• Case studies

Opisy przypadków

Niezakłócony przepływ informacji to podstawa sprawnego funkcjonowania firmy logistycznej. Aby był on możliwy konieczne są zaawansowane systemy informatyczne, a także odpowiedni sprzęt, który pozwoli włączyć w proces komunikacji każdego pracownika.
Kategoria: Toughbook
A seamless flow of information is the basis for a smooth operation for the logistics company. Therefore advanced IT systems are necessary, as well as appropriate equipment that will allow every employee to be involved in the communication process.
One solution for construction site and desktop working improves productivity
Kategoria: Toughbook
The rugged Panasonic TOUGHBOOK 20 2-in-1 detachable drives efficiencies at Siemens UK train maintenance depots

Pages