• Umowy serwisowe

  • Service contracts

KX-Servcont-02

Dwuletnia umowa serwisowa

  • Naprawa/wymiana w serwisie, uaktualnienie i aktualizacja oprogramowania, pomoc techniczna