• WARRANTY EXTENSION
  & PREMIUM PLUS

Rozszerzenie gwarancji na profesjonalny projektor firmy Panasonic (+2 lata)

Projectors DisplaysHDVC Service

Rozszerzenie gwarancji na profesjonalny projektor firmy

STANDARDOWA GWARANCJA
'PREMIUM SERVICE': 3 LATA*
ROZSZERZONA GWARANCJA
'PREMIUM SERVICE': +2 LATA*

Standard Warranty

Panasonic oferuje wysoce niezawodne, łatwe w obsłudze produkty o wysokiej jakości. W razie awarii produktu, co jest mało prawdopodobne, Panasonic oferuje klientom najlepszą obsługę i pomoc techniczną:

 • bardzo krótki średni czas naprawy w Europejskim Centrum Napraw w Cardiff w Wielkiej Brytanii, który wynosi 5 dni (od odbioru do zwrotu);
 • jednostka zastępcza na żądanie (zależnie od dostępności);
 • Technical support
 • szkolenia w zakresie pomocy technicznej i konserwacji produktów;
 • europejskie centrum telefoniczne obsługujące główne języki europejskie*²
 • możliwość zakupu rozszerzeń gwarancji w celu dodatkowego zabezpieczenia inwestycji;

profesjonalne projektory Panasonic są dostarczane w standardzie z szeroką, trzyletnią gwarancją obejmującą „usługi premium”. Ten pakiet gwarancyjny można dodatkowo powiększyć, korzystając z dwuletniego rozszerzenia gwarancji o wartości dodanej.

Czołowa na rynku standardowa gwarancja firmy Panasonic na wszystkie profesjonalne projektory Panasonic obejmuje:

 • 3-letnią obsługę w zakresie części, robocizny i logistyki w przypadku awarii produktu;
 • system PASS (internetowy) do zarządzania zasobami, często zadawanymi pytaniami, informacjami inżynieryjnymi i rejestrowaniem usług napraw.

 

Rozszerzenie gwarancji

Aby rozszerzyć standardową gwarancję po upływie trzech lat, można zakupić rozszerzoną gwarancję (+2 lata). Rozszerzona gwarancja na profesjonalne projektory Panasonic obejmuje:

 • rozszerzenie „standardowej gwarancji”
 • elastyczne opcje zakupu w okresie obowiązywania trzyletniej, standardowej gwarancji na wszystkie profesjonalne projektory Panasonic.

Aby aktywować rozszerzenie gwarancji Panasonic, należy zarejestrować produkt internetowo w terminie sześćdziesięciu (60) dni oraz zaakceptować warunki rozszerzenia gwarancji Panasonic i rejestracji internetowej.

Aby przeczytać dalsze informacje o procesie rejestracji, należy kliknąć tutaj.

*Główna jednostka z wyłączeniem lampy i filtra.
² Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Polska, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Rumunia, Serbia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.

 

Displays warranty 2 years extension

STANDARD SERVICE WARRANTY:
3 YEARS
EXTENDED SERVICE WARRANTY:
+2 YEARS

 

Standard Warranty

At Panasonic we commit to offer highly reliable, easy to use and high quality products.
In the unlikely event that a product fails Panasonic offers the best service and support for its customers:

 • Technical support
 • European call centre, covering main European languages
 • Ability to purchase warranty extensions to further safeguard your investment

Panasonic‘s professional displays are equipped with an extensive three years 'Premium Service‘ Warranty as standard. This warranty package can be further enhanced with a value added two years warranty extension.

Panasonic’s market leading standard warranty for all Panasonic Professional Displays includes:

 • A 3-year parts, labour and logistics service for product failure

Warranty Extension

If you would like to extend the standard warranty after the three years standard runtime, you can buy an extended warranty (+2 Years).
The extended warranty for Panasonic Professional Displays includes:

 • Extension of 'Standard Warranty
 • Flexible purchase option during the three years standard  warranty of all Panasonic  Professional Displays*

To activate the Panasonic Warranty Extension, you must register your product online within sixty (60) days and accept the Panasonic terms and conditions for warranty extension and online registration.

You can purchase Panasonic Warranty Extension Certificates at authorised Panasonic dealers. Please check our website for a list of dealers or contact our Panasonic Sales Team for further information.

For more information on the registration process, click here.

 

*Panasonic reserves the right to withdraw this offer at any time without previous notice.

 

HDVC advanced service contract

Panasonic oferuje wysoce niezawodne, łatwe w obsłudze produkty o wysokiej jakości.

Aby zapewnić klientom większe poczucie bezpieczeństwa, Panasonic z przyjemnością oferuje Umowę HDVC Premium Plus — umowę o świadczenie usług serwisowych i naprawczych, która zapewnia stałe wsparcie dla systemu HDVC:

PREMIUM PLUS – 1 roczna umowa serwisowa

  JEDNOSTKA GŁÓWNA JEDNOSTKA GŁÓWNA, MIKROFON I KAMERA
Usługa wymiany*1 KX-VC1YPPP KX-VCG1YPPP
Dostęp do pierwszej i drugiej linii wsparcia
Aktualizacje firmware*2
Aktualizacje firmware*3+4
Pomoc zdalna*2
 
HDVC unit (KX-VC1300, KX-VC1600, KX-VC2000, KX-VC1000)
 
HDVC unit (KX-VC1300, KX-VC1600, KX-VC2000, KX-VC1000), 
microphone (KX-VCA001X or KX-VCA002X)
and camera (GP-VD131 or GP-VD151)
*1 Jednostka zamienna zostanie wysłana następnego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku)
*2 Dostępne wyłącznie w przypadku, gdy klient zapewnia połączenie dostępu zdalnego
*3 W godzinach pracy między 09:00 a 17:00 CET czas reakcji wynosi 3 godziny
*4 Nie obejmuje podstawowych operacji wykonywanych przez użytkownika

Scentralizowane wsparcie — pierwsza linia

 • Dział pomocy technicznej PSCEU znajdujący się w Cardiff w Walii — lokalny numer dla kraju klienta
 • Pomoc techniczna w wielu językach, takich jak: angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, polski, włoski, szwedzki, duński, norweski, portugalski; w przypadku innych języków pomoc jest realizowana w języku angielskim
 • Godziny pracy pomocy technicznej: 09:00 – 18:00 CET

Wsparcie techniczne — druga linia

 • Obsługa i rozwiązywanie problemów technicznych
 • Całodobowe stanowisko testowe dla klientów dostępne na miejscu lub telefonicznie
 • Połączenie telefoniczne z siedzibą klienta w celu zdalnego obsługiwania i rozwiązywania problemów
 • Zdalne aktualizacje oprogramowania układowego

Aktualizacje firmware

Zdalne aktualizacje firmware będą przeprowadzane w miarę publikowania nowych wersji (z wyłączeniem funkcji opartych na licencji)

Umowa serwisowa

Nasza sieć zaawansowanej pomocy technicznej zapewnia klientom pewność i spokój.

Proces zakupu

 • Skontaktuj się z osobą kontaktową z działu sprzedaży firmy Panasonic.
 • Złóż zamówienie na pozycję o numerze katalogowym KX-VC1YPP/P lub KX-VCG1YPP/P w przypadku umowy rocznej.
 • Po dostarczeniu Umowy serwisowej prześlij pocztą e-mail swój certyfikat, model i numer seryjny na adres premiumplus@eu.panasonic.com.

Pełne warunki umowy można znaleźć na stronie business.panasonic.co.uk/service/HDVC/PremiumPlus

*Panasonic zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej oferty w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.