• Visual System Solutions

ET-SWA100

Oprogramowanie Early Warning (ET-SWA100) monitoruje projektory podłączone do intranetu i informuje o wykrytych nieprawidłowościach lub oznakach problemu.
Może również rejestrować warunki pracy każdego z projektorów, a na podstawie czasu eksploatacji przewidywać* i sygnalizować potrzebę dostarczenia części eksploatacyjnych, przeprowadzenia okresowego czyszczenia oraz konieczność wymiany części niezużywalnych.

 

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z opisem produktu i specyfikacją