Phone number: +44 (0) 2070226530
Phone number: +44 (0) 2070226530
Current language: Polski
  • Analityka biznesowa

Analityka biznesowa

Inteligentna analiza. Większa przejrzystość.

Więcej szczegółów. Głębsze zrozumienie. Większe zyski.

  • Uzyskaj więcej informacji na temat typów klientów i ich zachowania niż kiedykolwiek wcześniej.
  • Kieruj działalnością, korzystając z funkcji analitycznych kamery nadzorującej firmy Panasonic i technologii rozpoznawania twarzy opartej na sieci IP.
  • Twórz bardziej komfortowe, bezpieczne i skuteczne środowiska dla odwiedzających dzięki funkcjom liczenia osób oraz tworzenia map cieplnych.
  • Minimalizuj zagrożenia i zapobiegaj nieupoważnionemu dostępowi na terenie obiektu.

Technologia rozpoznawania twarzy firmy Panasonic

Wyobraź sobie, że możesz identyfikować klientów w sklepie, gości na terenie firmy lub uczestników imprezy. Dzięki informacjom wizualnym możesz następnie określić ich płeć, wiek, przyznany poziom dostępu oraz nawet prawdopodobieństwo nabycia przez nich Twoich produktów lub usług. 

Wyobraź też sobie, że te szczegółowe informacje można zestawić z mappingiem cieplnym, który monitoruje ruch pojedynczych osób oraz mniejszych i większych grup na terenie Twojej firmy. Tym sposobem uzyskasz dane o miejscach, do których podchodzą klienci, jak długo zatrzymują się w poszczególnych obszarach i gdzie zbiera się ich najwięcej w skali dnia, miesiąca lub roku. 

Wnioski oraz wiedza oferowane przez tak szczegółowe dane wizualne zapewniają bezcenne korzyści komercyjne i operacyjne. 

Dzięki naszej technologii rozpoznawania twarzy może odnieść je i Twoja firma. Połączenie funkcji analitycznych naszych kamer nadzorujących z opartym na sieci IP systemem rozpoznawania twarzy na zawsze odmieni sposób, w jaki pracujesz oraz postrzegasz swoją działalność biznesową.

Face Recognition

Głębsza wiedza na temat klientów pozwala świadczyć doskonalsze usługi

Wykorzystując wysokiej jakości obrazy z kamer nadzorujących, system może w czasie rzeczywistym analizować twarze osób odwiedzających teren firmy, aby identyfikować ich wiek oraz płeć. Takie analizy dają lepszy wgląd w dane demograficzne klientów oraz typy osób, jakie przyciąga Twoja firma. Dzięki temu możesz w odpowiedni sposób opracowywać nowe usługi i udoskonalać działalność firmy.

Dobrym przykładem są sklepy detaliczne. System może zarejestrować do 10 milionów twarzy i przeszukać cały ten zbiór w zaledwie trzy sekundy. Ogromna prędkość wyszukiwania oraz rozpoznawanie wieku i płci tworzą niezwykle zaawansowane narzędzie marketingowe. Dzięki niemu można opracowywać specjalne promocje i wiadomości przeznaczone dla konkretnych „typów” twarzy oraz przekazywać je odpowiednim osobom we właściwym czasie za pośrednictwem wyświetlaczy Digital Signage.

Funkcje analityczne kamer służą również do przewidywania, kto może odwiedzić wybrane obszary na terenie firmy o określonych porach dnia. Tym sposobem dostosujesz swoje komunikaty marketingowe, promocje na produkty oraz wizualne materiały marketingowe tak, aby wywierały jak największe wrażenie na klientach.

Najbardziej zaawansowaną funkcją systemu jest tworzenie danych pozwalających dopasowywać obroty firmy do grup osób, rozróżnianych w zależności od wieku i płci, które powinny generować największą sprzedaż, oraz opracowywać promocje i materiały marketingowe specjalnie pod kątem tych grup.

 

Identyfikowanie najczęściej odwiedzanych obszarów oraz informacje na temat zachowań klientów

Mapping cieplny

Analiza map cieplnych pozwala uzyskiwać wizualizacje dotyczące liczby osób przechodzących w polu widzenia kamery. Ta funkcja nadaje się idealnie do opracowywania analiz biznesowych i wykonywania pomiarów wydajności operacyjnej, szczególnie w handlu detalicznym. Analizy najczęściej odwiedzanych obszarów i zachowań odwiedzających pozwalają podejmować decyzje operacyjne w oparciu o obszary z największym i najmniejszym ruchem oraz dają możliwość odpowiedniego obsadzenia stanowisk. 

