• TH-47LF5

    Monitor LCD o rozdzielczości Full HD 1080p
    do zastosowań profesjonalnych

  • TH-47LF5

    1080p Full HD
    Professional LCD Display

Funkcje wyświetlacza — TH-47LF25

 

Funkcja „ECO”

W celu ograniczenia zużycia energii czujnik wykrywa poziom oświetlenia w otoczeniu i automatycznie dostosowuje jasność podświetlenia odpowiednio do oświetlenia w otoczeniu, w którym wyświetlany jest obraz. Zużycie energii można również zredukować, zmniejszając jasność ekranu.

Energooszczędność

• Zarządzanie energią

Zasilanie jest automatycznie włączane lub wyłączane w odpowiedni na sygnał synchronizacyjny z urządzeń podłączonych do wbudowanego złącza wejścia komputera*.

• Automatyczne wyłączanie

Podczas korzystania z urządzenia podłączonego do gniazda wielofunkcyjnego monitor przechodzi w stan gotowości po około 10 minutach, jeśli nie zostanie odebrany sygnał synchronizacyjny.

• Tryb oszczędzania energii w trybie gotowości

Powoduje zmniejszenie zużycia energii w trybie gotowości.

* Zgodność ze standardem DPMS

Ustawienia zapobiegające manipulowaniu

Można zapobiec błędom działania w miejscach publicznych, wprowadzając wcześniej ustawienia zapobiegające manipulowaniu.

Maksymalny poziom głośności: Umożliwia ustawienie maksymalnego poziomu dźwięku.
Blokada przycisków: Ogranicza możliwość użycia przycisków ekranu.
Poziom użytkownika zdalnego: Ogranicza możliwość użycia przycisków pilota zdalnego sterowania.

Wygaszacz ekranu

Wygaszacz ekranu minimalizuje prawdopodobieństwo występowania pozostałości obrazu, co może mieć miejsce w przypadku długotrwałego wyświetlania obrazów ze stałą i niezmienną jasnością. Ustawienie Wyłączanie automatyczne można ustawić w taki sposób, aby zasilanie było wyłączane po zakończeniu działania wygaszacza ekranu.

Zdalne monitorowanie systemu

Stan wyświetlacza, w tym informacje dotyczące zasilania, sygnału wejściowego, temperatury ekranu i łącznej liczby godzin eksploatacji, można monitorować zdalnie za pośrednictwem interfejsu RS-232C. Dzięki temu można szybciej reagować na problemy podczas obsługi systemów reklamowych lub informacyjnych.

Tryb przywracania zasilania

W przypadku wyjęcia i ponownego włożenia wtyczki zasilania lub tymczasowej utraty zasilania ze względu na awarię sieci elektrycznej można ustawić funkcję automatycznego ponownego włączania po przywróceniu zasilania.

Funkcja opóźnienia włączenia

W przypadku ścian wideo i innych zastosowań wieloekranowych ta funkcja automatycznie opóźnia włączenia poszczególnych ekranów w systemie, zmniejszając obciążenie źródła zasilania.

System wieloekranowy dynamicznie wyświetla obrazy w dużych pomieszczeniach

Funkcja wyświetlania na wielu ekranach powiększa obrazy nawet pięciokrotnie w stosunku do rozmiaru oryginalnego w pionie i w poziomie. Obrazy są powiększane z zachowaniem takiego samego współczynnika powiększenia w kierunku pionowym i poziomym, na przykład 2x2, 3x3, 4x4 i 5x5, lub przy użyciu różnych współczynników w celu efektywnego wykorzystania powierzchni w większej długości w pionie lub w poziomie. Uniwersalność monitora LCD można dodatkowo zwiększyć, wybierając dowolny współczynnik powiększenia odpowiadający przestrzeni instalacyjnej.

* Podczas powiększania obrazu następuje nieznaczne pogorszenie jakości.
* Należy zapewnić odpowiednie klimatyzowane środowisko, ponieważ temperatura otoczenia różni się w zależności od warunków i położenia instalacji.

Tryb ukrycia połączeń wideo

Gdy ten tryb jest wyłączony, obraz jest wyświetlany na pełnym panelu wyświetlacza z uwzględnieniem krawędzi (cała szerokość klatki) ekranu. Jest to przydatne zwłaszcza przy wyświetlaniu informacji tekstowych, gdyż słowa nie są zasłaniane przez ramę. Obszary obrazu zasłonięte przez ramę można dostosować w kierunku pionowym i poziomym.

Automatyczne określanie położenia obrazu

Wystarczy nacisnąć przycisk Auto Setup na pilocie zdalnego sterowania, aby ustawić odpowiednie położenie obrazu. Ta funkcja automatycznie koryguje położenie obrazu w poziomie i w pionie, fazę zegara oraz zegar obrazu, gdy jako wejście wybrany jest sygnał RGB. W wyniku dostosowania ustawiane są optymalne standardowe wymiary obrazu w poziomie i w pionie.

* W przypadku korzystania z wejścia cyfrowego sygnału RGB dostosowanie opcji Zegar obrazu i Faza zegara jest niemożliwe.

Tryb mapowania pikseli 1:1

W trybie mapowania pikseli 1:1 materiał wideo w rozdzielczości 1920 x 1080 jest mapowany do pikseli ekranów Full HD w celu wyświetlenia 100% oryginalnej zawartości. Dzięki pominięciu procesu skalowania ten tryb pozwala uzyskać obrazy w oryginalnej rozdzielczości Full HD z odwzorowaniem pikseli 1:1.

* Zgodne formaty sygnału: 1,125/50i, 60i, 24sF, 24p, 25p, 30p, 50p, 60p, 1,250/50i

4-krotny zoom cyfrowy

Ta funkcja umożliwia powiększenie fragmentu obrazu nawet czterokrotnie w stosunku do normalnego rozmiaru i wyświetlenie go na pełnym ekranie. Ta funkcja pomaga zwiększyć atrakcyjność prowadzonych prezentacji.

* Funkcja powiększenia cyfrowego nie działa w trybie wieloekranowym ani w trybie obrazu podwójnego.
* Podczas powiększania obrazu następuje nieznaczne pogorszenie jakości.