• Visual System Solutions

Zrzeczenie odpowiedzialności

 

1 Konkursy internetowe

Panasonic Marketing Europe GmbH zastrzega sobie prawo do zrzeczenia się odpowiedzialności za zgodność przedstawionych informacji z tematem, a także za ich poprawność, kompletność i jakość. Roszczenia dotyczące strat poniesionych z powodu użycia udostępnionych informacji, w tym niekompletnych lub niepoprawnych informacji, będą odrzucane. Żadna z ofert nie jest wiążąca i nie stanowi zobowiązania. Panasonic Marketing Europe GmbH może bez powiadomienia rozszerzyć, zmienić albo częściowo bądź całkowicie usunąć części stron bądź całą publikację, w tym również oferty.
 

2. Odniesienia i łącza

Panasonic Marketing Europe GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treści, do której łącze lub odniesienie umieszczono na jej stronach — chyba że firma Panasonic Marketing Europe GmbH jest w pełni poinformowana o niezgodnej z prawem zawartości i mogłaby uniemożliwić osobom odwiedzającym jej witrynę wyświetlanie tych stron. W wypadku strat poniesionych z powodu użycia informacji zawartych na takich stronach można pociągnąć do odpowiedzialności tylko autora tych stron, a nie podmiot, który udostępnił łącza do nich. Ponadto firma Panasonic Marketing Europe GmbH nie jest odpowiedzialna za treść żadnych wiadomości publikowanych przez użytkowników forów dyskusyjnych, ksiąg gości czy list mailingowych udostępnianych na jej stronach.
 

3. Prawo autorskie

Panasonic Marketing Europe GmbH nie zamierza używać w publikacji materiałów chronionych prawami autorskimi lub, jeśli to niemożliwe, zamierza wskazać posiadacza praw autorskich danego materiału. Prawa autorskie do wszystkich materiałów opracowanych przez Panasonic Marketing Europe GmbH są zastrzeżone. Powielanie lub używanie wykresów, dźwięków bądź tekstu w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez wcześniejszego uzyskania zgody firmy Panasonic Marketing Europe GmbH jest zabronione.
 

4. Bezpieczeństwo danych

W przypadku możliwości podania danych służbowych lub prywatnych (adres e-mail, imienia i nazwiska, adresu) użytkownik podaje te dane dobrowolnie. Można używać wszystkich oferowanych usług oraz płacić za nie — o ile jest to technicznie możliwe — bez podawania takich danych lub po użyciu anonimizowanych danych bądź aliasu.
 

5. Moc prawna niniejszego zrzeczenia odpowiedzialności

Jeśli fragmenty lub pojedyncze określenia tego tekstu nie są zgodne z prawem lub poprawne, nie wpływa to na treść bądź obowiązywanie innych części.
 

6. Google Analytics

Ta witryna korzysta z Google Analytics — usługi do analizy danych internetowych oferowanej przez firmę Google, Inc. („Google”). Usługa Google Analytics analizuje sposób korzystania przez użytkowników z witryny za pomocą plików cookie, czyli plików tekstowych zapisanych w pamięci komputera. Wygenerowane przez plik cookie informacje na temat sposobu korzystania z witryny (oraz adresu IP użytkownika) będą przesyłane na serwery firmy Google w Stanach Zjednoczonych oraz na nich przechowywane. Google będzie analizować na podstawie tych informacji sposób, w jaki użytkownik używa witryny. Będzie również sporządzać dla operatorów witryny raporty na temat aktywności w witrynie oraz aktywności związanej z innymi usługami powiązanymi z witryną i sposobu korzystania z Internetu. Google może także przesyłać te informacje do innych firm, o ile będzie to wymagane przez prawo lub jeśli takie firmy przetwarzają te informacje w imieniu firmy Google. Google nie wiąże adresu IP użytkownika z innymi przechowywanymi przez siebie danymi. Można zrezygnować z używania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienie przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że dokonanie takiej zmiany może uniemożliwić dostęp do wszystkich funkcji witryny. Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez firmę Google danych użytkownika w sposób oraz w celach opisanych powyżej.