Heat Mapping

Liczenie osób

Funkcja liczenia osób sprawdza się w wielu różnych zastosowaniach, między innymi w handlu detalicznym, szkołach, obiektach rekreacyjnych, muzeach, lotniskach oraz innych środowiskach wymagających danych operacyjnych oraz inteligentnych wniosków na temat klientów. Dzięki analizie danych system zapewnia szczegółowe informacje o liczbie odwiedzających każdego dnia. Co więcej, pozwala identyfikować najbardziej popularne i kluczowe obszary lub eksponaty, a w połączeniu z mappingiem cieplnym pozwala zwiększyć satysfakcję zwiedzających.

 People Counting

Płynniejszy ruch i większa satysfakcja zwiedzających

Kolejną istotną zaletą tego rozwiązania jest możliwość identyfikowania ruchu klientów i odwiedzających na terenie firmy. Używając generowanych przez system danych wizualnych, w tym mappingu cieplnego i liczenia ludzi, można łatwo zidentyfikować najczęściej odwiedzane obszary, strefy o ograniczonym ruchu, miejsca, gdzie tworzą się kolejki, oraz przestrzenie, w których spędza się najwięcej czasu.

Ze względu na ochronę danych osobowych oraz „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” obowiązujące w Niemczech nasz system daje możliwość maskowania osób. Tym sposobem są one liczone i rozpoznawane, ale ich twarze nie są widoczne. Po zapisaniu materiału te osoby pozostają „niewidzialne”.

Wiedza ta pozwala zoptymalizować układ pomieszczeń w firmie, aby zapewnić łatwy i komfortowy przepływ ludzi, poznać najlepsze miejsca do przedstawiania produktów, usług lub informacji, a także odpowiednio rozmieścić pracowników w celu poprawienia bezpieczeństwa i obsługi klientów.

To rozwiązanie jest niezwykle przydatne w takich miejscach jak muzea czy galerie sztuki. Dane wizualne o przepływie zwiedzających pozwalają łatwo znaleźć takie rozmieszczenie instalacji lub eksponatów, które będzie gwarantować najwyższy poziom zaangażowania i interaktywności.

Inteligentne zabezpieczenia działalności biznesowej

Celem analizy biznesowej jest poprawa bezpieczeństwa operacji biznesowych oraz zwiększenie wydajności zarządzania nimi. System pozwala podzielić monitorowany obszar na wstępnie określone strefy powiązane z występującymi w nich oczekiwanymi i nieoczekiwanymi zachowaniami. Funkcja wykrywania przekroczenia linii lub wtargnięcia identyfikuje poruszające się obiekty, które przekroczą wirtualną linię, dzięki czemu automatycznie zapobiega incydentom (np. podchodzeniu pasażerów zbyt blisko do krawędzi peronu). Dodatkowo funkcja wykrywania brakujących lub pozostawionych przedmiotów automatycznie wykrywa zdarzenia tego typu w czasie rzeczywistym, reaguje na nie oraz wysyła odpowiednie powiadomienia. Tym sposobem wymagane działania są podejmowane bezzwłocznie.

Dogłębne informacje pomagają na przykład personelowi lotnisk radzić sobie z potencjalnie szkodliwymi zagrożeniami, takimi jak pozostawione bagaże. Odwołując się do danych wizualnych, można dowiedzieć się, czy bagaż został pozostawiony przypadkowo czy celowo.

Nasza technologia rozpoznawania twarzy daje możliwość prześledzenia osób w całym środowisku biznesowym (w tym przykładzie jest to lotnisko). Za jej pomocą można zidentyfikować, kto i kiedy wchodzi do budynku lub go opuszcza, a także, czy dana osoba odbywa lot przesiadkowy, czy przeszła kontrolę celną lub paszportową, czy odebrała swój bagaż oraz kiedy weszła na pokład samolotu.

System porównuje obrazy twarzy rejestrowane w czasie rzeczywistym z obrazami przechowywanymi na serwerze, a następnie wyświetla ostrzeżenia w przypadku rozpoznania niepożądanych gości i umożliwia śledzenie osób podejrzewanych o działalność przestępczą. Pozwala również na znacznie skuteczniejszą kontrolę dostępu podczas imprez lub w miejscach publicznych. Możliwe jest też zdalne zarządzanie wieloma punktami wejścia oraz ich monitorowanie. Pozwala to zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi, kontrolować tłum oraz zadbać o jego bezpieczeństwo.

Central Control