Phone number: +48 800 080 167
  • The Toughest Rugged Mobile Computers

  • The Toughest Rugged Mobile Computers

Najbardziej wytrzymałe komputery przenośne

Firma Panasonic od wielu lat cieszy się renomą producenta wiodących na rynku innowacyjnych technologii. Dzięki inwestycjom w badania i testy firma Panasonic może w dalszym ciągu rozwijać i tworzyć najlepsze na świecie rozwiązania oraz produkty. Rygorystyczne procedury testowe, jakim poddawane są wszystkie urządzenia Toughbook, gwarantują tym produktom pozycję najbardziej wytrzymałych komputerów przenośnych na świecie.

Trudne warunki pracy wymagają wytrzymałych komputerów przenośnych

W firmie Panasonic zdajemy sobie sprawę, że klienci korzystający z urządzeń Toughbook pracują w niezwykle trudnych warunkach, dlatego potrzebują komputerów przenośnych działających sprawnie w wymagających środowiskach. Zarówno na etapie projektowania, jak i produkcji, każdy model przechodzi wyczerpujące testy zgodne z europejskimi lub światowymi standardami. Dzięki temu gama produktów Toughbook wspiera pracowników w najbardziej ekstremalnych i zróżnicowanych warunkach.

Nasza szeroka oferta produkowanych w fabrykach Panasonic wytrzymałych komputerów przenośnych obejmuje modele klasy Fully Ruggedised, Semi Ruggedised oraz Business Ruggedised. Opracowane z myślą o pracy w zróżnicowanych warunkach komputery klasy Business Ruggedised są odporne na uderzenia i kontakt z rozlanym płynem, natomiast modele Fully Ruggedised są w stanie wytrzymać upadek z wysokości nawet 1,8 m oraz pracę w wyjątkowo niskich lub wysokich temperaturach. Mogą również pracować w środowisku o dużej wilgotności, w kurzu i brudzie, a także są odporne na działanie wysokiego ciśnienia atmosferycznego i fizycznego oraz wibracji.

Testy odporności na upadek i wstrząsy

Wytrzymałe komputery przenośne Toughbook firmy Panasonic są poddawane surowym testom, które pozwalają mieć zagwarantować sprawne działanie urządzeń nawet w najtrudniejszych warunkach. Awarie dysków twardych i pęknięcia ekranu to typowe uszkodzenia, które występują po upuszczeniu laptopa lub tabletu. Jednak urządzenia firmy Panasonic z serii Toughbook zostały opracowane z myślą o absorbowaniu uderzeń i odporności na tego typu zdarzenia. 

Kontrola odporności na upuszczenie w przypadku komputerów przenośnych klasy Fully Rugged obejmuje trzy oddzielne testy na upadki z wysokości 1,2 m, 1,5 m oraz 1,8 m.  Każdy test jest przeprowadzany 26 razy dla każdego z produktów, co jest potwierdzone certyfikatem1 niezależnego laboratorium testowego. Urządzenia są zrzucane na sklejkę o grubości 5 cm ułożoną na stalowej płycie, która jest umieszczona na betonie. Testy są przeprowadzane zgodnie ze standardem wojskowym MIL-STD-810G, metodą 516.6, procedurą IV (test upadku podczas transportu).

Wojskowa procedura testowa MIL-STD 810G stanowi standard sił zbrojnych USA, który umożliwia testowanie urządzeń pod kątem wytrzymałości i sprawności na polu walki.

Norma MIL-STD-810G dopuszcza testowanie odporności na upadki maksymalnie pięciu urządzeń jednocześnie, jednak firma Panasonic testuje modele Toughbook klasy Fully Rugged pojedynczo. Każde urządzenie jest upuszczane 26 razy z każdej z trzech wysokości, co daje łącznie 78 upadków. 

Poszczególne wyłączone urządzenia Toughbook są kolejno zrzucane na każdą powierzchnię, krawędź i narożnik. Wykonywanych jest 26 upadków z każdego z trzech poziomów wysokości. Po każdym upuszczeniu komputery przenośne przechodzą inspekcję wzrokową, a następnie kontrolę działania, która obejmuje uruchomienie systemu Windows. 

