• Visual System Solutions

To czysty interes.

Dzięki współpracy z firmą DHL możemy zaoferować naszym klientom Go Green — kompleksową usługę transportową, która kompensuje ślad węglowy i uzupełnia nasz program Carbon Offset For Life.

W ramach inicjatywy GoGreen firma DHL oblicza i kompensuje całkowitą ilość dwutlenku węgla wytworzoną podczas dostaw produktów firmy Panasonic. Wartości emisji dwutlenku węgla kompensowane w ten sposób są sprawdzane i certyfikowane przez niezależne podmioty. Oznacza to, że wszystkie operacje logistyczne związane z naszymi działaniami sprzedażowymi oraz dostawami mają minimalny wpływ na środowisko, ponieważ cała emisja dwutlenku węgla jest kompensowana i neutralizowana inwestycjami w ochronę środowiska.

Podobnie jak Panasonic firma DHL dokłada wszelkich starań, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Inwestują oni nie tylko w usługę GoGreen, ale również w pojazdy emitujące mniej dwutlenku węgla, testują alternatywne paliwa i usprawniają każdy aspekt działalności, który wymaga zużywania energii.

Panasonic oferuje doskonałe produkty, rozwiązania i usługi, stara się też pomagać klientom w osiąganiu celów związanych z ochroną środowiska oraz dbać o naszą planetę. ²