• Baner — program

Program

Zdecydowaliśmy się nawiązać współpracę z organizacją ClimateCare, jedną z wiodących organizacji działających na rynku emisji dwutlenku węgla, prosząc o przedstawienie szeregu zaleceń dotyczących projektów fundacji Gold Standard, w które powinniśmy zainwestować.

Fundacja Gold Standard to organizacja non-profit obsługująca schemat uzyskiwania zezwoleń dotyczących nadwyżek emisji na rynku wolnego i obowiązkowego równoważenia emisji, zezwalająca jedynie na użycie energii ze źródeł odnawialnych oraz projekty związane z efektywnym użyciem energii przez użytkowników końcowych, które aktywnie promują zrównoważony rozwój.

Projekty równoważenia emisji spełniające wymagania fundacji Gold Standard uzyskują zezwolenie na użycie nazwy i logo marki Gold Standard oraz sprzedawania nadwyżek emisji z etykietą Gold Standard.

 

Obliczanie nadwyżek emisji CO2 przeznaczonych na handel.

Istnieje możliwość równoważenia nadwyżek emisji dwutlenku węgla spowodowanych działaniem projektora lub wyświetlacza, tj. energii zużywanej przez urządzenie. Znane jest maksymalne zużycie energii poszczególnych produktów w każdym z trybów działania np. w trybie ekologicznym.

Aby można było obliczyć emisję CO2 podczas użytkowania produktów Panasonic:
 
Należy przedstawić informacje dotyczące używanych modeli i przeciętnej liczby godzin eksploatacji.

Należy przedstawić informację dotyczącą kraju, w którym urządzenia są użytkowane, aby umożliwić skonwertowanie zużywanej energii elektrycznej na emisję CO2. Korzystamy z danych odpowiadających poszczególnym krajom ze źródeł dostępnych publicznie, aby dowiedzieć się, jaka ilość CO2 jest wydzielana w procesie produkcji energii elektrycznej. Ma to znaczenie, ponieważ każdy kraj posiada różny skład źródeł energii, co przyczynia się do różnego poziomu emisji. Na przykład we Francji większość energii elektrycznej jest wytwarzana przy użyciu energii jądrowej o niskim poziomie emisji CO2, ale w Wielkiej Brytanii skład źródeł energii (źródła odnawialne, gaz, węgiel i energia jądrowa) powoduje wyższy poziom emisji.

Obliczyliśmy zużycie energii dla wszystkich projektorów naszej firmy podczas użycia we wszystkich trybach działania.

Trzy wartości (zużycie energii x liczba godzin eksploatacji x dane dotyczące określonego kraju) są mnożone w celu obliczenia emisji CO2 poszczególnych klientów.

Sposób działania programu