• WV-SMR10N3

WV-SMR10N3
Mikrofon sieciowy

Nagrywanie dźwięku doskonałej jakości w określonym obszarze w hałaśliwym otoczeniu

Monitorowanie audio w zakresie 360 stopni
Dzięki zastosowaniu wielu mikrofonów można monitorować audio z określonego kierunku w zakresie 360 stopni.
Określanie żądanego kierunku na obrazie z kamery
Podczas wyświetlania obrazu o zakresie 360 stopni z kamery sieciowej firmy Panasonic
można wybrać dowolną lokalizację audio, klikając w odpowiednim miejscu.
* Możliwość określenia kierunku jest dostępna w trybie rejestrowania obrazu Rybie oko lub Widok panoramiczny.

Synchronizacja z sieciowym rejestratorem dyskowym
Po nagraniu dźwięku przy użyciu sieciowego rejestratora dyskowego firmy Panasonic* można określić kierunek rejestrowania dźwięku podczas odtwarzania obrazu zarejestrowanego z kamery sieciowej o zakresie 360 stopni.
* Obsługiwane są modele WJ-NV300 (stan na sierpień 2014 r.)
Możliwość instalacji z kamerą sieciową o zakresie 360 stopni w postaci pojedynczej jednostki
Mikrofon można zainstalować w jednym miejscu razem z kamerą sieciową o zakresie 360 stopni.
Większa niezawodność dzięki mechanizmowi odpornemu na zniszczenia.