• Recycling programme

Program zwrotu Toughbooków (PC)

W krajach Unii Europejskiej użytkownicy produktów firmy Panasonic mogą bezpłatnie oddać zużyte (EOL – End of Life) lub niepotrzebne (EOU – End of Use) Toughbooki do bezpłatnych miejskich punktów zbiórki. Sposób zbiórki każda gmina ustala indywidualnie. Informacje, tj. adres i godziny otwarcia punktów zbiórki można znaleźć w miejscowych książkach adresowych, przewodnikach miejskich i na stronach internetowych. Innym sposobem na pozbycie się zużytego lub bezużytecznego Toughbooka jest oddanie go w miejscu, w którym zostanie zakupiony nowy sprzęt.

Zgodnie z prawem unijnym w większości państw członkowskich użytkownicy biznesowi nie mogą zwracać zużytych produktów do punktów zbiórki.

Klienci biznesowi powinni skontaktować się z przedstawicielem firmy Panasonic i/lub zorganizować odbiór Toughbooków przez jedną z wymienionych firm. Po odebraniu Twojego zgłoszenia firma Panasonic określi najlepsze rozwiązania spełniające Twoje potrzeby.

Uwaga: Ta procedura dotyczy także tych konsumentów, którzy mają duże ilości Toughbooków do zutylizowania. 

Oprócz istniejących planów recyklingowych, Panasonic Computer Products Europe (PCPE) oferuje swoim klientom indywidualny i bezpłatny plan sprzedaży Toughbooków. Po zgłoszeniu się pod jeden z podanych poniżej numerów telefonów firma Panasonic zorganizuje odbiór Toughbooka z miejsca wskazanego przez zgłaszającego.

Aby umówić się na odbiór Toughbooka przeznaczonego do utylizacji, zadzwoń na jeden z podanych poniżej bezpłatnych numerów:

Wlk. Brytania +44 (0)8709 079 079

Niemcy +49 (0)1805 410 930

Francja +33 (0)1 55 93 66 60

Hiszpania +34 (0)901 101 157

Włochy +39 (0)848 391 999

Austria +43 (0)800 006 493

Uwaga: Mieszkańcy pozostałych krajów powinni dzwonić na jeden z podanych powyżej numerów.

Można także wysłać do firmy Panasonic wiadomość e-mail i umówić się na odbiór Toughbooka: toughbooksupport@eu.panasonic.com