• Mobile Solutions Business Division – Europe

Polityka prywatności

Panasonic w pełni szanuje prywatność i dane osobowe użytkownika. Przestrzegamy  rozporządzenia RODO, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Niniejsze Informacje o polityce prywatności informują, w jaki sposób wykorzystujemy zbierane przez nas informacje na temat użytkownika, zwane dalej „danymi osobowymi” (wyjaśnienie tego terminu znajduje się poniżej). Naszym zamiarem było przedstawienie naszych działań w sposób przejrzysty oraz umożliwienie szybkiego znalezienia potrzebnych informacji. Aby dowiedzieć się więcej na temat danego zagadnienia, prosimy kliknąć na odpowiedni link.

jeśli nie znajdziecie Państwo szukanych informacji, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres psceuwebmasters@eu.panasonic.com.

Niniejsze Informacje o polityce prywatności mają zastosowanie do urządzeń, produktów, witryn internetowych oraz aplikacji, które odwołują się lub zawierają link do niniejszych Informacji (łącznie określane jako „Usługi”). Niniejsze Informacje obowiązują w przypadku korzystania z Usług za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego, tabletu, telewizora, czy też każdego innego urządzenia.

Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności można uzyskać, klikając na poniższe linki:

 1. Kim jesteśmy?
 2. Co to są dane osobowe?
 3. Jakie dane osobowe użytkownika są zbierane przez Panasonic?
  1. Dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez użytkownika
  2. Informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z Usług
  3. Dane osobowe ze źródeł zewnętrznych
  4. Inne sposoby zbierania danych osobowych użytkownika
 4. Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?
 5. Komu ujawniamy dane osobowe użytkownika?
 6. W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika?
 7. Dostęp do danych osobowych użytkownika i przysługujące prawa
 8. Przechowywanie danych — okres przechowywania danych osobowych użytkownika
 9. Linki i produkty podmiotów trzecich w naszych Usługach
 10. Pliki cookie
 11. Opcje wybrane przez użytkownika (np. wiadomości e-mail o charakterze marketingowym i inne materiały)
 12. Dane osobowe dzieci
 13. Zmiany w niniejszych Informacjach o polityce prywatności
 14. Kontakt z nami/ dalsze informacje

 

 1. Kim jesteśmy?
   
  1. Panasonic Connect Europe GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa (65203) („Panasonic”, „my”, „nas”, „nasze” itp.).
  2. Jesteśmy częścią Panasonic Corporation z siedzibą w: Kadoma, prefektura Osaka, Japonia.
    
  3. Istnieje grupa powiązanych z nami podmiotów, których lista znajduje się tutaj: http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#r....
    
 2. Co to są dane osobowe?

  Do celów niniejszych Informacji o polityce prywatności termin „dane osobowe” oznacza wszelkie dane dotyczące użytkownika, jak również dane umożliwiające — w sposób bezpośredni lub pośredni — identyfikację użytkownika.

  Dane umożliwiające identyfikacje użytkownika mogą na przykład obejmować: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, zdjęcia, dane dotyczące płatności, określony numer identyfikacyjny produktu/urządzenia Panasonic, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. identyfikatory plików cookie i adres IP) albo jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość użytkownika. W przypadku łączenia innych danych (np. informacji, które same w sobie nie umożliwiają identyfikacji użytkownika) z danymi osobowymi użytkownika, traktujemy takie połączone dane jak dane osobowe.
   

 3. Jakie dane osobowe użytkownika są zbierane przez Panasonic?
   
  1. Dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez użytkownika

   ​W ramach niektórych oferowanych przez nas Usług użytkownik może bezpośrednio przekazywać nam swoje dane osobowe.

   1. Tworzenie konta lub profilu Panasonic

    Kiedy użytkownik tworzy konto lub profil w witrynie internetowej lub aplikacji Panasonic (na przykład podczas rejestracji w  albo podczas rejestracji celu skorzystania z usługi Toughbook Service Cloud jako partner Panasonic), prosimy o podanie określonych danych osobowych, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

    Wszelkie utworzone przez użytkownika konta Panasonic są zabezpieczone hasłem, a podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem działu obsługi klienta lub kontaktu w innej sprawie prosimy o podanie imienia i nazwiska użytkownika w celu weryfikacji konta.

