• EBL512 G3

  Inteligentny system przeciwpożarowy. Obsługa maks. 30.600 urządzeń poprzez 30 paneli kontrolnych.

System EBL512 G3

System EBL512 G3 to adresowalny, analogowy system alarmu przeciwpożarowego, w którym można również stosować czujki konwencjonalne. EBL512 G3 spełnia standardy normy EN54, część 2 (systemy sygnalizacji pożarowej) oraz normy EN54, część 4 (zasilacze). Każdy system CIE może komunikować się nawet z 1020 czujkami i urządzeniami wejścia/wyjścia. Nawet 512 z tych urządzeń może być punktami alarmowymi. Każdy system CIE ma cztery połączenia pętli czujek analogowych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, urządzeń wejściowych i wyjściowych itp. Każde urządzenie w pętli używa jednego adresu. Każdy system CIE może pracować samodzielnie lub być podłączony w sieci TLON (Echelon). Można w ten sposób połączyć nawet 30 systemów CIE. Całkowita liczba czujek i innych urządzeń pracujących w pętli w pełnym systemie wynosi ponad 30 600. Każdy system CIE ma dostęp do wszystkich informacji pochodzących z innych systemów CIE w tym samym systemie sieciowym.

EBL512 G3 — wyjątkowa koncepcja umożliwiająca wczesne wykrywanie bez niepotrzebnych alarmów.
EBL512 G3 to trzecia generacja analogowych systemów EBL alarmu przeciwpożarowego oferująca wyjątkową funkcjonalność wraz z adaptacją do otaczającego środowiska, automatyczną diagnostykę i interaktywność. System można instalować niemal w każdym miejscu.

 • Każda czujka analogowa w systemie dostosowuje się do otoczenia. Czułość każdej czujki analogowej jest stała, niezależnie od zanieczyszczeń ani od poziomu cząstek otoczenia. Każda zmiana długoterminowa jest odróżniania od np. wahań krótkoterminowych pożaru tlącego.
 • Funkcja automatycznej diagnostyki wykrywa każde odchylenie od precyzyjnego stanu normalnego w obwodach elektronicznych i w komorze wykrywania. Interaktywność oznacza korzystanie z informacji pochodzących z jednego, dwóch lub większej liczby czujek w systemie w celu uzyskania dokładniejszego wykrywania rzeczywistego pożaru.
 • Rodzina najnowocześniejszych czujek analogowych zapewnia systemowi dokładne informacje bez zakłóceń dotyczące występowania dymu i zmian temperatury w instalacji.

Przegląd systemu

Systemy alarmów przeciwpożarowych firmy Panasonic zaprojektowano w taki sposób, aby spełnić wymagania dużych i samodzielnych systemów pożarowych stosujących różne rozwiązania z zakresu sterowania i sygnalizacji (systemów CIE), czyli paneli sterowania. Już w przypadku instalacji samodzielnej do urządzenia EBL512 G3 można podłączyć do 30 600 urządzeń za pomocą 30 paneli sterujących, każdy z 4 detektorami pętli.

Do czterech pętli można podłączyć różne urządzenia:

 • adresowalne czujki analogowe — również czujki iskrobezpieczne;
 • czujki konwencjonalne;
 • adresowalne ręczne ostrzegacze pożarowe;
 • adresowalne izolatory zwarć;
 • adresowalne urządzenia wejściowe i wyjściowe — wyjścia monitorowane;
 • adresowalne sygnalizatory akustyczne, syreny i sygnalizatory wizualne.

System alarmu przeciwpożarowego EBL512 G3 oferuje szereg funkcji, które spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wykrywania pożaru, prezentacji i pomiarów w przypadku wykrycia pożaru.

Sygnał serwisowy jest automatycznie emitowany, gdy czujka zostanie zanieczyszczona. W systemie jest obsługiwana duża liczba algorytmów wykrywana pożaru, które można indywidualnie ustawiać dla każdej czujki analogowej. Zdalne sterowanie systemem jest możliwe za pośrednictwem sieci globalnych. Sygnalizację alertów, tj. wyjście przetwornika alarmu, można opóźnić, aby podjąć natychmiastowe kroki na miejscu w celu ustalenia przyczyny alarmu. Wyłączenia, tj. można wyłączać określoną strefę, wyjście programowalne i wyjścia przetwornika alarmu. Kanały czasu wewnętrznego (tzw. czas CIE) lub kanały czasu wewnętrznego (np. regulator czasu) można wykorzystać do wyłączania itp. Wyjściaprogramowalne przez użytkownika w bardzo elastyczny sposób, umożliwiając sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. alarmami, systemami gaśniczymi itp. Do każdego systemu CIE można podłączyć do 16 wyświetlaczy, takich jak np. panele straży pożarnej lub urządzenia wskaźników alarmu. Możliwe jest również podłączenie do serwera sieciowego w celu zdalnego uzyskania informacji za pomocą sieci Internet i/lub jako bramy do systemu zewnętrznego.

Każdy system CIE, 5000/5001 jest wyposażony w cztery pętle o pojemności do 1020 adresów, z których 512 może pełnić funkcję punktów alarmowych. System CIE jest wyposażony w zasilacz wewnętrzny. Akumulatory umieszczono wewnątrz obudowy. Wewnątrz można podłączyć do sześciu kart rozszerzeń.

Karty rozszerzeń:

 • Karta rozszerzeń 4580 do 8 stref. Karta rozszerzeń z ośmioma konwencjonalnymi wejściami liniowymi stref wykrywania.
 • Karta rozszerzeń 4581 z 8 przekaźnikami. Karta rozszerzeń z ośmioma programowalnymi wyjściami przekaźnikowymi z przełączaniem.
 • Karta rozszerzeń 4583 z wejściami i wyjściami. Karta rozszerzeń z trzema programowalnymi wyjściami i pięcioma programowalnymi wejściami. (tę kartę zaprojektowano zgodnie z niemieckimi wymaganiami — VdS).
 • Karta macierzy we/wy 4582. Specjalna karta, która musi być podłączona do karty aplikacji. Dostępnych jest 16 programowalnych wejść przełączanych i 48 programowalnych wyjść LED.

Sieć EBL512 G3 TLON
Systemy EBL512 G3 CIE można łączyć z siecią TLON (Echelon). W jednej sieci można zainstalować do 30 węzłów (systemów CIE). Jednym z węzłów może być zewnętrzny komputer PC. Dostępny jest sterownik programowy zapewniający pełną kontrolę z poziomu komputera i dostęp do wszystkich systemów EBL CIE połączonych w sieci TLON.

Narzędzie do planowania, uruchamiania i montażu
Nowoczesny system alarmu przeciwpożarowego, taki jak EBL512 G3, jest bardzo skomplikowany. W celu uzyskania optymalnej wydajności, ekonomicznego planowania, montażu, uruchomienia i konserwacji systemu firma Panasonic zapewnia dystrybutorom potężne narzędzie dla systemu Windows, EBLWin, które stanowi kompletny pakiet obsługi systemów EBL512 G3 i EBL128. Za pomocą narzędzia EBLWin tworzone są dane obiektu (ang. Site Specific Data), które są następnie przesyłane do systemów CIE. Ta sama zasada dotyczy konfiguracji z serwerem sieciowym.

W przypadku programowania sieci TLON używane jest inne narzędzie systemu Windows, Menedżer TLON.

W przypadku konfiguracji serwera sieciowego używane jest narzędzie na komputery PC o nazwie WebG3