Oprogramowanie do inteligentnego wykrywania ruchu na obrazie wideo (i-VMD)

System i-VMD firmy Panasonic ma sześć inteligentnych funkcji wideo: Wykrywanie intruzów, Wykrywanie podejrzanych zachowań, Wykrywanie kierunku, Wykrywanie zmiany scenerii, Wykrywanie obiektów i Wykrywanie przekroczenia linii. Pobiera on informacje takie jak pozycja, wielkość, kierunek ruchu i czas przebywania z wykrytego ruchomego obiektu i analizuje jego zachowanie. System i-VMD określa na przykład, czy poruszający się obiekt zachowuje się podejrzanie czy chodzi normalnie, i wysyła alarm do operatorów. Dzięki temu wyeliminowana zostaje potrzeba ciągłego patrzenia na ekran w pomieszczeniu kontrolnym, co radykalnie zmniejsza całkowity koszt posiadania systemu zabezpieczeń.

Konfiguracja jest również inteligentna. Dokładne definiowanie z wykrywaniem wielokątowym i obszarami niewykrywalnymi, wielkością celu z uwzględnieniem perspektywy oraz harmonogramem czasu działania i czasu bezczynności umożliwia łatwe konfigurowanie systemu za pomocą intuicyjnego interfejsu graficznego.

 

Intruder, Loitering, Direction, Scene change, Object, Cross Line

 

 


Intruz

Funkcja wykrywania intruzów pozwala wykryć osoby i samochody, które wtargnęły na strzeżone obszary. Gdy kamera sieciowa wykryje poruszające się obiekty w swoim widoku, rozpoczyna śledzenie każdego z nich. Gdy tylko znajdą się one w uprzednio zdefiniowanym obszarze detekcji, kamera wysyła alarm do operatorów i wyróżnia te obiekty za pomocą ramek na ekranie. Pomaga to operatorom szybko określić, co śledzi kamera.
 

Podejrzane zachowania

Funkcja wykrywania podejrzanych zachowań umożliwia wykrywanie osób, które pojawiają się przed kamerą. Gdy kamera sieciowa wykryje poruszające się obiekty wielkości człowieka w swoim widoku, rozpoczyna śledzenie każdego z nich. Gdy obiekty takie poruszają się w danym miejscu przez określony czas, kamera wysyła alarm do operatorów i wyróżnia je za pomocą ramek. Pomaga to operatorom szybko określić, kogo śledzi kamera.Kierunek

Funkcja wykrywania kierunku pozwala wykryć osoby, samochody i inne poruszające się obiekty, które zmierzają w złym kierunku, np. w niewłaściwą stronę na ulicy jednokierunkowej. Gdy kamera sieciowa wykryje poruszające się obiekty w swoim widoku, rozpoczyna śledzenie ich ruchu i oszacowuje kierunek, w którym się poruszają. Gdy jakiś obiekt porusza się w niedozwolonym kierunku, kamera wysyła alarm do operatorów i wyróżnia obiekt za pomocą ramki.
Przekroczenie linii

Funkcja wykrywania przekroczenia linii pozwala wykryć osoby i inne obiekty, które wtargnęły na strzeżone obszary. Gdy kamera sieciowa wykryje poruszające się obiekty w swoim widoku, rozpoczyna śledzenie każdego z nich. Gdy dany obiekt przekroczy urojoną linię w określonym kierunku, wchodząc do strzeżonego obszaru lub wychodząc z niego, kamera wysyła alarm do operatorów i wyróżnia obiekt za pomocą ramki. Pomaga to operatorowi określić, co przekroczyło linię.


Obiekt

Funkcja wykrywania obiektów umożliwia wykrycie znikających obiektów, które powinny być na swoim miejscu oraz pozostawionych obiektów, których nie powinno być w danym obszarze. Kamera sieciowa stale obserwuje wstępnie zdefiniowane obszary, porównując aktualne nagranie z nagraniem z przeszłości. W przypadku wykrycia pozostawionego lub usuniętego obiektu kamera wysyła alarm do operatorów i wyróżnia obiekt lub miejsce za pomocą ramki. Pomaga to operatorom łatwo określić, co zostało pozostawione lub usunięte.
Zmiana scenerii

Funkcja wykrywania zmiany scenerii pozwala wykryć ingerencję w obraz z kamery. Gdy kamera sieciowa wykryje jakieś zakłócenia lub ingerencję, np. spryskanie kopułki kamery, zmianę jej kierunku lub zakrycie jej tkaniną, wysyła alarm do operatorów. Ludzie nie zwracają większej uwagi na nieruchome obrazy. Gdy obraz zniknie, może minąć dużo czasu, zanim operator się zorientuje. System i-VMD natychmiast wykrywa manipulacje.