Nasze komputery przenośne Toughbook klasy Business Rugged oraz tablety 4K są upuszczane na płasko z wysokości 30 cm oraz 76 cm na dolną powierzchnię.

Wewnętrzne procesy testowe wykraczają poza wymogi normy MIL-STD i obejmują poddawanie komputerów Toughbook testom na odporność na upadek podczas ich pracy. W ramach tych testów urządzenia są upuszczane na twardszą powierzchnię niż ma to miejsce w przypadku zwykłych testów MIL-STD.

1 Przetestowane na odporność na upadki przez krajowe niezależne zewnętrzne laboratorium testowe, zgodnie z metodą 516.6, procedurą IV normy MIL-STD-810G.

Testy odporności na działanie płynów

Testy dotyczące działania płynów pozwalają ustalić poziom odporności na wilgoć wytrzymałych komputerów przenośnych z serii Toughbook. Do zalania komputerów napojami dochodzi bardzo często, jednak niekiedy na klawiaturę i ekran trafiają znacznie bardziej szkodliwe substancje. Z tego powodu testy działania płynów obejmują również oleje oraz niektóre środki chemiczne. Dodatkowo, na przykład w przypadku naszych medycznych komputerów przenośnych, badana jest także odporność na wielokrotne czyszczenie środkami dezynfekującymi.

Z uwagi na to, że urządzenia Toughbook są często używane w terenie, potrzebne są testy odporności na działanie deszczu. Nasze procedury kontrolne obejmują wystawianie komputerów Toughbook klasy Fully Rugged na działanie wiatru wiejącego z prędkością 113 km/h oraz opadów o intensywności na poziomie 15 cm na godzinę przez 30 minut.

Testy odporności na działanie wody przeprowadzane przez techników firmy Panasonic są zgodne ze standardem wojskowym MIL-STD 810G, metodą 506.5, procedurą I (deszcz i wiatr) oraz procedurą III (spryskiwanie).

Wojskowa procedura testowa MIL-STD 810G to standard sił zbrojnych USA, który umożliwia testowanie urządzeń pod kątem wytrzymałości na ekstremalne warunki środowiskowe, na jakie produkt może być narażony.

Komputery Toughbook są poddawane testom podczas pracy, z otwartym ekranem, jednak porty są zabezpieczane uszczelkami gumowymi, które są standardowo dostarczane razem z produktem.  Po zakończeniu testu komputer jest sprawdzany pod kątem przedostawania się wody do wewnątrz.

W firmie Panasonic — w przeciwieństwie do niektórych producentów komputerów — nie skracamy czasu trwania testów odporności na działanie płynów. 

Poziomy odporności na działanie wody różnią się w zależności od modelu urządzenia Toughbook. Produkty Toughbook klasy Fully Rugged są odporne na działanie wody w zakresie zdefiniowanym przez certyfikat MIL-STD 810G, natomiast nasza gama urządzeń klasy Semi Rugged jest odporna na działanie niewielkich ilości rozlanych płynów. Komputery klasy Business Rugged nie są odporne na działanie płynów.

1 Przetestowane na odporność na upadki przez krajowe niezależne zewnętrzne laboratorium testowe, zgodnie z metodą 516.6 procedury IV normy MIL-STD-810G oraz IEC 60529 cz. 13.4, 13.6.2, 14.2.5 i 14.3 (IP65).

Testy odporności na wibracje

Większość użytkowników komputerów Toughbook regularnie pracuje w bardzo wymagających warunkach, które zazwyczaj utrudniają korzystanie ze standardowych laptopów lub tabletów. Urządzenia używane podczas podróży samochodami, pociągami czy samolotami są narażone na ciągłe wibracje, dlatego tak ważna jest kwestia odporności na długotrwałą ekspozycję na ten czynnik.

Nasze komputery Toughbook klasy Fully Rugged poddajemy wyczerpującym testom odporności na wibracje, aby mieć pewność, że pozostaną w pełni sprawne nawet przy wysokim poziomie wibracji.  Praca w terenie może wiązać się z jazdą po wybojach, dlatego laptopy przenośne muszą być odporne na wibracje i zachować sprawność. Modele używane w branży produkcyjnej lub wydobywczej również są narażone na znaczne i częste wibracje.

