• Program dystrybucji produktów do systemów ochrony
    Program dystrybucji produktów do systemów ochrony
  • Distribution scheme for Security
    Distribution scheme for Security

Program dystrybucji produktów do systemów ochrony

Utworzenie nowej spółki PSNE w 2010 r. wynika z globalnej fuzji dwóch wcześniej osobnych oddziałów — Panasonic Communications Company i Panasonic System Solutions Company. Fuzja umożliwia firmie Panasonic tworzenie i wspieranie kompleksowych, zintegrowanych rozwiązań na podstawie wszystkich produktów wcześniej oferowanych przez dwie osobne spółki.

W skład nowej oferty spółki PSNE wchodzi wiele różnych produktów obsługujących komunikację IP, w tym systemy telefoniczne (bezprzewodowe terminale DECT/SIP, centrale PBX i rozwiązania do zintegrowanej komunikacji), zabezpieczenia (kamery i powiązany sprzęt), rozwiązania do dokumentowania (urządzenia wielofunkcyjne, przy czym szczególną uwagę zwraca się tu na rynki małych i średnich przedsiębiorstw (SME) oraz małych i domowych biur (SoHo)), a także rozwiązania do przetwarzania obrazu (skanery i karty cyfrowe).

Dzięki połączeniu tych wszystkich obszarów firma Panasonic i jej sprzedawcy będą mogli w pełni skorzystać z konwergencji w dziedzinie IP. Co więcej, połączone mocne strony i wiedza specjalistyczna w zakresie badań i rozwoju obu spółek pozwolą PSNE projektować i wytwarzać produkty IP oparte na najnowszych zdobyczach w dziedzinie dźwięku, przetwarzania obrazu, wizji i danych, które będą doskonale przygotowane na nową erę komunikacji sieciowej.

 

Nowy dystrybutor systemów sieciowych firmy Panasonic (Panasonic Systems Networks Distributor, PSND) — zajmuje się kanałem systemów ochrony:

• identyfikuje i weryfikuje kluczowych partnerów lub firmy ds. dystrybucji, którzy mogą przyjąć na siebie stosowne zobowiązania i utrzymać określony poziom wsparcia dla oferty sieciowych rozwiązań IP CCVE firmy Panasonic.

• Firmy z obszaru PSND i systemów ochrony muszą udowodnić swoje możliwości w zakresie projektowania, wspierania i sprzedaży zintegrowanych i sieciowych systemów nadzoru, a także w każdym kwartale przeprowadzić we współpracy z lokalnymi firmami ds. sprzedaży produktów firmy Panasonic wymaganą liczbę szkoleń.

• Firmy PSND muszą też stale uzupełniać stany magazynowe i zapewniać wysoki poziom obsługi klientów przed sprzedażą i po zawarciu transakcji.

 

Kryteria wyznaczania firm z obszaru PSND i systemów ochrony
Aby zakwalifikować się do obszaru PSND i systemów ochrony, partner ds. dystrybucji musi spełnić kryteria przedstawione w „Umowie dotyczącej PSND i systemów ochrony”, a po przyznaniu wspomnianego statusu musi spełniać te kryteria przez cały okres obowiązywania umowy.

Kryteria wymagające spełnienia obejmują między innymi:

• utrzymywanie stanów magazynowych produktów IP,
• certyfikację personelu zajmującego się sprzedażą i sprawami technicznymi,
• obsługę przed- i posprzedażową,
• prezentowanie i demonstrowanie produktów,
• wspieranie lokalnych wydarzeń i działań promocyjnych organizowanych przez firmę Panasonic,
• przedstawianie miesięcznych raportów z punktów sprzedaży.