie na jednym serwerze.

  

 

Rozszerzone możliwości wyszukiwania

Za pomocą standardowego oprogramowania serwera do rozpoznawania twarzy (WV-ASF950) możliwa jest prosta rejestracja serii maksymalnie 10 000 twarzy. Opcjonalny zestaw rozszerzający do systemu rozpoznawania twarzy (WV-ASFE951W) pozwala zarejestrować do 30 000 twarzy.

 

 

 

 

Liczenie osób, określanie wieku i płci

W oprogramowaniu jest dostępna również sekcja analityczna. W tym obszarze użytkownik może analizować statystyki dotyczące liczby osób oraz wykrywać ich wiek i płeć. Następnie                         

system wyświetla odpowiednie informacje w przystępny sposób. 

 • Zlicza osoby z wykrytymi twarzami oraz ocenia ich wiek i płeć
 • Wyświetla wynik na ekranie w postaci wykresu statystycznego
 • Dane statystyczne można zapisać w pliku CSV
  na potrzeby analizy

 

 

Możliwości dopasowywania przez system rozpoznawania twarzy

Jedną z najważniejszych zalet rozwiązania do rozpoznawania twarzy jest poziom kontroli, jaki zapewnia w centralnym punkcie zarządzania. Dzięki bezpośredniemu połączeniu między kamerą a serwerem możliwa jest kontrola i gromadzenie informacji z maksymalnie 20 zdalnych kamer jednocześnie na jednym serwerze. Rozpoznawanie twarzy i analiza wizualna przeprowadzana przez system w czasie rzeczywistym zapewnia operatorowi łatwy dostęp do zarejestrowanych obrazów, na których występuje określona twarz lub klient, przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika oprogramowania do monitorowania.

 • Po dopasowaniu do zarejestrowanej osoby generowany jest alarm dopasowania twarzy w czasie rzeczywistym i na liście pojawia się historia alarmu.
 • Określony obraz na ekranie można odtworzyć na monitorze kontrolnym – wystarczy dwukrotnie kliknąć historię alarmu.
 • Uzyskaj więcej informacji na temat typów klientów i ich zachowania niż kiedykolwiek wcześniej.
 • Kieruj działalnością, korzystając z funkcji analitycznych kamery nadzorującej firmy Panasonic i technologii rozpoznawania twarzy opartej na sieci.
 • Twórz bardziej komfortowe, bezpieczne i skuteczne środowiska dla odwiedzających dzięki funkcjom liczenia osób i tworzenia map cieplnych.
 • Minimalizuj zagrożenia i zapobiegaj nieupoważnionemu dostępowi na terenie obiektu. 

Serwer rozpoznawania twarzy WV-ASF950 firmy Panasonic umożliwia korzystanie z funkcji rozpoznawania twarzy w systemie zabezpieczeń IP.
Dzięki zastosowaniu technologii firmy Panasonic w kamerach i serwerze możliwe jest uzyskiwanie dokładnych informacji na temat osób uzyskujących dostęp do podległych obszarów. Ponadto można uzyskiwać informacje na potrzeby analiz marketingowych, takie jak liczba osób oraz ich wiek i płeć.*

 

Analiza przypadku

18 października 2017 r. na bramkach granicznej kontroli paszportowej na międzynarodowym lotnisku w Tokio zaczęły działać trzy moduły rozpoznawania twarzy firmy Panasonic. System nie wymaga uprzedniej rejestracji danych biometrycznych – w celu weryfikacji tożsamości porównuje dane fotograficzne twarzy z układu scalonego w paszporcie ze zdjęciem wykonanym na bramce rozpoznawania twarzy.

Odnośnik:Bramka rozpoznawania twarzy firmy Panasonic Wybrana przez Ministerstwo Sprawiedliwości

 

]]>