Testy odporności na wibracje, podobnie jak inne testy wytrzymałościowe przeprowadzane przez techników firmy Panasonic na komputerach Toughbook klasy Fully Rugged, są wykonywane zgodnie ze standardem wojskowym MIL-STD-810G, metodą 514.6, procedurą I, kategorią 24 (ogólny podstawowy test integralności). Procedury testowe firmy Panasonic wykraczają jednak poza wymogi normy MIL-STD. Każdy komputer Toughbook jest również poddawany testom operacyjnym. Mają one na celu sprawdzenie, czy dyski twarde w modelach klasy Fully Rugged będą pracowały i umożliwiały odtworzenie filmu podczas działania ciągłych wibracji. 

Oprócz normy MIL-STD niektóre modele Toughbook, w tym CF-19 oraz CF-31, są również testowane zgodnie z procedurą ASTM D4 169-04 (99), harmonogramem E (kontrola zachowania ciężarówki na autostradzie, poziom II, w ruchu). Ustanowiona w 1898 r. norma stowarzyszenia ASTM (American Society for Testing and Materials International) to jeden z najważniejszych dobrowolnych standardów przyjętych przez organizacje na całym świecie. Warunki podczas testów odporności na wibracje w pojazdach mieściły się w zakresie 1-200 Hz, 0,52 Grms, na wszystkich trzech osiach (90 minut na oś). 

Testy odporności na działanie cząsteczek

Praca w terenie często wiąże się z narażeniem sprzętu na działanie sił natury, które mogą utrudniać wypełnianie obowiązków na wiele sposobów. Kurz i pył dostają się do wszystkich obszarów komputerów mobilnych, które nie są odpowiednio zabezpieczone. Może to prowadzić do potencjalnych problemów z działaniem klawiatury oraz innych elementów, a także przyczynić się do spadku wydajności i utraty sprawności.

Firma Panasonic testuje produkty Toughbook pod kątem odporności na działanie kurzu, piasku i innych cząsteczek unoszących się w powietrzu.

Technicy firmy Panasonic przeprowadzają testy odporności na działanie kurzu w przypadku wszystkich produktów Toughbook klasy Fully Rugged. Test jest przeprowadzany w temperaturze roboczej do 60°C, zgodnie z normą MIL-STD-810G, metodą 510.5, procedurą I (kurz) oraz procedurą II (piasek). Został on opracowany w celu dokładnego przetestowania wytrzymałości urządzenia na te czynniki. 

Zgodnie z wytycznymi standardu MIL-STD-810G temperatura 60°C jest stosowana jako domyślna w tego rodzaju testach. Aby mieć pewność, że test odporności na działanie cząsteczek jest w pełni wiarygodny i maksymalnie rygorystyczny, stosujemy zarówno mączkę kwarcytową, jak i piasek.
Aby uzyskać pozytywny wynik, komputery przenośne Toughbook muszą zachować sprawność operacyjną bez odczuwalnego negatywnego wpływu cząstek na części ruchome, styki czy przekaźniki.

Oprócz testów zgodnych ze standardem MIL-STD nasze komputery Toughbook klasy Fully Rugged przechodzą również surowe kontrole fabryczne wymagane normą IP65 w zakresie działania kurzu i wody. Klasyfikacja ochrony IP65 pozwala na określenie poziomu zabezpieczenia przed wnikaniem wody i kurzu, a także innych niewielkich cząsteczek.

Testowanie odporności na wilgotność

Zabezpieczenia zastosowane w naszych laptopach Toughbook klasy Fully Rugged, które zapobiegają przedostawaniu się płynów, pozwalają również uniknąć problemów związanych z wysoką wilgotnością.  

Wyczerpujące testy odporności na wilgoć są przeprowadzane na komputerach Toughbook klasy Fully Rugged, aby zapewnić wydajne działanie w warunkach dużej wilgotności.

Wszystkie testy, łącznie z testem odporności na wilgotność, którym są poddawane nasze produkty Toughbook, są zgodne z normą MIL-STD-810. Wojskowa procedura testowa MIL-STD-810G to standard sił zbrojnych USA, który umożliwia przeprowadzenie wyczerpujących testów urządzeń pod kątem wytrzymałości na trudne warunki otoczenia.

