Current language: Polski
  • Visual System Solutions

PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ MIMO UPŁYWU CZASU

EKRANY PANASONIC ZOSTAŁY WYKORZYSTANE DO STWORZENIA ROZLEGŁEJ SIECI CYFROWYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY

Nadszedł rok 2015, a ekrany te nadal są montowane, po tym jak sprzedawca detaliczny zdecydował się zmodernizować punkty sprzedaży poprzez dodanie dodatkowych ekranów: jednego we frontowej witrynie i drugiego przy kasie w każdym sklepie swojej marki. Planowana liczba ekranów połączonych z centralnym systemem przekroczy w tym roku 470. Rozmiary i zastosowane technologie są różne, natomiast cechą wspólną jest nacisk na potrzebną klientowi funkcjonalność oraz wzornictwo.

Rozwiązanie bez ryzyka  

W pierwotnej sieci 236 ekranów wykorzystano panele firmy Panasonic i to właśnie ten producent został wybrany także jako dostawca urządzeń dla kolejnych projektów tego typu. Najważniejszymi parametrami, które zadecydowały o tym wyborze, były jakość obrazu i bezproblemowa obsługa. W trakcie przeszło dwóch lat użytkowania zaledwie dwa z 236 ekranów zostały uszkodzone, co skutkowało wymianą paneli. Oznacza to, że efektywność całego systemu osiągnęła poziom 99,2%, przy uwzględnieniu planowanych przestojów spowodowanych pracami remontowymi lub konserwacyjnymi w sklepach.

„Firma Geco potrzebowała stabilnego i skutecznego systemu, a my poleciliśmy wypróbowaną i sprawdzoną technologię Panasonic. Ekrany firmy Panasonic pomogły nam zbudować zaufanie klienta, co jest dla nas najważniejsze,” powiedział Ondřej Kreidl, dyrektor generalny spółki Glance Media.

Unikatowa architektura

Unikatowa architektura sieci GECO umożliwia firmie elastyczne reagowanie na nowe potrzeby i trendy. Rozwiązanie to zapewnia użytkownikom końcowym maksymalną elastyczność w planowaniu kampanii, przy jednoczesnym zminimalizowaniu obciążenia pracą, co zmniejsza koszty operacyjne.

Każdy ekran w sieci może wyświetlać inne treści wideo, a wprowadzenie wszelkich niezbędnych zmian zajmuje zaledwie kilka minut. Liczba kampanii zależy tylko i wyłącznie od modelu biznesowego operatora, który przejmuje pełną kontrolę nad systemem.

Oczywiście dotyczy to również aplikacji internetowych wykorzystywanych przez operatora na potrzeby prowadzenia kampanii reklamowych. W 2014 r. system generował średnio 6222 listy odtwarzania w każdym miesiącu. W ujęciu rocznym firma GECO odnotowała 47-procentowy wzrost liczby kampanii, 56-procentowy wzrost liczby plików wideo oraz 63-procentowy wzrost liczby wygenerowanych list odtwarzania.

Osiągnięcie wzrostu na takim poziomie nie byłoby możliwe, gdyby spełnienie tak dużego zapotrzebowania wymagało wyższych nakładów operacyjnych. Z perspektywy serwisowej najbardziej kosztownym procesem jest przeważnie proces diagnostyczny. Aby obniżyć związane z nim koszty, w systemie wdrożonym przez Glance Media uwzględniono funkcję automatycznej diagnostyki opartej na danych statystycznych z łańcucha przyczynowo-skutkowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt
Zdenek Krysl
Menedżer sprzedaży dla Czech i Słowacji

Rozwiązania wizualne
Panasonic System Communications Company Europe
Tel.: +420 737 262 556
E-mail: zdenek.krysl@eu.panasonic.com
 

W przypadku jakiejkolwiek zmiany statusu system automatycznie zgłasza nie tylko bieżący wynik, ale także najbardziej prawdopodobną podstawową przyczynę problemu, a także listę przyczyn zależnych. Dlatego też pracownik ds. diagnostyki systemu rozpoczyna analizę od najbardziej prawdopodobnej przyczyny.

Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu procesem możliwe jest także skuteczne i odpowiedzialne powiązanie procesów operatora i organizacji serwisującej.

W ujęciu rocznym ogólne koszty zmniejszają się o 12%, przy czym spadek kosztów serwisowania wynosi 70%.

„Gdy rozpoczynaliśmy projekt, musieliśmy powiedzieć: Jesteśmy wierzymy, że…, teraz możemy z dumą powiedzieć, że wiemy na pewno! Jesteśmy w stanie elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby i wymagania, a nasz system jest stale rozwijany”.

„Obiecaliśmy, że realne koszty operacyjne nie wzrosną w trakcie całego okresu użytkowania systemu. Nigdy nie składamy pustych obietnic, a spełnianie tych, które składamy, jest naszą dumą. Technologia Panasonic pomaga nam w tym względzie” dodał Ondřej Kreidl.