• DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W PROJEKTORY 4K?

Czy technologia 4K wkroczyła do sektora edukacyjnego?

Autor: Ben Moors, Sales Manager, Beneluks, dział rozwiązań wizualnych

Technologia wykorzystywana w sektorze edukacyjnym nieustannie się rozwija. Powszechne korzystanie z urządzeń mobilnych obsługujących funkcje „mieszanych metod kształcenia” otwiera nowe możliwości unowocześniania tradycyjnego modelu nauczania.

W miarę jak instytucje zdają sobie sprawę ze znaczenia najnowszej technologii dla studentów, a studenci oczekują konkretnej wartości za opłacane czesne, rynek kształcenia wyższego w Wielkiej Brytanii ciągle rośnie i przynosi coraz większe zyski. Dlatego firma Panasonic poświęciła znaczną część swoich programów rozwojowych na opracowywanie technologii zaspokajających potrzeby uczelni wyższych i została jednym z pierwszych dostawców rozwiązań do tak zwanej „odwróconej klasy”.

Zatem jaka technologia wprowadza rewolucję na naszych uniwersytetach?

Panasonic był pierwszym producentem, który wprowadził na rynek projektory działające przez 20 000 godzin bez konserwacji. Przejście na technikę laserową zostało zainspirowane potrzebami uczelni, które poszukiwały większej niezawodności i stałej jasności.

Obecnie coraz bardziej pożądane jest uwzględnianie w miksie technologicznym dodatkowej elastyczności technologii 4K. Umożliwia to oczywiście wykładowcom na uczelniach odtwarzanie materiałów w większej rozdzielczości, ale to nie wszystko. Dzięki temu, że projektory 4K firmy Panasonic (PT-RQ22K, PT-RQ13K) mają cztery oddzielne wejścia Full HD, pozwalają na wyświetlanie czterech dużych obrazów w jakości HD na jednym ekranie. To sprawia, że możliwe jest na przykład jednoczesne wyświetlanie filmu, tekstu, obrazu z kamery i prezentacji.

Taki właśnie system działa już na Politechnice w Delft (TU Delft) w Holandii.

Ze względu na ogromny wzrost liczby studentów między 2005 a 2015 rokiem, kiedy to zwiększyła się ona z nieco ponad 12 tys. do około 25 tys., uczelnia boryka się z rosnącym problemem braku miejsca.

Zamiast jednak powiększać sale wykładowe i laboratoria, władze TU Delft powołały kilka zespołów ds. innowacji, które nakreśliły wymagania i dostępne możliwości. Uczelnia stała się wtedy prekursorem w przekształcaniu technologii audiowizualnej z pomocy dydaktycznej w zasób o dużym znaczeniu strategicznym.

Wykorzystuje rozwiązania audiowizualne w połączeniu z technologią teleinformatyczną jako strategiczne narzędzie zapewniające zaangażowanie, doświadczenie, zrównoważony rozwój i kontrolę nad finansami. Utworzyła fizyczne i wirtualne środowiska edukacyjne oraz wyposażyła ponad 300 sal wykładowych oraz laboratoriów w projektory laserowe firmy Panasonic.

Wysoka jakość obrazu projektorów 4K pozwala wzbogacać materiały dydaktyczne o ilustracje, wykresy czy zdjęcia, dzięki czemu stają się one bardziej zrozumiałe i łatwiejsze w przyswajaniu. W celu zoptymalizowania cyfrowego środowiska edukacyjnego wprowadzono projekcję częściową lub kwadrantową, która pozwala wykładowcom wyświetlać materiały z czterech różnych źródeł jednocześnie za pomocą projektorów 4K. Prowadzenie zajęć można zorganizować tak, by w czterech ćwiartkach ekranu widoczne były niezależnie od siebie różne aplikacje.

Ten nowy poziom angażowania studentów zwiększa ich możliwości przyswajania wiedzy i poprawia wyniki w nauce. Sektor edukacyjny nieustannie się rozwija i poszukuje nowych, innowacyjnych rozwiązań.

TU Delft wytycza szlaki w dziedzinie rozwoju i internacjonalizacji, wykorzystując technologię audiowizualną jako strategiczny element infrastruktury, który odgrywa rolę nie tylko w procesie przekazywania wiedzy, lecz także angażowania studentów i zapewniania im odpowiednich warunków do nauki podczas wykładów i zajęć.

Więcej informacjach o projektorach 4K firmy Panasonic można znaleźć na stronie: https://business.panasonic.pl/systemy-wizualne/produkty-i-akcesoria/proj...