PILNE: DOBROWOLNA AKCJA WYMIANY BATERII

Panasonic TOUGHBOOK G1 Komunikat! Przestań Ładować

Firma Panasonic przeprowadza wycofanie baterii od maja 2017 r.

Aby zapewnić naszym klientom bezpieczeństwo i zapobiec zagrożeniom pożarowym, od 13 kwietnia 2021 r. Panasonic TOUGHBOOK G1 nie będzie już dłużej ładowany.

Gorąco polecamy skontaktowanie się z firmą Panasonic w celu wymiany baterii przed włączeniem funkcji: zatrzymanie ładowania.

W ramach nieustających dążeń firmy Panasonic do usprawniania produktów i usług zidentyfikowaliśmy ostatnio problem z urządzeniami Panasonic Toughpad FZ-G1 wyposażonymi w baterie określone poniżej. Bateria tabletu może się przegrzać i zapalić, powodując ryzyko pożaru.

Instrukcje w niniejszej informacji pomogą w ustaleniu, czy problem dotyczy Państwa produktu. Po zlokalizowaniu numerów modelu tabletu FZ-G1 i baterii w Państwa tablecie, prosimy porównać je z poniższą listą produktów, w których występuje ten problem.

PRODUKTY OBJĘTE NINIEJSZĄ INFORMACJĄ O AKCJI WYMIANY BATERII:

Modele tabletów:

Bateria:

FZ-G1A series FZ-VZSU84U
FZ-G1B series FZ-VZSU97U
FZ-G1C series  
FZ-G1F series  
FZ-G1J series  
FZ-G1K series  
FZ-G1L series  
FZ-G1M series  
FZ-G1N series  

 

Analiza przyczyny źródłowej: 

Przyczyną źródłową powyższego problemu są zanieczyszczenia wewnątrz ogniw baterii. W przypadku, kiedy baterie wyszczególnione w niniejszej informacji są używane w środowiskach o dużych różnicach temperatur, wewnątrz ich ogniw może dojść do zwarcia, które może doprowadzić do przegrzania i zapłonu.

W PRZYPADKU POSIADANIA JEDNEGO Z TABLETÓW Z SERII FZ-G1 OBJĘTEGO NINIEJSZĄ INFORMACJĄ NALEŻY NATYCHMIAST PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:

Krok 1: 

Krok 2:

kontaktować się z firmą Panasonic w podany poniżej sposób, aby otrzymać baterię zastępczą. Baterie zastępcze zaczniemy wysyłać od 1 czerwca 2017 r.

Dostępne jest nowe oprogramowanie sterujące. Zawiera ono nowe sterowanie ładowaniem baterii.

W nowym oprogramowaniu wprowadzono trzy mechanizmy kontrolowania ładowania baterii.

Każdy z tych mechanizmów może przerwać ładowanie baterii w celu zminimalizowania ryzyka przegrzania i zapłonu.

Jeśli zakup tabletu Panasonic FZ-G1 miał miejsce na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (dotyczy modelu FZ-G1A, FZ-G1B, FZ-G1C, FZ-G1F, FZ-G1J, FZ-G1K, FZ-G1L, FZ-G1M i FZ-G1N z baterią FZ-VZSU84U lub FZ-VZSU97U), prosimy o niezwłoczny kontakt z nami w celu otrzymania nowej baterii i oprogramowania sterującego. Prosimy skontaktować się z nami w następujący sposób:

adres email: toughbookbattery.helpdesk@eu.panasonic.com

 

 

Na kolejnych stronach znajdują się instrukcje dotyczące sposobu ustalenia, czy niniejsza informacja dotyczy posiadanego przez Państwa tabletu.

Jak zidentyfikować modele, których dotyczy problem: klienci mogą sprawdzić numery modeli tabletu FZ-G1 i baterii, aby ustalić, czy dotyczy ich niniejsza informacja. 


 

Aby wyjąć baterię z tabletu, należy wykonać poniższe czynności. .

  • upewnić się, że tablet FZ-G1 jest wyłączony;
  • odłączyć wszystkie zewnętrzne źródła zasilania;
  • odłączyć pulpitowy replikator portów lub samochodową stację dokującą, jeśli jest podłączona;
  • odblokować baterię, tak jak pokazano na poniższym rysunku;
  • unieść górną część baterii, tak jak pokazano poniżej

 

Numery modeli baterii, których dotyczy niniejsza informacja: 
FZ-VZSU84U/ FZ-VZSU97U

  • Jak ustalić numer modelu baterii

 

Bardzo Państwa przepraszamy za wszelkie niedogodności wynikające z niniejszej informacji.

Panasonic dokłada wszelkich starań, aby oferować najwyższej jakości produkty i obsługę klienta.

Dziękujemy za Państwa współpracę i zrozumienie.