Phone number:
Phone number:
Current language: Polski

HDVC Mobile

Organizuj wideokonferencje niezależnie od lokalizacji

HDVC Mobile, specjalna aplikacja dla systemów iOS, Android™ oraz Windows*, może posłużyć do wzięcia udziału w wideokonferencji z dowolnej lokalizacji za pośrednictwem tabletu, smartfonu lub komputera. W przypadku braku połączenia VPN podczas podróży można połączyć się za pośrednictwem chmury. Aplikacja pozwala na nawiązanie połączenia z dwiema różnymi sieciami — intranetem i usługą przechodzenia NAT — umożliwiając prowadzenie wideokonferencji z udziałem pracowników na terenie firmy i poza nim. Oprogramowanie HD Visual Communication Multi-Point Connection Software (HDVC-MPCS) obsługuje wideokonferencje nawet z 16 lokalizacjami.

*Aplikacja HDVC Mobile jest wymagana do udziału w wideokonferencji za pośrednictwem urządzeń mobilnych z systemem Android™ i komputerów z systemem Windows. Aplikacja HDVC Mobile jest bezpłatna. Aby ją pobrać, przejdź na dół strony.

Przykłady zastosowania

Łączenie z wideokonferencją w podróży

 • Aby wziąć udział w wideokonferencji w trakcie podróży, wystarczy skorzystać z telefonu komórkowego lub komputera z systemem Windows.


Wideokonferencje z domu
Wideokonferencje z udziałem pracowników biurowych można organizować także w przypadku pracy z domu. W przeciwieństwie do rozmów telefonicznych czy wiadomości e-mail ten sprawny system komunikacji sprawia wrażenie, że wszystkie rozmawiające osoby znajdują się w tym samym pomieszczeniu, co zwiększa wydajność pracy.
 

Łatwa instalacja

Po zainstalowaniu oprogramowania HDVC Mobile należy przeprowadzić wstępną rejestrację terminala w usłudze przechodzenia NAT. Uruchom aplikację HDVC Mobile i zarejestruj mobilny klucz aktywacyjny
(nr klucza aktywacyjnego, identyfikator rejestracji) zgodnie z poleceniami na ekranie terminala.

Zachowaj mobilny klucz aktywacyjny (nr klucza aktywacyjnego, identyfikator rejestracji) na wypadek, gdy konieczna będzie zmiana terminalu.

Licencje

Ten produkt jest objęty licencją AVC Patent Portfolio. Zezwala ona użytkownikom końcowym na wykonywanie poniższych czynności do celów osobistych i niekomercyjnych:

 • Kodowanie obrazu wideo zgodnie ze standardem AVC („ obraz wideo AVC”).
 • Dekodowanie obrazu wideo AVC, który został zakodowany przez użytkownika do celów osobistych i niekomercyjnych.
 • Dekodowanie obrazu wideo AVC uzyskanego od dostawcy materiału wideo, który posiada licencję na dostarczanie obrazu wideo AVC.

Dodatkowe informacje można uzyskać od firmy MPEG LA, LLC.

Oprogramowanie typu Open Source (dla systemu iOS)

Elementy tego produktu wykorzystują oprogramowanie typu Open Source, dostarczone na warunkach licencji ITU-T-GPL i innych.
Należy pamiętać, że oprogramowanie na warunkach licencji ITU-T-GPL i innych nie jest objęte gwarancją.
W okresie przynajmniej trzech (3) lat od dostarczenia produktu firma Panasonic przekaże każdej stronie trzeciej, która skontaktuje się z nią z użyciem danych kontaktowych podanych niżej, kompletną kopię kodu źródłowego w formie do odczytu maszynowego, a także informacje o prawach autorskich uwzględnione w licencji ITU-T-GPL, za opłatą nieprzekraczającą kosztów fizycznej dystrybucji kodu źródłowego.

Pobierz aplikację HDVC Mobile dla systemu iOS
Kliknij tutaj
Korzystając z terminalu z systemem iOS, przejdź do sklepu Apple Store, wyszukaj frazę „HDVC Mobile” i zainstaluj aplikację.
Jeśli nie uda się zainstalować aplikacji, zapoznaj się ze stroną wsparcia firmy Apple.