Kontrola odporności na działanie wilgoci przeprowadzona zgodnie z normą MIL-STD-810G, metodą 507.5 (zwiększona intensywność) pozwoliła na rygorystyczne sprawdzenie granic możliwości naszych komputerów. Zgodnie z wytycznymi normy MIL-STD temperatura podczas tego testu waha się między 30°C a 60°C, natomiast wilgotność względna pozostaje na stałym poziomie 95%. Cały proces jest rozłożony na dziesięć dni, każdy cykl trwa 24 godziny. Wszystkie komputery Toughbook są testowane pod kątem sprawności działania na końcu piątego i dziesiątego cyklu.

Dodatkowej kontroli odporności na wilgotność są poddawane punkty styku klawiatury komputerowej oraz innych komponentów elektrycznych. W ten sposób testowana jest podatność tych komponentów na spięcia lub korozję.
Chociaż norma MIL-STD nie obejmuje testów elementów wewnętrznych, technicy firmy Panasonic przeprowadzają wyrywkowo takie kontrole, aby zyskać pewność, że urządzenia Toughbook pozostaną sprawne i nie będą podatne na działanie wilgoci.   

Testy tolerancji na temperaturę

Aby zagwarantować odporność naszych komputerów z serii Toughbook klasy Fully Rugged na nagłe i znaczące zmiany temperatury, przeprowadzana jest seria testów zgodnych z normą wojskową MIL-STD, której celem jest sprawdzenie odporności urządzeń w temperaturach 93°C oraz -16oC.

Wojskowa procedura testowa MIL-STD-810G to standard sił zbrojnych USA, który należy do najbardziej rygorystycznych na świecie.

Testy w skrajnie wysokiej i niskiej temperaturze są przeprowadzane zgodnie z normą MIL-STD-810G, metodą 501.5 oraz metodą 502.5, procedurą I (przechowywanie), procedurą II (działanie) i procedurą III (test taktyczny — od trybu gotowości do trybu działania). Test odporności na ciepło przeprowadzany przez firmę Panasonic obejmuje kontrolę funkcjonowania urządzenia w temperaturze 60oC, a także zdolności do sprawnego działania po ekspozycji na temperaturę 71oC. Test odporności na zimno obejmuje kontrolę pracy urządzenia w temperaturze -7°C oraz zdolności do sprawnego działania po ekspozycji na temperaturę -16oC. Aby uzyskać pozytywny wynik testu, każde urządzenie musi prawidłowo działać po jego zakończeniu.

Test odporności na szok termiczny jest również przeprowadzany zgodnie ze standardem MIL-STD-810G (metoda 503.5, procedura I). Test odporności na szok termiczny obejmuje trzy pełne cykle, w ramach których temperatura otoczenia przechodzi z poziomu 93°C do -16°C (jeden cykl). Aby test został uznany za zliczony, po zakończeniu ostatniego cyklu szoku termicznego urządzenie musi być w stanie umożliwiającym uruchomienie w zwykły sposób i prawidłowe działanie. Testowane urządzenia są przenoszone z gorącego do zimnego środowiska w ciągu jednej minuty, w zależności od rozmiaru. Przemieszczenie większych urządzeń, wymagających użycia rozwiązań do obsługi materiałów, zajmuje więcej czasu.

Norma MIL-STD-810G obejmuje nowy test zamrażania/rozmrażania, który również został włączony do naszej procedury testowania odporności na skrajne temperatury. Modele Toughbook klasy Fully Rugged są poddawane testowi zamrażania/rozmrażania zgodnie z normą MIL-STD-810G, metodą 524, procedurą III (gwałtowna zmiana temperatury).

Oprócz testów temperatury zewnętrznej urządzenia Toughbook są również przedmiotem testów wewnętrznych, które wykraczają poza wytyczne normy MIL-STD. Ta faza kontroli znana jest jako test przyspieszonego cyklu życia produktu (HALT, Highly Accelerated Life Tests). Metoda ta pozwala na sprawdzenie wytrzymałości urządzenia i służy do zbierania informacji o niezawodności produktu. Inżynierowie firmy Panasonic badają wydajność komputerów Toughbook klasy Fully Rugged przez okres kilku tygodni, poddając je działaniu wysokich i niskich temperatur. Dzięki obserwacji działania urządzeń poddanych skrajnym obciążeniom przez dłuższy czas komponenty ulegające awarii można zidentyfikować i dopracować przed rozpoczęciem produkcji.

