• Komputer stacjonarny czy przenośny?

Komputer stacjonarny czy przenośny?

W firmie Panasonic uważamy, że tablety klasy fully rugged zapewniają większe i bardziej wymierne korzyści niż tradycyjne komputery stacjonarne.

Co roku każdy wózek widłowy jest przez szereg godzin wyłączony z eksploatacji ze względu na przeglądy serwisowe lub nieoczekiwane naprawy. W skali całej floty może to oznaczać niedostępność rzędu setek roboczogodzin.

Zabezpiecz wyniki finansowe

Jeśli komputery są zamontowane w wózkach widłowych na stałe, tracisz także setki godzin ich pracy. Ma to negatywny wpływ na wydajność pracowników i produkcji, a także na procesy dostawy i w konsekwencji wyniki finansowe.

Co więcej, gdy terminal stacjonarny wymaga naprawy, przeglądu lub aktualizacji, z eksploatacji jest także wyłączony wózek widłowy, co pociąga za sobą podobne negatywne skutki.

Powyższe problemy nie występują w przypadku tabletów klasy fully rugged. Tablety nie generują przestojów w pracy, ponieważ można je podłączać do innych pojazdów na czas prac konserwacyjnych wózka. Natomiast gdy sam tablet wymaga naprawy, można go łatwo zastąpić innym urządzeniem.

Dla jeszcze dłuższego czasu działania, w pełni wytrzymałe tablet oraz komputery firmy Panasonic są wspierane przez specjalistyczne stacje dokujące posiadające płyty montażowe VESA. Oznacza to, że mogą one w łatwy sposób być przenoszone ze wspornika na wspornik, lub z jednego pojazdu na drugi.