Current language: Polski
  • Wprowadzenie do technologii SIP

Wprowadzenie do technologii SIP

SIP (Session Initiation Protocol) to protokół sygnalizacyjny, który jest powszechnie stosowany do zestawiania i kończenia sesji komunikacji multimedialnej, na przykład połączeń głosowych i wideo przez sieci IP. Wśród innych możliwych zastosowań tego protokołu można wymienić wideokonferencje, strumieniową dystrybucję multimediów, wiadomości błyskawiczne, informacje o dostępności i gry online. SIP jest protokołem typu żądanie-odpowiedź. Pod tym względem bardzo przypomina dwa inne protokoły internetowe — HTTP i SMTP, stanowiące podstawę działania odpowiednio WWW i poczty e-mail.

 
Protokół SIP oferuje cztery podstawowe funkcje:
1. Tłumaczenie nazwy użytkownika na jego aktualny adres sieciowy (lub lokalizację).
2. Zarządzanie połączeniami — dodawanie, przenoszenie i porzucanie uczestników.
3. Negocjowanie funkcji, tak aby wszyscy uczestnicy połączenia mogli uzgadniać zakres obsługiwanych funkcji.
4. Możliwość zmiany obsługiwanych funkcji w trakcie połączenia.
 
Protokół pozwala tworzyć, modyfikować i przerywać sesje dwustronne (unicast) i wielostronne (multicast), które zawierają jeden lub więcej strumieni multimedialnych. Prostota specyfikacji protokołu SIP umożliwia jego skalowanie, rozszerzanie i wygodne dopasowanie do różnych architektur i środowisk wdrażania. Mimo że protokół SIP opracowano jako mechanizm ustanawiania połączeń, nie trzeba mu dostarczać żadnych szczegółowych danych sesji. Jego działanie polega po prostu na jej zainicjowaniu, przerwaniu lub zmodyfikowaniu.
 
Istnieje kilka innych protokołów sygnalizacyjnych VoIP, ale SIP nie stworzyły firmy telekomunikacyjne — w odróżnieniu od pozostałych protokołów powstał w społeczności związanej z sieciami IP. Za standaryzację protokołu SIP i nadzór nad nim odpowiada głównie IETF, podczas gdy protokół VoIP H.323 tradycyjnie łączy się raczej z ITU. Obydwie organizacje w pewien sposób aprobują jednak jeden i drugi protokół.
 
Opis standardu SIP znajduje się w dokumencie RFC3261 i innych dokumentach RFC grupy Network Working Group IETF.