Testy odporności na ciśnienie

Firma Panasonic przeprowadza testy odporności modeli Toughbook na działanie ciśnienia atmosferycznego i fizycznego. Komputery przenośne klasy Fully Rugged z serii Toughbook, które są używane na pokładach samolotów wojskowych i cywilnych, a także w helikopterach ratowniczych, muszą zachować sprawność działania podczas ekspozycji na wahania ciśnienia atmosferycznego. Modele Business Rugged muszą być odporne na zgniecenie w zatłoczonych środkach komunikacji miejskiej oraz przez ciężkie obiekty, które przypadkowo zostały na nich umieszczone.

Testy odporności na ciśnienie atmosferyczne przeprowadzane przez techników firmy Panasonic obejmują sprawdzanie sprawności komputerów przenośnych klasy Fully Rugged na wysokości 4572 m. Jest to najwyższy poziom określony w normie testowej MIL-STD-810G, metodzie 500.5, procedurze l (przechowywanie) oraz ll (działanie), stosowanej w przypadku wojskowych samolotów transportowych.

Inżynierowie firmy Panasonic sprawdzają również odporność wszystkich komputerów przenośnych Toughbook na fizyczny nacisk wywierany na obudowę. Wykonane z magnezu obudowy komputerów Toughbook są 20 razy bardziej wytrzymałe niż odpowiedniki z plastiku ABS, dzięki czemu idealnie zabezpieczają ekrany LCD. Ekrany LCD to ważny i kosztowny element każdego laptopa, dlatego obudowy komputerów Panasonic są opracowane z myślą o absorbowaniu nacisku fizycznego o znacznym natężeniu. Zapewniają ochronę, ograniczają prawdopodobieństwo awarii i zwiększają wydajność.

Laptopy klasy Business Rugged są testowane pod kątem odporności na bezpośredni nacisk rzędu 100 kgf. Zastosowanie urządzeń zrobotyzowanych umożliwia wywieraniu nacisku na różne obszary obudowy. Pozwala to ustalić, czy miejsca szczególnie narażone na pęknięcia i uszkodzenia, takie jak narożniki, są dostatecznie wytrzymałe we wszystkich produktach firmy Panasonic.

Testy odporności na ciśnienie fizyczne są przeprowadzane nie tylko na zewnętrznej obudowie, ale również na komponentach wewnętrznych, w zakresie wykraczającym poza normę wojskową MIL-STD-810G. 

Testy kompatybilności elektromagnetycznej oraz odporności na zakłócenia elektromagnetyczne

Energia fal elektromagnetycznych może zakłócać działanie urządzeń elektronicznych, dlatego zakłócenia elektromagnetyczne generowane przez sprzęt elektroniczny to szczególnie poważny problem w przypadku sprzętu o wyjątkowo wysokiej czułości. Emisje fal elektromagnetycznych mogą powodować pewne niedogodności, a w określonych przypadkach nawet zagrażać życiu, na przykład zakłócając pracę aparatury podtrzymującej funkcje życiowe lub delikatnych urządzeń instalowanych w samolotach.

Komputery przenośne firmy Panasonic z serii Toughbook zostały zaprojektowane pod kątem spełniania wymogów amerykańskiej normy wojskowej MIL-STD-416F (dotyczącej m.in. wyposażenia Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych) w zakresie emisji fal elektromagnetycznych i podatności na ich działanie. Pozwoliło to zapobiec szkodliwym efektom emisji i zapewnić bezproblemową pracę wszystkich modeli Toughbook w pobliżu innych urządzeń.

Testy odporności i kompatybilności elektromagnetycznej, przeprowadzane przez firmę Panasonic i firmy zewnętrzne, obejmują wszystkie komputery Toughbook klasy Fully Rugged. Przeprowadzana jest seria dziesięciu różnych testów, w ramach których sprzęt jest poddawany działaniu promieniowania elektromagnetycznego o szerokim zakresie częstotliwości.

