Current language: Polski
  • Warunki korzystania

Warunki korzystania

Poniżej przedstawiono warunki korzystania z witryny Panasonic Polska www.panasonic.pl Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zaakceptowanie niniejszych warunków.

O ile nie określono inaczej, zawartość niniejszej witryny i należących do niej stron jest chroniona prawem autorskim i żadna jej część nie może być kopiowana w dowolnej formie. Wyjątek stanowi uzyskanie wcześniejszej pisemnej zgody firmy Panasonic lub użycie zgodne z kolejnym postanowieniem przedstawionym poniżej.

Dozwolone jest drukowanie lub pobieranie tekstu wyświetlanego w niniejszej witrynie do użytku niekomercyjnego, w tym między innymi struktury, ogólnego stylu i kodu. Pomimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia zgodności informacji zawartych w witrynie internetowej www.panasonic.pl z rzeczywistością Panasonic Connect Europe GmbH Oddział w Polsce nie odpowiada za ewentualne błędy ani pominięcia. Konstrukcja, dane techniczne lub ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Rejestrowanie danych

Przekazywane informacje pomagają firmie Panasonic lepiej odpowiadać na potrzeby użytkownika i zapewniać informacje, które mogą się okazać przydatne.  Doceniamy zaufanie okazane nam przez podanie tych informacji osobistych i przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników.  Od czasu do czasu Panasonic, firmy z nią stowarzyszone lub inne podmioty działające w jej imieniu mogą kontaktować się z użytkownikiem, przekazując informacje na temat naszych produktów, usług, ofert i udoskonaleń technicznych lub prosząc o przekazanie opinii, które mogą zostać użyte w celach marketingowych, badawczych lub analitycznych.