• Zarządzanie informacjami (łącznie z inwentaryzacją zasobów)