    Rejestracja produktu lub urządzenia w Panasonic

    W przypadku zakupu produktu lub urządzenia Panasonic, użytkownik może podjąć decyzję o zarejestrowaniu produktu lub urządzenia w Panasonic w celu skorzystania z określonych zalet produktu/urządzenia, takich jak uzyskanie gwarancji na produkt/urządzenie lub skorzystanie z promocji. W celu rejestracji produktu lub urządzenia możemy zbierać dane osobowe użytkownika, takie jakie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane dotyczące posiadanego produktu lub urządzenia Panasonic, np. numer seryjny (lub inny identyfikator produktu/urządzenia), a także informacje o dacie zakupu.

    Komunikacja z firmą Panasonic

    Kiedy użytkownik kontaktuje się z Panasonic w celach handlowych lub z przedstawicielami działu obsługi klienta za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie lub osobiście, możemy zbierać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail i preferencje dotyczące kontaktu. Możemy także zbierać informacje na temat posiadanych przez użytkownika produktów lub urządzeń Panasonic, takie jak numery seryjne i daty zakupu. Możemy także tworzyć zapisy logowań i raporty, które są przydatne przy diagnozowaniu problemów związanych z działaniem produktu lub aplikacji, jak również pozyskiwać dane dotyczące diagnozowanego problemu. Wykorzystujemy te dane w celu świadczenia obsługi klienta i wsparcia w zakresie produktów. Ponadto możemy uzyskiwać dostęp do odpowiedniego profilu lub konta Panasonic użytkownika w celu zapewnienia użytkownikowi niezbędnej pomocy lub zażądanego bądź potrzebnego wsparcia. Możemy także rejestrować i analizować rozmowy użytkownika z przedstawicielami działu obsługi klienta (np. w przypadku kontaktu telefonicznego) w celach szkoleniowych i związanych z obsługą reklamacji, a także przeglądać informacje przekazane przez użytkownika w dobrowolnych ankietach przeprowadzanych wśród klientów. Rejestrujemy i analizujemy rozmowy prowadzone z użytkownikiem wyłącznie wówczas, gdy zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa, a o podjęciu takich działań zawsze informujemy użytkownika.

  2. Informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z Usług

   Możemy zbierać informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z Usług za pośrednictwem oprogramowania na urządzeniu/produkcie Panasonic oraz za pośrednictwem innych środków, a także dotyczące korzystania przez użytkownika z naszych aplikacji internetowych. Możemy na przykład zbierać następujące dane:

   1. Dane dotyczące urządzenia/produktu — takie jak model sprzętu, numer IMEI urządzenia/produktu, adres MAC interfejsu sieci bezprzewodowej urządzenia oraz numer telefonu komórkowego używany przez urządzenie, informacje o sieci komórkowej, system operacyjny urządzenia przenośnego, typ przeglądarki internetowej dla urządzeń przenośnych, ustawienia strefy czasowej, a także inne unikatowe identyfikatory urządzeń, adres IP, szczegóły dotyczące systemu operacyjnego oraz ustawienia urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do Usług.
     
   2. Dane logowań — na przykład godzina i czas korzystania z Usługi, hasła wyszukiwania wprowadzane w Usługach oraz wszelkie dane przechowywane w plikach cookie zapisanych w produkcie/urządzeniu użytkownika lub w naszej aplikacji.
     
   3. Dane o lokalizacji — na przykład sygnał GPS produktu lub urządzenia użytkownika lub informacje o znajdujących się w pobliżu punktach dostępowych Wi-Fi i stacjach komórkowych, które mogą być nam przekazywane, gdy użytkownik korzysta z niektórych Usług. Do działania niektórych funkcji Usług z obsługą lokalizacji wymagane są dane osobowe użytkownika, aby te funkcje działały. Jeśli użytkownik chce korzystać z danej funkcji, zostanie poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w tym celu. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę, zmieniając ustawienia urządzenia/produktu.
     
  3. Dane osobowe ze źródeł zewnętrznych

   Możemy uzyskiwać dane osobowe od podmiotów zewnętrznych (tj. od innych firm). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej:
    

   1. Informacje ze źródeł dostępnych publicznie

    Możemy uzyskiwać dane osobowe użytkownika ze źródeł dostępnych publicznie, o ile otrzymywanie takich danych jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Takie dane osobowe mogą być łączone z innymi danymi osobowymi i uzyskanymi od użytkownika lub dotyczącymi użytkownika.

    Możemy także uzyskiwać dane dotyczące użytkownika z mediów społecznościowych, jeśli użytkownik wybierze opcję połączenia konta użytkownika z tymi serwisami.

