Alarm przeciwpożarowy EBL128 | Panasonic Business
 • EBL128

  Intelligent system for fire protection
  Stand alone loop system
  Up to 255 devices

System EBL128

EBL128 to analogowy, adresowalny system alarmu przeciwpożarowego, który może być również używany z czujkami konwencjonalnymi. System CIE może komunikować się nawet ze 128 urządzeniami wejścia i/lub wyjścia w jednej pętli. Pętla jest używana do łączenia czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz wejść i wyjść ogólnych, dowolnie programowanych w zależności od określonych potrzeb klienta. System EBL128 spełnia wytyczne normy EN54: EN54, część 2 (systemy sygnalizacji pożarowej) oraz EN54, część 4 (zasilacze).

EBL128 — wyjątkowa koncepcja wczesnego wykrywania bez konieczności wyzwalania niepotrzebnych alarmów.
EBL128 należy do rodziny systemów przeciwpożarowych nowej generacji. Dzięki niepowtarzalnej możliwości współpracy oraz adaptacji do otaczającego środowiska, automatycznej diagnostyce i interaktywności system może być montowany niemal we wszystkich pomieszczeniach.

Każda czujka analogowa w systemie jest indywidualnie ustawiana w taki sposób, aby była dostosowana do otoczenia. Czułość każdej czujki analogowej jest stała, niezależnie od zanieczyszczeń ani od poziomu cząstek otoczenia poszczególnych czujek. Każda zmiana długoterminowa jest odróżniana od zmian w krótkim czasie pożaru tlącego. Funkcja automatycznej diagnostyki wykrywa wszystkie odchylenia od stanu normalnego precyzyjnie określonego w układzie elektronicznym oraz w komorze wykrywania. Rodzina najnowocześniejszych czujek analogowych zapewnia systemowi dokładne informacje bez zakłóceń dotyczące poziomu dymu i poziom temperatury w instalacji

Przegląd systemu

Panel sterowania EBL128 to solidne urządzenie sterujące i wskazujące dla mniejszych samodzielnych systemów pętli, w których można podłączyć nawet 255 urządzeń.

Do pętli czujników można podłączyć różne urządzenia:

 • czujki analogowe;
 • czujki konwencjonalne;
 • adresowalne, ręczne ostrzegacze pożarowe;
 • adresowalne izolatory zwarć;
 • monitorowane, adresowalne urządzenia wyjściowe;
 • adresowalne urządzenia wyjściowe;
 • adresowalne sygnalizatory akustyczne i syreny.

System alarmu przeciwpożarowego EBL128 oferuje szereg funkcji, które spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wykrywania pożaru, prezentacji i pomiarów.

 • Sygnał serwisowy jest automatycznie emitowany, gdy czujka zostanie zanieczyszczona.
 • W systemie jest obsługiwana duża liczba algorytmów wykrywania pożaru, które można indywidualnie ustawiać dla każdej czujki analogowej.
 • Sygnalizacja alertów. Wyjście przetwornika alarmu można opóźnić, aby podjąć natychmiastowe czynności na miejscu w celu ustalenia przyczyny alarmu.
 • Wyłączenia. Można wyłączać poszczególne strefy, wyjścia programowalne i wyjścia przetwornika alarmu.
 • Kanały czasu wewnętrznego i zewnętrznego. Strefy można wyłączać na podstawie zewnętrznego regulatora czasu.
 • Wyjścia programowalne przez użytkownika. Wyjścia są programowalne w bardzo elastyczny sposób, umożliwiają sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. alarmami, systemami gaśniczymi itp.
 • Do każdego systemu CIE można podłączyć do 8 wyświetlaczy, takich jak np. zewnętrzne panele straży pożarnej lub sterowniki wskaźników alarmu.
 • Możliwe jest również podłączenie do serwera sieciowego w celu uzyskania dostępu zdalnego i/lub komunikacji jednokierunkowej z systemem zewnętrznym.

Jednostka sterująca 4550 to kompletny system z jedną pętlą udostępniający 128 adresów. Jednostka sterująca jest wyposażona w zasilacz wewnętrzny. Akumulatory umieszczono wewnątrz obudowy. Wewnątrz można podłączyć do 4 kart rozszerzeń.

Dostępne karty rozszerzeń:

 • Karta rozszerzeń 4580 dla 8 stref. Karta rozszerzeń dla 8 linii stref wykrywania. W systemie CIE można podłączyć 2 karty rozszerzeń.
 • Karta rozszerzeń 4581 z 8 przekaźnikami. Karta rozszerzeń z 8 programowalnymi wyjściami przekaźnikowymi z przełączaniem.

Narzędzie do planowania, uruchamiania i montażu
Nowoczesne systemy alarmów przeciwpożarowych są bardzo złożone i uniwersalne. Panasonic zapewnia dystrybutorom potężne narzędzie w celu uzyskania optymalnej wydajności, ekonomicznego planowania, montażu, uruchomienia i konserwacji systemu. Narzędziem tym jest oprogramowanie Win128 przeznaczone na komputery PC stanowiące kompletny pakiet obsługi systemu EBL128. Wszystkie konfiguracje można przygotować na komputerze PC i przesłać je do jednostki sterującej.