• Monitory — często zadawane pytania

Monitory — często zadawane pytania

P. Obraz wideo jest widoczny, ale ma purpurowy odcień. 

O. Naciśnij przycisk „Menu” na pilocie zdalnego sterowania. Na ekranie zostanie wyświetlona strona 1 menu „Konfiguracja”. Przewiń w górę/w dół do elementu oznaczonego „Wybrane wejście  komponentowe/RGB” i upewnij się, że ustawiony jest odpowiedni typ sygnału wejściowego wejścia: „RGB” lub „Komponentowe”. 

 

P. Nie mogę ustawić wygaszacza ekranu, aby włączał się i wyłączał po upłynięciu określonego czasu. 

O. Ustaw opcję „Bieżąca godzina” na stronie 2/2 menu. Po wykonaniu tej czynności możliwe będzie ustawienie czasu, po którym zostanie włączony wygaszacz ekranu. 

 

P. Obraz nie wypełnia całego ekranu, a z lewej i prawej strony są wyświetlane szare paski. 

O. Wybierz odpowiedni „Format obrazu” przy użyciu pilota zdalnego sterowania, aby obraz całkowicie wypełniał ekran.  

 

P. Za każdym razem, gdy włączam monitor jest wyświetlane ostrzeżenie dotyczące trybu 3D. Komunikat wyłącza się po naciśnięciu przycisku „Return” na pilocie zdalnego sterowania, ale gdy ponownie włączę monitor ostrzeżenie dotyczące trybu 3D znów się pojawia.

O. Naciśnij przycisk „Menu” na pilocie zdalnego sterowania. Na ekranie zostanie wyświetlona strona 1/2 menu „Konfiguracja”. Przewiń w górę/w dół do pozycji „Język menu ekranowego”, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania przez co najmniej 3 sekundy. Po wyświetleniu nowego menu na ekranie wybierz pozycję „Opcje”. Po wyświetleniu strony 1/3 menu „Opcje” przewiń w dół do strony 3/3 i pozycji oznaczonej „Środki ostrożności 3D” i wybierz pozycję „Wył.”. Gdy zostanie wyświetlone ostrzeżenie, wybierz „Tak”. Następnie naciśnij przycisk powrotu na pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć menu.