  4. Inne sposoby zbierania danych osobowych użytkownika

   Możemy zbierać dane osobowe użytkownika, korzystając z innych sposobów zbierania danych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej:
    

   1. Tablice ogłoszeń i fora dyskusyjne

    Niektóre witryny internetowe i aplikacje Panasonic obsługują tablice ogłoszeń, fora, czaty, blogi i podobne funkcje („Publikacje społecznościowe”), za pomocą których użytkownik może publikować informacje, wiadomości i inne materiały. Zalecamy szczególną ostrożność w przypadku ujawniania przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem takich usług, ponieważ dane osobowe mogą zostać upublicznione i stać się dostępne dla użytkowników naszych witryn internetowych, a także dla szerszego grona odbiorców.

    Aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z Publikacji społecznościowych, musimy w ramach procesu rejestracji zbierać pewne dane osobowe, w tym imię i nazwisko, nazwę użytkownika, hasło, adres e-mail, datę urodzenia oraz informacje kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu).

    Promocje i konkursy

    Jeśli użytkownik bierze udział promocjach, konkursach lub innych podobnych akcjach („Akcje”) możemy wykorzystywać podane przez użytkownika dane osobowe do celów prowadzenia tych Akcji. Na potrzeby prowadzenia Akcji możemy prosić o podanie określonych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail, data urodzenia i dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu).

    Jeśli warunki jakiejkolwiek Akcji dotyczące danych osobowych użytkownika okażą się w jakimś zakresie sprzeczne z niniejszymi Informacjami o polityce prywatności, to zastosowanie w tym zakresie znajdą warunki Akcji. Zalecamy staranne zapoznanie się z regulaminem każdej Akcji.

    Subskrypcje i newslettery

    Jeśli użytkownik subskrybuje nasze newslettery i wiadomości o charakterze promocyjnym, możemy zbierać  dane osobowe użytkownika w celu świadczenia tej usługi. Wymagane dane osobowe obejmują adres e-mail i inne dane kontaktowe. Tego rodzaju usługi subskrypcyjne są świadczone użytkownikowi wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na wyraźną prośbę użytkownika.

    Przesyłanie przez użytkownika danych osobowych do witryny lub aplikacji Panasonic

    Ponadto możemy zbierać dane osobowe przekazywane przez użytkownika w drodze przesyłania treści (np. filmów lub zdjęć) do naszych witryn lub aplikacji internetowych. W takich przypadkach mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika wymagane w celu publikowania treści w naszych witrynach lub aplikacjach internetowych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie dane osobowe zawarte w treściach przesłanych przez użytkownika. Zbieranie przez nas takich treści zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

    Korzystanie z witryn internetowych i uczestnictwo w kampaniach

    Jeśli użytkownik akceptuje śledzące pliki cookie, nasze systemy automatyzacji działań marketingowych będą monitorować korzystanie przez użytkownika z witryn internetowych i jego uczestnictwo w kampaniach (np. obejrzane prezentacje handlowe produktów lub kliknięte newslettery). Tego rodzaju działania podejmujemy w celu lepszego poznania naszych klientów i dostosowania komunikacji marketingowej do klientów.

    Portal dla partnerów biznesowych firmy Panasonic

    Aby zostać partnerem Panasonic, należy przekazać podstawowe dane na temat firmy, pracownika dokonującego rejestracji (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon), a także informacje o produktach Panasonic, które firma chce promować.

    Portal Panasonic Toughbook dla partnerów biznesowych

    Aby zostać partnerem Panasonic, należy przekazać podstawowe dane na temat firmy, pracownika dokonującego rejestracji (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon), a także informacje o produktach Panasonic, które firma chce promować. Dane osobowe rejestrowane na portalu rejestrowane obejmować będą wyniki szkoleń.
     

 4. Jak wykorzystujemy dane użytkownika?

  Zbierane dane osobowe możemy wykorzystywać do następujących celów:

