Rozwiązania dla branży: TOUGHBOOK Panasonic

Rozwiązania TOUGHBOOKa dla różnych branży

W wielu branżach, firmy i organizacje wszystkich rozmiarów wprowadziły do procesów biznesowych TOUGHBOOKi z procesorem Intel® Core™ i5 vPro™, odnosząc z tego duże korzyści:

  • Dostęp do danych i aplikacji w każdym środowisku
  • Lepszą jakość pracy i usług
  • Umiejętności specjalistyczne, które można zastosować tam, gdzie są najbardziej potrzebne
  • Wprowadzenie procesów zmieniających działalność i sporych oszczędności czasu i kosztów

Podstawowe pytanie brzmi jednak: jak TOUGHBOOKi mogą pomóc w sprostaniu wyzwaniom, przed jakimi stoi firma?

Czy włączenie ich do procesów biznesowych spowoduje poważne oszczędności i zwiększenie wydajności tak, jak w przypadku obecnych użytkowników?

Aby się tego dowiedzieć, wybierz z poniższych opcji odpowiednią branżę i zobacz, jaki wpływ może mieć TOUGHBOOK na sposób pracy w Twojej firmie.