• Zarządzanie informacjami (łącznie z inwentaryzacją zasobów)

Zarządzanie informacjami (łącznie z inwentaryzacją zasobów)

Kontroluj wszystkie Toughbooki w swojej organizacji dzięki naszym doskonałym usługom zarządzania informacjami. Oferujemy: przypisywanie i rejestrowanie numerów IMEI lub adresów MAC dla modułów bezprzewodowych, instalację SIM albo inwentaryzację zasobów za pomocą standardowych lub ekskluzywnych zestawów etykiet.

Pobierz szczegółowy dokument w formacie PDF