  1. Rejestracja produktów/urządzeń — w celu rejestracji użytkownika albo jego urządzenia lub produktu na potrzeby którejkolwiek ze świadczonych Usług;
  2. Świadczenie Usług — w celu realizacji Usług lub realizacji konkretnego żądania użytkownika, w tym w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z zawartej z użytkownikiem umowy (np. gwarancji na produkt lub urządzenie);
  3. Ankiety — w celu poproszenia użytkownika o przekazanie opinii lub komentarzy na temat Usług, a także w celu przeprowadzania innych ankiet;
  4. Dostosowywanie i targetowanie treści — w celu dostarczania dostosowanych treści oraz przedstawiania rekomendacji w oparciu o dotychczasową aktywność użytkownika w Usługach. Możemy wykorzystywać dane osobowe do skuteczniejszego targetowania (określania odbiorców docelowych) Usług, treści, rekomendacji, reklam i wiadomości (więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie);
  5. Reklamy — do celów reklamowych, takich jak dostarczanie dostosowanych reklam i treści sponsorowanych oraz przesyłanie użytkownikowi wiadomości promocyjnych;
  6. Analityka — do celów oceny i analizy rynku, klientów, produktów, urządzeń i innych Usług (co obejmuje zwracanie się do użytkownika o przekazywanie opinii na temat produktów i usług oraz przeprowadzanie ankiet wśród klientów);
  7. Statystyka — w celu opracowywania anonimowych, zagregowanych danych statystycznych na temat użycia Usług. Te anonimowe dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym;
  8. Usprawnianie Usług — do opracowywania i  ulepszania nowych i istniejących produktów Panasonic oraz Usług, rekomendacji, reklam i innych materiałów, a także w celu uzyskiwania szerszej wiedzy na temat preferencji użytkownika;
  9. Obsługa klienta — w celu realizacji obsługi klienta w zakresie urządzeń i produktów oraz udzielania odpowiedzi na wszelkie inne zapytania dotyczące wsparcia (co obejmuje np. obsługę reklamacji);
  10. Zapobieganie przestępstwom — w celu zapobiegania oszustwom lub przestępstwom oraz ich wykrywania;
  11. Cele biznesowe — w celu monitorowania działalności gospodarczej oraz prowadzenia rejestrów wewnętrznych;
  12. Publikowanie komentarzy użytkownika — w przypadku przesłania przez użytkownika recenzji, komentarzy lub treści dotyczących produktów lub urządzeń do naszych witryn internetowych lub aplikacji oraz w przypadku udziału w dobrowolnej ankiecie możemy zamieścić linki do komentarzy użytkownika, a także je opublikować lub upublicznić, w tym w naszych własnych reklamach;
  13. Zobowiązania prawne — w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych;
  14. Konkursy i promocje — w celu organizowania promocji, konkursów i innych podobnych akcji w zakresie dozwolonym przez prawo;
  15. Szkolenia — w celu prowadzenia szkoleń dla pracowników oraz zapewniania jakości, zwłaszcza w przypadku specjalistów ds. obsługi klienta;
  16. Aktualizacje — do celów komunikacji z użytkownikiem, w tym komunikacji dotyczącej konta, profilów lub transakcji użytkownika, przekazywania ważnych informacji na temat produktów, urządzeń, aplikacji lub innych Usług, przesyłania powiadomień dotyczących wszelkich istotnych zmian w Informacjach o polityce prywatności oraz, za zgodą użytkownika i w przypadkach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa, do celów marketingowych, przesyłania użytkownikowi ofert i promowania Usług.

   Prawo zezwala na sposoby wykorzystania Danych osobowych przedstawione powyżej w oparciu o założenie, że działamy w naszym „uzasadnionym interesie”.

   Wycofanie produktu — w bardzo mało prawdopodobnej sytuacji, w której firma Panasonic jest zmuszona wycofać produkt, w tym ze względów bezpieczeństwa, dane użytkownika zostaną wykorzystane do przekazania użytkownikowi instrukcji zwrotu produktu.

   Wiadomości marketingowe

   Panasonic może wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu dostarczania newsletterów i innych wiadomości za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych (SMS) i/lub telefonicznie, o ile użytkownik wyraził na to zgodę lub jest to w inny sposób dozwolone przez obowiązujące prawo. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Opcje wybrane przez użytkownika” w niniejszych Informacjach o polityce prywatności.

   Łączenie danych osobowych

   Możemy łączyć dane osobowe zebrane od użytkownika (w tym informacje otrzymane od innych podmiotów powiązanych z Panasonic) w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Możemy na przykład łączyć różne bazy danych zawierające dane osobowe użytkownika, aby świadczyć lepsze usługi wsparcia i dostarczać bardziej spersonalizowane treści (takie jak informacje marketingowe i reklamy).
    

