• Case Studies and Sectors

Studia przypadków i sektory

Rozwiązania pełnego bezpieczeństwa firmy Panasonic — obejmujące produkty zabezpieczające, systemy monitorowania oparte na chmurze, alarmy firmowe, systemy wideo analizy biznesowej, techniki wideołączności wewnętrznej i kontroli dostępu — są obecnie wykorzystywane w przedsiębiorstwach i organizacjach każdego rodzaju i wielkości, pochodzących z różnych branż.

W tej części witryny znajdują się analizy przypadków z opisem pracy i klientów, którym pomagamy. Tutaj jest dostępna pełna lista naszych analiz przypadków.

Nasze rozwiązania pełnego bezpieczeństwa są również instalowane w wielu branżach jako integralny składnik bardziej rozbudowanych systemów. Tutaj dostępny jest pełny przewodnik dotyczący rozwiązań i ich efektywnego zastosowania w różnych branżach.