Current language: Polski

Systemy wideokonferencji HD firmy Panasonic

Systemy wideokonferencji HD firmy Panasonic to nowe narzędzie do komunikacji wizualnej, które różni się znacznie od wcześniejszych rozwiązań. Wysoka jakość obrazu i dźwięku, a także stabilność łączności, zarówno w przypadku sieci wewnętrznych, jak i połączeń internetowych, pozwala na łatwe i wygodne nawiązywanie komunikacji między odległymi lokalizacjami. Podstawę tych systemów stworzyły technologie rozwijane przez firmę Panasonic w urządzeniach audio/wideo.