 5. Komu ujawniamy dane użytkownika?

  Nie będziemy ujawniać danych osobowych użytkownika podmiotom zewnętrznym na potrzeby ich własnych, niezależnych celów marketingowych lub biznesowych. Możemy jednak ujawniać dane użytkownika następującym podmiotom:
   

  1. Podmioty powiązane z Panasonic

   Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika innym Podmiotom powiązanym z Panasonic w celu świadczenia zamówionych przez użytkownika Usług lub realizacji jakichkolwiek innych usług bądź wsparcia na żądanie użytkownika. Wszystkie Podmioty powiązane z Panasonic są zobowiązane do stosowania praktyk ochrony prywatności opisanych w niniejszych Informacjach o polityce prywatności lub innej polityce prywatności, o której mogą poinformować użytkownika.
    

  2. Dostawcy usług

   Korzystamy z pomocy zewnętrznych dostawców usług, którzy wspierają nas w zarządzaniu określonymi działaniami i usługami w naszym imieniu. Do tych działań i usług należą: centrum obsługi telefonicznej używane przez Panasonic do obsługi klientów, dostarczanie danych, czyszczenie danych, realizacja zakupów i dostarczanie produktów, przetwarzanie płatności kartą kredytową, wysyłanie poczty i wiadomości e-mail, wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS), dostarczanie reklam, analizowanie użycia Usług, śledzenie skuteczności kampanii marketingowych, zapewnianie użytkownikom łączności z serwisami społecznościowymi, świadczenie usług wykrywania oszustw, świadczenie usług wsparcia klienta. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika takim zewnętrznym dostawcom wyłącznie w celu umożliwienia im świadczenia usług w naszym imieniu. Dostawcy będą działać wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

   Zewnętrznymi dostawcami usług są na przykład:

   1. Dostawcy usług poczty elektronicznej — korzystamy z usług w chmurze na platformach Marketo i Oracle Marketing Cloud, które umożliwiają nam wysyłanie wiadomości e-mail do użytkowników zgodnie z ich preferencjami marketingowymi.
   2. Dostawcy usług analitycznych — dostawcy usług analitycznych pomagają nam zrozumieć sposób użycia naszych produktów i urządzeń oraz innych Usług, co pozwala nam udoskonalać świadczone Usługi. Obecnie korzystamy z usług analitycznych realizowanych przez następujących dostawców: Google Analytics, Marketo i Oracle Marketing Cloud. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookie.
     
  3. Partnerzy sprzedaży bezpośredniej

   Jeśli użytkownik skontaktował się z nami w sprawie potencjalnego zakupu, możemy przekazać dane osobowe użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, naszym oficjalnym partnerom handlowym, aby mogli oni odpowiedzieć na prośbę o kontakt i dodatkowo określić wymagania użytkownika.

  4. Dostawcy sieci społecznościowych

   Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika, takie jak adres e-mail, określonym dostawcom sieci społecznościowych w celu wyświetlania reklam Usług na stronach sieci społecznościowych, z których korzysta użytkownik. Dane osobowe użytkownika są udostępniane dostawcom sieci społecznościowych wyłącznie zgodnie z preferencjami marketingowymi wybranymi przez użytkownika i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
    

  5. Podmioty zewnętrzne w sytuacjach wymaganych przez prawo lub w celu ochrony Usług

   Udostępniamy dane osobowe użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem lub w ramach obowiązujących procedur prawnych, w tym na żądanie organów ścigania lub innych agencji administracji państwowej, w celu ochrony naszych klientów (np. aby przeciwdziałać spamowi lub próbom oszukania użytkowników Usług), w celu obsługi i zapewnienia bezpieczeństwa Usług (np. aby powstrzymywać ataki na nasze systemy lub sieci bądź im zapobiegać) oraz w celu ochrony praw lub własności firmy Panasonic, w tym egzekwowania warunków lub umów regulujących korzystanie z Usług.
    

  6. Anonimowe statystyki

   Przygotowujemy i opracowujemy anonimowe, zagregowane lub ogólne dane i statystyki z kilku przyczyn (przedstawionych w niniejszej Informacji). Dane te są anonimowe (tj. nie umożliwiają identyfikacji użytkownika), dlatego nie uważamy ich za dane osobowe. Z tego względu możemy je udostępniać dowolnym podmiotom zewnętrznym (takim jak Podmioty stowarzyszone, partnerzy, reklamodawcy czy inne).
    

  7. Inne firmy zaangażowane w transakcje korporacyjne

   Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika podmiotom zewnętrznym (lub innym podmiotom powiązanym z Panasonic) w ramach reorganizacji, fuzji, transferu, sprzedaży, spółki typu joint venture, zlecenia lub przekazania w inny sposób całości lub dowolnej części działalności biznesowej, aktywów lub akcji firmy Panasonic, w tym bez ograniczeń w związku z upadłością lub innym podobnym postępowaniem.
    

