Collaboration

 

  • Łatwe rejestrowanie wykładów dzięki sprzętowi firmy Panasonic i oprogramowaniu Panopto
  • Możliwość stosowania własnych urządzeń i rozwiązań bezprzewodowych
  • MOOC — rejestrowanie wykładów i nauka zdalna
  • Nowa generacja urządzeń do zdalnego monitorowania i obsługi, w tym komunikacji M2M