• World Expo Milano 2015

    -Panasonic Visual Systems Case Studies-

Expo Milano - Pawilon wenezuelski

Jednym z krajów, który czyni znaczące postępy na drodze ku zrównoważonemu rolnictwu i bezpieczeństwu żywnościowemu, jest Wenezuela. Na wystawie Expo Milano 2015 Wenezuelczycy zaprezentowali swoje osiągnięcia w zakresie realizacji określonych przez FAO celów programu „Zero Hunger Challenge” oraz działania zmierzające do wykorzenienia ubóstwa; przybliżyli tradycje kulinarne poszczególnych regionów swojego kraju; zwrócili uwagę na wyróżniającą go kulturę stołu, a także pokazali, w jaki sposób wykorzystywane w kraju innowacyjne rozwiązania w dziedzinie rolnictwa można zastosować na skalę międzynarodową.

Konkretne aspekty tych zagadnień były prezentowane za pomocą realistycznej technologii trójwymiarowej w sali hologramów: dzięki dwóm projektorom PT-DZ21K 3-Chip DLP o wyjątkowej jasności rzędu 20 000 lumenów można było w dynamiczny i żywy sposób pokazać gościom wenezuelską florę i faunę, krajobrazy oraz kulturę. Odwiedzający mogli wchodzić w interakcję z hologramami, popływać z delfinami i doświadczyć jazdy jedną z najsłynniejszych na świecie kolejek linowych poprowadzonych do położonych w górach dzielnic Caracas.