• SALE UMOŻLIWIAJĄCE
    AKTYWNĄ NAUKĘ

Jaka jest przyszłość nauki w grupach?

Author: Tony Molloy, European Business Development Manager-Higher Education

Tony Molloy z firmy Panasonic analizuje rosnący trend wspólnej nauki w uczelniach wyższych

Placówki oświatowe aktywnie poszukują nowych sposobów zwiększania zaangażowania studentów, doskonalenia swojej oferty i poprawiania stosunku wartości do ceny. Pokolenie Z dorastało w otoczeniu najnowszych technologii, więc oczekuje ich również od uczelni. Wyzwaniem dla każdej instytucji edukacyjnej jest więc angażowanie uczniów w omawiane zagadnienia i odnajdywanie najlepszych metod uczenia się.

W ostatnich latach pojawił się wyraźny trend zastępowania nauki pasywnej aktywną. Firma Panasonic jest jednym z pionierów dostarczania technologii stojących za tą zmianą w kierunku tak zwanego „odwróconego nauczania”. Tradycyjne zadania są wykonywane niezależnie od siebie, co daje więcej czasu na bardziej aktywne dyskusje i wspólną naukę.

Według badań ludzie zapamiętują około 50% z tego, co widzą i słyszą. Oznacza to, że studenci utrwalają sobie potencjalnie tylko połowę treści wykładów. Dyskusja i udział w zajęciach sprawiają, że zaczynają uczyć się aktywnie i zapamiętują o 40% więcej informacji. Sala scale-up (ang. scale-up classroom, Student-Centred Active Learning Environment for Undergraduate Programmes) to nowe rozwiązanie, które może zastąpić tradycyjny model prowadzenia wykładów, wprowadzając bardziej wydajny i oparty na współpracy sposób uczenia się.

Czym jest sala scale-up?

Sala scale-up* to fizyczne środowisko nauczania, które zachęca do aktywnego udziału w zajęciach i interakcji za sprawą umieszczonych na obrzeżach sali niewielkich biurek z osobnymi wyświetlaczami oraz jednej dużej projekcji z przodu. Studenci rozwiązują problemy lub pracują nad projektami w małych grupach. Daje to wykładowcy czas na przejście się po sali, wyjaśnienie pewnych kwestii lub zadanie studentom kilku pytań.

Firma Panasonic odtworzyła takie środowisko na targach ISE 2019. W demonstracji technologii scale-up, przygotowanej z pomocą naszych partnerów, zastosowaliśmy dwa projektory laserowe o jasności 12 000 lumenów (PT-RZ120) w technologii edge blending w celu uzyskania projekcji przedniej, a także wiele interaktywnych wyświetlaczy dotykowych i kamer PTZ połączonych jednym kablem LAN. Treści można przesyłać z mniejszych wyświetlaczy do projekcji głównej zgodnie z poleceniem wykładowcy, zapisywać i odtwarzać w późniejszym terminie w celu utrwalenia wiedzy.

Po zsynchronizowaniu ich z siecią treściami można sterować zdalnie i w czasie rzeczywistym. Daje to ogromną swobodę i możliwość wyświetlania prac studentów na dużym ekranie w celu rozpoczęcia dyskusji w grupie.

*Scale-up oznacza Student Centred Active Learning Environment with Upside-down Pedagogies, czyli środowisko aktywnego nauczania skoncentrowane na studentach z pedagogiką odwróconą

Nauka grupowa a indywidualna

Koszty edukacji ciągle wzrastają. Zrozumiałe jest więc, że studenci kwestionują stosunek wartości pobieranej nauki do jej ceny. Idea wykładów, podczas których wykładowca przedstawia podstawową treść, a studenci uzupełniają brakujące informacje na własną rękę, wydaje się przestarzała we współczesnym świecie. Ogrom dostępnych źródeł informacji rodzi pytania na temat wartości czysto instruktażowego nauczania. Sala scale-up zastępuje tradycyjne wykłady nauczaniem bardziej dynamicznym i opartym na współpracy.

Ten model polega głównie na wspólnej nauce i pracy w grupach w celu poprawy zrozumienia omawianych materiałów. Coraz większa liczba nauczycieli zaczyna dostrzegać korzyści wynikające ze wspólnej nauki. Udowodniono, że ten typ nauczania poprawia u studentów umiejętność rozwiązywania problemów, a także motywuje ich do samodzielnego i krytycznego myślenia. W rezultacie zwiększa się jakość nauczania oraz umiejętności studentów.

Dopiero okaże się, czy wspólna nauka w pełni zastąpi tradycyjne wykłady. Jednakże jej ogromny potencjał będzie można z sukcesem wykorzystywać na szerszą skalę, jeśli zastosuje się ją w parze z takimi technologiami jak sala scale-up.

Więcej informacji o interaktywnych salach do pracy w grupach można znaleźć na stronie: https://business.panasonic.eu/ISE2019/scale-up-classroom