Current language: Polski
  • Visual System Solutions

W SŁYNNYM BUDYNKU CASA BATLLÓ WRAZ Z FIRMĄ PANASONIC ODTWORZONO TWÓRCZY WSZECHŚWIAT GAUDIEGO

Muzeum inspiruje dzięki projektorom firmy Panasonic i spektakularnym efektom audiowizualnym

W Casa Batlló, znajdującym się w Barcelonie słynnym dziele modernistycznego architekta Antoniego Gaudíego, połączono technologię projekcyjną firmy Panasonic z pionierskim podejściem do kultury. Nagradzane technologie zapewniają wyjątkowe wrażenia zwiedzającym. Multisensoryczne muzeum pozwala zajrzeć w głąb umysłu najznakomitszego przedstawiciela katalońskiego modernizmu dzięki immersyjnym doświadczeniom artystycznym.

Technologia firmy Panasonic umożliwiła zaprojektowanie na nowo różnych miejsc w Casa Batlló. W pomieszczeniu Gaudí Dome znajduje się 36 projektorów firmy Panasonic (modele PT-RZ660 i PT-JS200), a projekcja sferyczna na ponad tysiącu ekranów pomaga odzwierciedlić umysł młodego Gaudíego. Dzięki niej ożywa inspirująca katalońskiego architekta przyroda, pozwalając zwiedzającym na poczucie uczestnictwa w doświadczeniu tworzenia. Projektory wyposażone w obiektywy ultrakrótkoogniskowe umożliwiają wyświetlanie filmów na powierzchniach, na których trudna byłaby projekcja przy użyciu innej technologii. Dzięki tego typu urządzeniom zwiedzający nie mogą chociażby przypadkowo zasłonić wyświetlanego obrazu. 

Na poddaszu projekcje wirtualnej rzeczywistości przenoszą gości do obowiązków domowych, takich jak pranie i prasowanie, widzianych oczami dawnych pracowników. Nocą, dzięki technologii mappingu video, na dziedzińcu powstaje olśniewający wodospad. Zastosowano tutaj 7 zaawansowanych projektorów laserowych PT-RS20K, z których każdy wyświetla żywe, naturalne obrazy o jasności 20 tysięcy lumenów, mapowane w konkretnych miejscach przy użyciu obiektywów typu rybie oko Panasonic ET-D3LEF70.

Chcieliśmy zachwycić zwiedzających, wzmacniając magię dziedzictwa, jakie pozostawił nam Antoni Gaudí, powiedział Gary Gautier, dyrektor Casa Batlló. Wyposażyliśmy różne pomieszczenia w niewidoczne technologie audiowizualne, integrując je bez ingerowania w otoczenie — co stanowiło największe wyzwanie w przypadku obiektu wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa. 

"Większości muzeów i budynków historycznych nie zbudowano pod kątem doświadczeń immersyjnych, ale projektory i obiektywy firmy Panasonic mogą dostarczyć najlepszych wrażeń zanurzenia w innej rzeczywistości w każdym pomieszczeniu, niezależnie od jego wielkości, kształtu i wysokości do sufitu. Zwiedzający mogą oglądać obiekty bez rzucania cienia, więc technologia nigdy nie przeszkadza w doświadczeniach immersyjnych," dodaje Oriol Massague, terenowy kierownik ds. marketingu w firmie Panasonic.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://business.panasonic.pl/systemy-wizualne/casa-batllo-immersive-experience.