Current language: Polski
 • Wbudowana korekta geometrii

Atrakcyjne projekcje dzięki funkcji korekcji geometrii

 

Imponujące wrażenie wizualne to ideał, do jakiego dążą projektanci i prowadzący prezentacje. Poza treściami wideo i grafikami o efekcie końcowym decyduje także rodzaj powierzchni, na którą rzutowany jest obraz. Przyzwyczailiśmy się postrzegać treści wideo w formacie prostokątnym i panoramicznym – wszystko, co wychodzi poza ten schemat, przyciąga naszą uwagę. Projekcja na nierównych powierzchniach nie jest łatwa, ponieważ światło padające pod kątem tworzy zniekształcenia obrazu. Dlatego operatorzy projektorów potrzebują narzędzi, które wyświetlają każdy piksel w odpowiednim miejscu. A im większa gama projektorów, tym praca staje się bardziej skomplikowana. Oprogramowanie Panasonic Geometry Manager Pro oferuje kilka sposobów radzenia sobie z coraz większą złożonością całej procedury.

Wbudowana korekcja geometrii

Dostosowanie geometrii do ekranów o nietypowych kształtach — drzwi do świata mapowania 3D

W zaawansowanych projektorach DLP Panasonic zastosowano funkcję korekcję geometrii, która umożliwia rzutowanie obrazu na ekrany sferyczne, cylindryczne i inne o nietypowym kształcie. Pozwala to na prostą regulację obrazu za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Funkcja ta odpowiada również za korekcję 4 narożników ekranu i wybór formatu wyświetlania.
Istnieje możliwość osobnej regulacji każdego narożnika i zapisania do trzech zestawów danych ustawień.
Podczas regulacji narożników można utrzymać format wyświetlania. W celu lepszego wykorzystania obszaru ekranu można także wyłączyć funkcję zachowywania formatu obrazu.

Wbudowane funkcje korekcji geometrycznej za pomocą pilota na podczerwień dają pełną kontrolę nad głównymi ustawieniami geometrii obrazu, takimi jak nakładanie, projekcja pod kątem (Keystone) i wyświetlanie na lekko zakrzywionych ekranach.

 

Geometry Manager Pro

Oprogramowanie Geometry Manager Pro zapewnia wszystkie funkcje wymagane do konfiguracji projektorów.

Tworzenie rozbudowanych instalacji wieloprojektorowych z łączeniem krawędzi i korekcji geometrii byłoby czasochłonne z użyciem samego pilota. Aby znacznie przyspieszyć konfigurację i ograniczyć ilość wykonywanych czynności, firma Panasonic udostępnia oprogramowanie Geometry Manager Pro. Narzędzie to zaprojektowano w taki sposób, aby ułatwić pracę osób zajmujących się przygotowaniem projekcji. Otrzymują oni pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami konfiguracji z uwzględnieniem dotychczasowego schematu pracy.

Ustawienia danych konfiguracyjnych można przesyłać między poszczególnymi projektorami.

Schemat rzutowania na wielu ekranach zakrzywionych (przykład).
 1. Regulacja obiektywu i projektora
 2. Korekcja geometrii
 3. Łączenie krawędzi
 4. Kontrola jednorodności
 5. Regulacja jasności
 6. Dostosowywanie kolorów
 7. Maskowanie

 

Korekcja geometrii do mapowania 3D

Opcjonalna korekcja geometrii podczas mapowania 3D i konfiguracja zaawansowana (zestaw dodatkowy UK20)

Panasonic dołącza do oprogramowania Geometry Manager Pro zaawansowany dodatkowy zestaw do tworzenia atrakcyjnych efektów lub imponujących mapowań 3D w budynkach i na zewnątrz.

Zestaw aktualizacji (ET-UK20) może być użyty do poszerzania zakresu korekcji. Obsługiwane są w nim funkcje dopasowywania kolorów, łączenia krawędzi, zaawansowanego maskowania (liniowego i bitmapowego), korekcja jednorodności oraz inne funkcje przydatne w przypadku konfiguracji wieloprojektorowych (do 32 urządzeń). Dzięki wygodnej konfiguracji złożonych instalacji projekcyjnych zestaw dodatkowy można stosować z ekranami o najróżniejszych kształtach.

Przykład: Maska personalizowana (maskowanie bitmapowe)

 

Po aktualizacji oprogramowania projektor może stać się bardziej uniwersalny. Zestaw dodatkowy ET-UK20 pozwala zoptymalizować parametry projektora, skracając czas konfiguracji i obniżając koszty realizacji.