Wymagania sprzętowe i programowe:
Procesor: Apple A5 lub nowszy
System operacyjny: iPhone, iPad, iPad mini (z wyłączeniem urządzenia iPod touch) z systemem iOS 7.0 lub nowszym

Oprogramowanie typu Open Source (dla systemu Android)

Elementy tego produktu wykorzystują oprogramowanie typu Open Source, dostarczone na warunkach licencji ITU-T-GPL i innych.
Należy pamiętać, że oprogramowanie na warunkach licencji ITU-T-GPL i innych nie jest objęte gwarancją.
W okresie przynajmniej trzech (3) lat od dostarczenia produktu firma Panasonic przekaże każdej stronie trzeciej, która skontaktuje się z nią z użyciem danych kontaktowych podanych niżej, kompletną kopię kodu źródłowego w formie do odczytu maszynowego, a także informacje o prawach autorskich uwzględnione w licencji ITU-T-GPL, za opłatą nieprzekraczającą kosztów fizycznej dystrybucji kodu źródłowego.

Pobierz aplikację HDVC Mobile dla systemu Android
Kliknij tutaj
Korzystając z terminalu z systemem Android™, przejdź do sklepu Google Play, wyszukaj frazę „HDVC Mobile” i zainstaluj aplikację.

Wymagania sprzętowe i programowe:
System operacyjny: Android 4.0 lub nowszy

Oprogramowanie typu Open Source (dla systemu Windows)

Elementy tego produktu wykorzystują oprogramowanie typu Open Source, dostarczone na warunkach licencji ITU-T-GPL, LGPL i innych.
Należy pamiętać, że oprogramowanie typu Open Source na warunkach licencji ITU-T-GPL, LGPL i innych nie jest objęte gwarancją.
W okresie przynajmniej trzech (3) lat od dostarczenia produktu firma Panasonic przekaże każdej stronie trzeciej, która skontaktuje się z nią z użyciem danych kontaktowych podanych niżej, kompletną kopię kodu źródłowego w formie do odczytu maszynowego, a także informacje o prawach autorskich uwzględnione w licencjach ITU-T-GPL i LGPL, za opłatą nieprzekraczającą kosztów fizycznej dystrybucji kodu źródłowego.

Pobierz aplikację HDVC Mobile dla systemu Windows
Pobierz plik instalacyjny na dysk komputera z systemem Windows, korzystając z poniższego łącza.
W przypadku dystrybucji europejskiej kliknij tutaj

Wymagania sprzętowe i programowe:
Procesor: Core i5 lub nowszy, pamięć: 2 GB lub więcej
System operacyjny: Windows 7/Windows 8/Windows 8.1
Rozdzielczość ekranu: 1280 x 720 pikseli lub wyższa

 • Dzięki oprogramowaniu HDVC-MPCS aplikacja HDVC Mobile pozwala na łączenie się nawet z 16 miejscami jednocześnie.
 • Aplikacja HDVC Mobile nie współpracuje z urządzeniami 3G z powodu niedostatecznej przepustowości łącza.
 • Zwrot płatnego klucza aktywacyjnego po jego użyciu nie jest możliwy.


System iOS

 • Połączenie między systemem wideokonferencji HD a terminalami iOS odbywa się w trybie 1:1. Terminale iOS nie mogą być ze sobą połączone.
 • Przepustowość komunikacyjna terminala iOS może być ograniczona wartością liczby pakietów. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usług internetowych.
 • Liczba pakietów przetwarzana przez terminal iOS może ulec zwiększeniu podczas przesyłania i odbierania ruchomych obrazów. Należy wziąć to pod uwagę podczas finalizowania umowy z dostawcą usług internetowych.
 • Aby korzystać z aplikacji HDVC Mobile do przesyłania i odbierania obrazu oraz dźwięku (rozdzielczość QVGA i dźwięk mono G.722), potrzebne jest łącze o przepustowości co najmniej 256 Kb/s.


System Android™

 • Połączenie między systemem wideokonferencji HD a terminalami Android™ odbywa się w trybie 1:1. Terminale Android™ nie mogą być ze sobą połączone.
 • Przepustowość komunikacyjna terminala Android™ może być ograniczona wartością liczby pakietów. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usług internetowych.
 • Liczba pakietów przetwarzana przez terminal Android™ może ulec zwiększeniu podczas przesyłania i odbierania ruchomych obrazów. Należy wziąć to pod uwagę podczas finalizowania umowy z dostawcą usług internetowych.
 • Aby korzystać z aplikacji HDVC Mobile do przesyłania i odbierania obrazu oraz dźwięku (rozdzielczość QVGA i dźwięk mono G.722), potrzebne jest łącze o przepustowości co najmniej 256 Kb/s.
 • Google, Android i Google Play są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Google Inc.
 • Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym organizacji Wi-Fi Alliance®.
 • Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 • iOS to nazwa systemu operacyjnego firmy Apple Inc.
 • iOS jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Cisco Systems, Inc. lub podmiotów z nią powiązanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.
Windows 8 and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corp. in the United States and/or other countries. Mac, Mac OS, iPad, iPhone and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. All other trademarks are the property of their respective trademark owners.