• Projektory — często zadawane pytania

Projektory — często zadawane pytania

P: Wentylator pracuje z dużą szybkością i jest głośny.

O1: Czy w menu jest wybrany tryb górski? Przejdź do menu Opcje i ustaw wartość Normalna dla opcji Wysokość. 

O2: Czy filtr jest zapchany? Prędkość wentylatorów projektora zostanie automatycznie zwiększona w celu skompensowania podwyższonej temperatury. Przyczyną może być również zapchany filtr, ponieważ projektor próbuje zwiększyć przepływ powietrza. Wyczyść lub wymień filtr. 

 

P: Obraz nie jest zbyt jasny.

O1: Czy jest ustawiony „wysoki” kontrast?  W takim przypadku należy ustawić opcję „normalny”.

O2: Czy w opcji Moc lampy wybrano ustawienie Tryb ekologiczny? Przejdź do menu Opcje — Moc lampy i ustaw wartość „Normalna”, gdy wymagana jest większa jasność, na przykład podczas odtwarzania filmów.

 

P: Pilot zdalnego sterowania nie działa.

O: Baterie mogą być zużyte lub nieprawidłowo włożone. Odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania na projektorze może być zasłonięty. Pilot zdalnego sterowania może znajdować się poza zasięgiem działania.

 

P: Menu nie jest wyświetlane na ekranie.

O: Niektóre modele są wyposażone w funkcję obsługiwaną za pomocą pilota zdalnego sterowania, która powoduje wyłączenie wyświetlania menu na ekranie. Naciśnij przycisk „On Screen” na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć wyświetlanie menu. 

 

P: Projektor się wyłącza.

O1: Czy przekroczono zamierzony okres eksploatacji lampy? Wymień lampę. W zależności od modelu może być konieczne zresetowanie licznika godzin pracy lampy. Informacje na temat tej procedury można znaleźć w instrukcji obsługi. 

O2: Temperatura wewnątrz i/lub na zewnątrz projektora jest wyższa niż normalnie. Wyczyść lub wymień filtr. Usuń obiekty z otworów wentylacyjnych lub zapewnij odpowiednią przestrzeń wokół projektora.

 

P: Pilot zdalnego sterowania nie działa.

O1: (Zob. niżej).

O2: Czujnik podczerwieni mógł zostać wyłączony w menu. Naciśnij przycisk „Menu” i sprawdź ustawienia pilota zdalnego sterowania.

O3: Pilot zdalnego sterowania i projektor mają różne identyfikatory lub kody. Naciśnij przycisk „Menu” i sprawdź ustawienia pilota zdalnego sterowania. Ustawienia domyślne to „Identyfikator — wszyskie” lub „Kod 1”. 

 

P: Brak sygnału obrazu.

O: Jeśli odliczanie w projektorze zostało zakończone, naciśnij przycisk „Menu” i sprawdź ustawienie wejścia. W niektórych projektorach dostępne są podmenu poszczególnych wejść.  

 

P: Brak obrazu ze złącza VGA.

O: Sprawdź złącze wejścia na projektorze, jeśli jest podłączone do portu PC1 lub PC2. Naciśnij przycisk „Menu”, a następnie sprawdź i porównaj ustawienia wejścia.

 

P: Brak połączenia projektora z siecią LAN.

O: Sprawdź ustawienia sieci. W przypadku używania routera lub serwera DHCP wybierz DHCP w ustawieniach sieci, aby adres IP został dostosowany do zakresu adresów IP sieci.

 

P: Brak obrazu przesyłanego za pośrednictwem sieci bezprzewodowej przy użyciu oprogramowania Wireless Manager. 

O: Sprawdź dostępną sieć na komputerze. Projektor powinien być wyświetlany wśród urządzeń należących do sieci. Uruchom oprogramowanie „Wireless Manager”. Jeśli oprogramowanie nie może zostać znalezione lub podłączone do projektora, sprawdź ustawienia zapory sieciowej lub dodatkowego oprogramowania zabezpieczającego (zapora sieciowa, ochrona internetowa, oprogramowanie antywirusowe itp.).

 

P: Brak możliwości wyświetlenia obrazu na pełnym ekranie.

O1: Jeśli podłączono sygnał analogowy (VGA), naciśnij przycisk „AutoSetup” lub „Auto PC-Adjustment”, aby zsynchronizować sygnał wejściowy z projektorem.  

O2: Naciśnij przycisk „Menu” i sprawdź ustawienie formatu (4:3/16:9/bezpośredni/rzeczywisty/normalny)