Oprogramowanie Geometry Manager Pro

Darmowy pakiet aktualizacji dostępny w systemie PASS

 

Zestaw aktualizacji do Geometry Manager Pro

Wygodniejsza aktywacja dzięki systemowi PASS

 

 

Oprogramowanie Geometry Manager Pro

Zestaw dodatkowy (ET-UK20)

Obsługiwane
projektory

PT-DZ21K, PT-DS20K, PT-DZ13K, PT-DS12KPT-DZ10K, PT-DZ870

 
PT-DZ21K, PT-DS20K, PT-DZ13K, PT-DS12KPT-DZ870
 

Złącza

 LAN/RS232C

System operacyjny

 Windows 7/8/8.1

Liczba projektorów

 32 zestawy (wer.1.xx) / 64 zestawy (wer. 2.0 lub nowsza)

Wymagania -

Oprogramowanie Geometry Manager Pro

Główne funkcje Korekcja geometrii
Łączenie krawędzi
Dopasowywanie kolorów

Korekcja geometrii
(w tym obracanie widoku i zamiana stron)
Łączenie krawędzi
Dopasowywanie kolorów
Maskowanie
Kontrola jednorodności

Sposób aktywacji -

Pobierz kod aktywacyjny za pomocą systemu 'PASS'
(jeden kod aktywacyjny na projektor)

 

Automatyczna konfiguracja wyświetlania

Skorzystaj z dodatkowej możliwości i wybierz zestaw do automatycznej konfiguracji wyświetlania (ET-CUK10), aby łatwo zarządzać złożonymi konfiguracjami projektorów.

Dodanie funkcji Auto Screen Adjustment do oprogramowania Geometry Manager Pro pozwala znacznie zaoszczędzić czas i pieniądze. Możliwość automatycznej konfiguracji wielu projektorów w tym samym czasie daje dodatkowe oszczędności.

 

Opis produktu ET-CUK10

 

Cechy ET-CUK10

Proste rozwiązania do wykonywania złożonych regulacji

 • Prosta i szybka konfiguracja wyświetlania obrazu na wielu ekranach lub rzutowania na ekranach o zakrzywionym profilu.
 • Łączenie krawędzi, dopasowywanie kolorów, regulację jasności i korekcja geometrii można uzyskać w prosty i szybki sposób dzięki połączeniu odpowiednich aparatów fotograficznych*1 z oprogramowaniem Geometry Manager Pro. *2
 
*1 Obsługiwane aparaty: D5200/D5300 (Nikon) lub nowsze modele.
*2 Zestaw dodatkowy Auto Screen Adjustment (ET-CUK10) rozszerza funkcjonalność oprogramowania Geometry Manager Pro. W celu użycia zestawu ET-CUK10 wymagana jest aktualizacja oprogramowania firmowego projektora i aplikacji Geometry Manager Pro.

Oprogramowanie Geometry Manager Pro wchodzi w skład zestawu dodatkowego ET-UK20.

Projektor PT-DZ10K nie współpracuje z zestawem ET-UK20.

 

Specjalna aplikacja z wygodnym procesem instalacji

 • Dostępna w przypadku różnych kształtów ekranu: płaskich, wypukłych, wklęsłych, pionowych i wklęsło-wypukłych.

 • Po połączeniu komputera z projektorami za pośrednictwem sieci o topologii gwiazdy oraz z aparatem fotograficznym* przez kabel USB oprogramowanie Auto Screen Adjustment może oszacować konieczną korekcję wykorzystując połączony aparat fotograficzny*, a następnie przekazać wartości korekcyjne wszystkim połączonym projektorom. Ułatwia to i przyspiesza instalację systemu.
 • Dzięki kalibracji i konfiguracji z wykorzystaniem wewnętrznego procesora obrazu projekcja może być wyświetlana przy minimalnej utracie jakości.
 • Możliwe jest monitorowanie koloru, jasności, kontrastu, jednorodności i konfiguracji wielu projektorów.
 
* Obsługiwane aparaty: D5200/D5300 (Nikon) lub nowsze modele.

Zarejestruj produkt w celu uaktywnienia zestawu dodatkowego i uzyskania dostępu do potrzebnych funkcji

Panasonic na bieżąco aktualizuje oprogramowanie i dołącza kolejne funkcje. Po zarejestrowaniu projektora i aktywacji zestawu dodatkowego za pomocą systemu PASS można korzystać ze wszystkich funkcji profesjonalnych projektorów Panasonic.

* Więcej informacji na temat najnowszych projektorów i oprogramowania można uzyskać w powyższej witrynie internetowej.