WV-ASM200 — prezentacja wideo

Oprogramowanie klienckie do zarządzania rozwiązaniami IP w sieciach LAN/WAN.

 

  • Oprogramowanie klienckie do zarządzania rozwiązaniami IP w sieciach LAN/WAN.
  • Wyświetlanie obrazów na żywo na ekranie podzielonym na wiele części i wyświetlanie mapy (w połączeniu z WV-ASE201).
  • Możliwość sterowania kamerami IP przy użyciu joysticka (w połączeniu z WV-ASE201E).
  • Możliwość podłączenia do 100 urządzeń, a tym samym sterowania 6400 kamerami.
  • Pełne monitorowanie alarmów.

Oprogramowanie i-Pro WV-ASM200 do obsługi i zarządzania idealnie nadaje się systemów obejmujących wiele rejestratorów i obiektów. Zapewnia wirtualną macierz do systemów nadzoru IP, umożliwiając multimonitorowanie i powiadamianie o alarmach ze zdalnych lokalizacji przez sieć udostępnioną. Obrazy mogą być na żywo odbierane z kamery lub za pośrednictwem rejestratora, co pozwala na elastyczną konstrukcję sieci. Konfiguracja obejmująca wiele monitorów umożliwia jednoczesne korzystanie z widoków Live (na żywo, z podziałem na 1/4/9/16 części), Review (kontrola, Spot/Quad) oraz Map* (mapa) na różnych, dedykowanych monitorach. * W połączeniu z WV-ASE201E.

ASM200 obsługuje do trzech monitorów*.

Oprogramowanie WV-ASM200 łączy wszystkie elementy systemu niezależnie od tego, czy jest duży, mały, rozproszony, czy rozległy. IP wiąże się z kilkoma ograniczeniami, a to oprogramowanie pozwala je wyeliminować, umożliwiając wyświetlanie w jednej lokalizacji do 30 kl./s na kamerę na ekranie podzielonym na 16 części w trybie Mpeg4 i przy szybkości transmisji 2 Mb/s (zależnie od konfiguracji kamer).

W systemie można zarejestrować do 100 rejestratorów i 6400 kamer, a dodatkowo można przypisać 400 grup w celu szybkiego wybierania wstępnie zaprojektowanych zbiorów kamer w trybach wyświetlania na ekranie pojedynczym lub podzielonym na 4, 9 lub 16 części, co daje szybki dostęp do często używanych urządzeń.

WV-ASM200 obsługuje konfigurację z 3 monitorami*:

1) Monitor operacyjny do wyświetlania na żywo, sterowania kamerami, wyszukiwania i odtwarzania oraz zapisywania zdjęć, które można drukować. Dostępna jest też funkcja wyświetlania powiadomień o alarmach umożliwiająca zmianę działania na skutek incydentu.

2) Monitor mapy wyświetla ikony na mapie do łatwego przeglądania materiałów z różnych lokalizacji. Dzięki powiadamianiu o alarmach i ikonom prowadzącym do różnych map system nadaje się nawet do największych nadzorowanych obiektów.

3) Monitor z materiałem wyświetlanym na żywo obsługuje sekwencje na żywo, wiele ekranów i wyświetlanie alarmów. Układ i kolor tła panelu operacyjnego definiowany przez użytkownika, uwierzytelnianie użytkowników hasłem z limitem czasu, 5 poziomów użytkowników, widok/sterowanie kamerą zależne od użytkownika to funkcje umożliwiające niezwykle elastyczne i zaawansowane zarządzanie maks. 32 użytkownikami.