  8. Zewnętrzni dostawcy konkursów

   Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika zewnętrznym dostawcom promocji, konkursów i innych podobnych akcji. Użytkownik otrzyma informację na temat takich dostawców zewnętrznych przed wzięciem udziału w promocji, konkursie lub innej podobnej akcji.

    

  9. Inne podmioty za zgodą użytkownika lub wskazane przez użytkownika

   Możemy przekazać dane osobowe użytkownika podmiotom zewnętrznym w przypadku, gdy użytkownik wyrazi zgodę na takie ujawnienie lub takiego ujawnienia zażąda.

   Wiele z Usług świadczonych przez Panasonic daje użytkownikom możliwość przesyłania i udostępniania określonych danych osobowych, takich jak wiadomości, zdjęcia, filmy i inne treści. Wszelkie dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się przesłać i udostępnić na publicznie dostępnym profilu, mogą być przeglądane przez innych użytkowników. Z tego względu prosimy zawsze zachować ostrożność podczas korzystania z tego rodzaju Usług Panasonic.
    

 6. W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika?

  Panasonic wprowadził rygorystyczne fizyczne i techniczne zabezpieczenia danych osobowych zbieranych w związku z Usługami.

  Należy jednak pamiętać, że pomimo rygorystycznych środków bezpieczeństwa stosowanych w celu ochrony danych osobowych, nie ma witryny internetowej, produktu, urządzenia, aplikacji internetowej, transmisji danych, systemu komputerowego ani połączenia bezprzewodowego, które byłyby całkowicie bezpieczne.
   

  1. Miejsce przechowywania danych osobowych
  2. Zbierane przez nas dane osobowe użytkownika są przechowywane i przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).
    
  3. Szyfrowanie
  4. Wszystkie dane osobowe dostarczone przez użytkownika są rejestrowane, przesyłane i przechowywane przy użyciu szyfrowania. Dane są przechowywane w centrach danych o wysokim poziomie zabezpieczeń.
    
  5. Inne środki bezpieczeństwa
  6. Ochrona bezpieczeństwa informacji, w tym zabezpieczenie danych osobowych, jest realizowane w ramach globalnego programu Panasonic o nazwie „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji” (ISM, Information Security Management). Cel, standardy i sposoby implementacji zostały opisane w obowiązujących globalnie Polityce, standardach i wytycznych. Wszystkie centralne systemy informatyczne w Europie są oceniane przez zewnętrzne jednostki i podlegają regulacjom normy ISO 27001. W celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności wszystkich danych w całym cyklu życia danych (od zebrania po zniszczenie), Program ISM i wszystkie jego części są realizowane zgodnie z cyklem PDCA (planowanie, wykonanie, sprawdzenie, działanie).
    
  7. Korzystanie z funkcji mediów społecznościowych i forów
  8. Określone Usługi obejmują korzystanie z sieci społecznościowych, czatów i forów. Prosimy, aby korzystając z tych funkcji użytkownik upewniał się, że nie przesyła innym użytkownikom danych osobowych, których nie chce udostępniać w celu ich wyświetlania, zbierania lub wykorzystywania przez innych użytkowników.
    
 7. Dostęp do danych osobowych użytkownika i przysługujące mu prawa

  Panasonic zbiera, przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkownika przestrzegając uprawnień przysługujących użytkownikowi na mocy wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
   

  1. Prawa użytkownika na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych obejmują prawo dostępu do kopii danych osobowych, prawo do żądania usunięcia lub sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w określonych przypadkach, na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Prawo do cofnięcia zgody — użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych, może wycofać taką zgodę w dowolnym momencie.  Użytkownik, który chce wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, proszony jest o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszych Informacji o polityce prywatności.
    
  2. Egzekwowanie praw użytkownika
    
  3. Użytkownik, który chciałby skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, proszony jest o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszych Informacji o polityce prywatności.
    
  4. Odpowiemy na wniosek użytkownika bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania takiego wniosku, chyba że obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych dopuszczają dłuższy okres. Możemy też pobrać uzasadnioną opłatę za obsługę wniosku, o której poinformujemy użytkownika. Opłatę  taką pobierzemy jednak wyłącznie w przypadkach dozwolonych przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
    
  5. Reklamacje
    
  6. Jeśli użytkownik ma wątpliwości, czy przestrzegamy praw przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, może skontaktować się z biurem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Stawki 2, 00-193 Warszawa), który jest podmiotem odpowiadającym za kwestie ochrony danych w Polsce. . Użytkownicy przebywający poza terytorium Polski mogą kontaktować się z lokalnymi instytucjami nadzorującymi ochronę danych.
    