Testy odporności na wnikanie wody i kurzu zgodne z normą IP65 i IP54

Komputery przenośne i tablety są zazwyczaj klasyfikowane według międzynarodowych norm określających poziom ochrony przed wnikaniem (IP). Stopień ochrony IP65 to międzynarodowy standard publikowany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), który stanowi informację o poziomie odporności danego produktu na przedostawanie się kurzu oraz wody do komponentów elektrycznych i mechanicznych. Stopień ochrony to także ważna informacja na temat poziomu zabezpieczeń danego urządzenia w odniesieniu do standardowej procedury testowej.

Nasze komputery Toughbook klasy Fully Rugged uzyskały stopień ochrony IP651 w zakresie odporności na działanie pyłów i płynów. Stopień IP65 wskazuje, że produkt pomyślnie przeszedł testy sprawdzające zabezpieczenia przed kurzem i wodą. Pierwsza cyfra (6) oznaczenia IP65 dotyczy odporności na kurz, natomiast druga (5) informuje o stopniu zabezpieczenia przed działaniem płynów. Oznacza to, że spryskanie komputera wodą z dowolnego kierunku nie będzie miało szkodliwego wpływu na urządzenie ani nie spowoduje jego uszkodzenia. Wyższe cyfry oznaczają wyższy stopień zabezpieczeń. Dlatego produkt, który uzyskał ocenę IP65, zapewnia lepszą ochronę przed działaniem kurzu i wody niż produkt sklasyfikowany na poziomie IP54.

1 Przetestowane na odporność na upadki przez krajowe niezależne zewnętrzne laboratorium testowe, zgodnie z metodą 516.6 procedury IV normy MIL-STD-810G oraz IEC 60529 cz. 13.4, 13.6.2, 14.2.5 i 14.3 (IP65).

Testy łączności bezprzewodowej

Aby zagwarantować najwyższą jakość, niezawodność i wydajność komputerów Toughbook, kontrolujemy i ściśle monitorujemy proces testowania łączności bezprzewodowej.

Firma Panasonic zainwestowała miliony euro w badania i rozwój oraz budowę światowej klasy laboratoriów, w których są przeprowadzane testy łączności bezprzewodowej. Skonstruowana przez nas komora bezodbiciowa, zlokalizowana w Kobe (Japonia), jest największym tego typu obiektem na świecie.

Komora bezodbiciowa to pomieszczenie, które zostało opracowane pod kątem absorbowania wszelkich odbitych fal dźwiękowych lub fal elektromagnetycznych. Mówiąc prościej, jest to pomieszczenie, w którym nie występujące efekt echo.  Jest to ważne, ponieważ przedostające się do pomieszczenia dźwięki zewnętrzne lub sygnały radiowe mogłyby wypaczać wyniki testów.

Nasza najnowocześniejsza na świecie komora bezodbiciowa blokuje wszelkie niepożądane sygnały radiowe lub zakłócenia. Dzięki temu stanowi idealne środowisko kontrolowane do testowania wpływu częstotliwości radiowych na produkty bezprzewodowe Toughbook. Testy bezprzewodowe (OTA) przeprowadzane w komorze obejmują całkowitą czułość izotropową (TIS) oraz całkowitą moc promieniowaną (TRP).

Testy łączności bezprzewodowej są również przeprowadzane w wysokich i niskich temperaturach, a także w deszczu oraz w innych często występujących warunkach rzeczywistych. Testy łączności bezprzewodowej mają na celu ocenę wydajności sterownika oraz oprogramowania do zarządzania połączeniem, a także wpływ zmiennych czynników środowiskowych i sieciowych, które regularnie występują w podróży.

Wyniki testów w komorze bezodbiciowej są wykorzystywane przez techników firmy Panasonic na etapie projektowania produktów Toughbook w celu zoptymalizowania wydajności bezprzewodowej komputerów przenośnych i tabletów firmy Panasonic. Z wyników korzystają również inżynierowie firmy Panasonic, którzy na ich podstawie lokalizują, a następnie rozwiązują problemy przed zakończeniem etapu projektowania produktu i uzyskaniem zatwierdzenia produkcyjnego.

Poddając produkty Toughbook wyczerpującym i dokładnym testom, firma Panasonic uzyskuje wytrzymałe komputery przenośne z obsługą łączności bezprzewodowej przeznaczone dla wielu branż, które są trwałe, wydajne i niezawodne, a ponadto umożliwiają pracę w różnych warunkach środowiskowych.