 8. Przechowywanie danych — okres przechowywania danych osobowych użytkownika

  Panasonic będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zebrano takie dane.

  Panasonic klasyfikuje dane osobowe przy użyciu następujących kategorii, którym odpowiadają różne okresy przechowywania:
   

  1. Uczestnicy konkursów, promocji lub innych podobnych akcji — 1 rok.
  2. Osoby wyrażające zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych — użytkownik pozostaje taką osobą do momentu rezygnacji z subskrypcji. W momencie rezygnacji dane użytkownika zostaną zachowane na liście wykluczeń w celu zapewnienia zastosowania się do prośby użytkownika przez firmę Panasonic.
  3. Formularze kontaktowe działu sprzedaży lub przychodzące zapytania telefoniczne dotyczące sprzedaży — 1 rok.
  4. Rejestracje gwarancji i połączenia z biurem obsługi klienta — 5 lat. Panasonic może mieć potrzebę, aby skontaktować się z użytkownikiem w przypadku wycofania produktu (ze względu na zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa).
  5. Klienci i partnerzy — przechowamy dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane zgodnie z niniejszą Informacjami o polityce prywatności, o ile prawo nie wymaga dłuższego okresu przechowywania tych danych. Kiedy dane osobowe użytkownika nie będą już potrzebne do celu, w jakim zostały zebrane lub jeśli wynika to z obowiązującego prawa, dane zostaną usunięte i / lub zwrócone użytkownikowi zgodnie z obowiązującym prawem.

   Uwaga: jeśli dane osobowe użytkownika kwalifikują się do kilku powyższych kategorii, obowiązuje najdłuższy okres przechowywania danych.

   Kiedy dane osobowe użytkownika nie będą już niezbędne  do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub jeśli wynika to z obowiązujących przepisów prawa, dane osobowe zostaną usunięte i/lub zwrócone użytkownikowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 9. Linki i produkty podmiotów zewnętrznych w naszych Usługach

  Witryny internetowe, aplikacje i produkty Panasonic mogą zawierać linki do innych witryn podmiotów zewnętrznych, które nie są obsługiwane przez firmę Panasonic, a nasze witryny oraz produkty i urządzenia użytkownika mogą zawierać aplikacje, które można pobrać z witryn podmiotów zewnętrznych.

  Witryny internetowe i aplikacje, do których prowadzą takie linki, znajdują się poza kontrolą firmy Panasonic. Z tego względu za praktyki związane z ochroną prywatności oraz za treści zawarte w jakichkolwiek witrynach i aplikacjach internetowych, do których prowadzą te linki odpowiadają podmioty trzecie. 

  Jeśli użytkownik korzysta z jakichkolwiek witryn internetowych lub aplikacji podmiotów zewnętrznych, wszystkie dane osobowe zbierane przez witryny lub aplikacje takiego podmiotu zewnętrznego podlegają zasadom ochrony prywatności tego podmiotu. Panasonic zaleca, aby użytkownik uważnie zapoznał się z zasadami ochrony prywatności wszystkich podmiotów zewnętrznych, którym przekazuje swoje dane osobowe.
   

 10. Pliki cookie

  Co to są pliki cookie?

  Panasonic, a także określone podmioty zewnętrzne oferujące treści, reklamy lub inne funkcje w Usługach, mogą używać plików cookie i innych technologii w określonych obszarach Usług. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być odczytane przez serwer WWW w domenie, która umieszcza plik cookie na dysku twardym użytkownika. Możemy używać plików cookie do przechowywania preferencji i ustawień użytkownika, pomocy podczas logowania, dostarczania ukierunkowanych reklam i analizowania działań na witrynie internetowej.

  Więcej informacji o plikach cookie

  Więcej informacji na temat plików cookie, sposobów ich użycia przez Panasonic i podmioty zewnętrzne, a także na temat możliwości ich wyłączenia można znaleźć w naszej Polityce cookie.
   

 11. Opcje wybrane przez użytkownika (np. dotyczące wiadomości e-mail i innych materiałów o charakterze marketingowym)

  Panasonic oraz podmioty powiązane z Panasonic mogą używać danych osobowych użytkownika (takich jak dane kontaktowe, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) do przesyłania użytkownikowi za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych (SMS) lub telefonicznie korespondencji o charakterze marketingowym, która dotyczy produktów, urządzeń i innych Usług Panasonic, w przypadku wyrażenia przez użytkownika stosownej zgody w społeczności Toughtalk Community.

  Kiedy użytkownik kupuje produkty lub urządzenia firmy Panasonic, kontaktuje się z naszymi przedstawicielami ds. obsługi klienta, tworzy konto lub profil w jednej z Usług lub subskrybuje jedną z Usług, może otrzymać zapytanie o wyrażenie zgody na otrzymywanie takiej korespondencji o charakterze marketingowym (lub, w przypadkach dozwolonych na mocy obowiązującego prawa, o prawie złożenia sprzeciwu wobec otrzymywania takiej korespondencji).

  Panasonic nie udostępnia danych osobowych podmiotom zewnętrznym na potrzeby realizowania ich własnych celów marketingowych.

  Panasonic może również wykorzystywać dane osobowe użytkownika do personalizowania i targetowania komunikacji marketingowej, aby zapewnić możliwie najlepsze dostosowanie wszelkiej przesyłanej korespondencji marketingowej do zainteresowań i potrzeb użytkownika.

  Aby zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej od Panasonic, prosimy kliknąć link „Unsubscribe” (Zrezygnuj z subskrypcji) w dowolnej otrzymanej od nas wiadomości e-mail lub SMS o charakterze marketingowym lub promocyjnym.

 12. Dane osobowe dzieci
  1. Kim jest dziecko?

   Panasonic uznaje za dziecko każdą osobę, która nie ukończyła 16 roku życia lub nie osiągnęła innego wieku określonego w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
    

  2. Czy Panasonic zbiera dane osobowe dzieci?

   Panasonic świadomie nie zbiera ani nie próbuje uzyskiwać danych osobowych od dzieci ani danych osobowych dotyczących dzieci bez zgody rodzica lub opiekuna. W przypadkach, gdy zbieramy dane osobowe dzieci, zawsze dokładamy wszelkich uzasadnionych starań w celu sprawdzenia, czy rodzic lub opiekun dziecka wydał odpowiednią zgodę lub upoważnienie.
    

  3. Co się dzieje w przypadku przesłania danych osobowych przez dziecko?

   Jeśli uzyskamy informacje, że dane osobowe dotyczące dziecka zostały przesłane bez zgody rodzica lub opiekuna, dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby:

   1. możliwie najszybciej usunąć takie dane osobowe, lub,
   2. jeśli usunięcie danych osobowych dotyczących dziecka jest niemożliwe, zapewnić, by te dane osobowe nie były używane w jakimkolwiek celu ani dalej ujawniane żadnemu podmiotowi zewnętrznemu.
  4. Pytania rodziców lub opiekunów

   Jeśli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i ma pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych swojego dziecka przez Panasonic, może skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych poniżej w części „Więcej informacji”.
    

 13. Zmiany w niniejszych Informacjach o polityce prywatności

  Niniejsze Informacje o polityce prywatności mogą okresowo ulegać zmianom, dlatego prosimy, aby regularnie sprawdzać dostępność zaktualizowanych wersji dokumentu. „Data ostatniej aktualizacji” u dołu tej strony określa datę ostatniej aktualizacji niniejszej Informacji.

  Poinformujemy użytkownika o wszelkich istotnych zmianach, jakie zostaną wprowadzone, oraz uzyskamy zgodę użytkownika w przypadkach wymaganych na mocy obowiązującego prawa. Panasonic przyśle takie powiadomienie pocztą e-mail lub opublikuje informację o zmianach w witrynie internetowej firmy Panasonic lub za pośrednictwem odpowiednich Usług.
   

 14. Kontakt/Więcej informacji

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zbierania, przetwarzania lub użycia danych osobowych użytkownika lub w celu poprawienia, zablokowania bądź sprostowania danych osobowych użytkownika, zgłoszenia sprzeciwu,  uzyskania dostępu albo w celu wycofania zgody na którykolwiek aspekt niniejszych Informacji o polityce prywatności prosimy o kontakt:
   

  1. Pocztą:

   The Data Protection Officer

   Panasonic Connect Europe GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce 
   Hagenauer Strasse 43
   65203 Wiesbaden
   Niemcy

  2. Pocztą e-mail:
   dataprotection@eu.panasonic.com

   25.5.2018