Current language: Polski
 • Przygotowania do wdrożenia technologii VOIP

Przygotowania do wdrożenia technologii VOIP


Implementacja systemów VoIP naraża sieci na całkiem nowe i nieznane dotąd obciążenia. 

Jeśli planujesz zacząć korzystać z VOIP, zapoznaj się z poniższą listą, aby sprawdzić, czy bieżąca sieć jest na to przygotowana.

 

 

 

 • Przewody:

Czy segment sieci Ethernet, który będzie używany, wykonano z kabla kategorii 5 lub wyższej i ma złącza UT/RJ45?

Czy zakończenia znajdują się w centrum sieci, w pobliżu przełączników?

 • Zasilanie:

Czy istniejące przełączniki obsługują zasilanie przez Ethernet (PoE), czy będą potrzebne zasilacze typu Power Injector?

Jeśli tak, to czy w szafach jest wystarczająco dużo miejsca?

 • DNS:

Czy w danym segmencie sieci jest dostęp do serwerów DNS?

 • VLAN:

Czy wszystkie istniejące przełączniki obsługują wirtualne sieci lokalne?

 • Adresowanie IP:

Czy w danym segmencie sieci LAN jest dostępny serwer DHCP?

 • Przestrzeń adresowa:

Czy serwer DHCP dysponuje wystarczającą przestrzenią adresową, aby obsłużyć wymaganą liczbę telefonów IP?

 • Topografia:

Czy dostępny jest aktualny schemat sieci przedstawiający jej lokalizacje i adresy?

 • Dokumentacja:

Upewnij się, że istnieje dokładna dokumentacja zasad routingu i konfiguracji sieci VLAN

 • Niezawodność:

Czy wszystkie urządzenia, które tego wymagają, mają zapewnione awaryjne zasilanie z zasilaczy UPS lub generatora?

 • Przełączanie:

Czy wszystkie przełączniki i routery obsługują technologie IP precedence i/lub ToS?

 • Działanie sieci:

Czy w omawianym segmencie sieci Ethernet nominalna strata pakietów jest odpowiednio mała? Należy dążyć do utrzymania jej na poziomie poniżej 1%.
 

Po zapewnieniu wymienionych podstawowych wymagań należy sprawdzić wymagania serwera. Przykładowo:

- PBX / przełącznik

- Serwer poczty głosowej

- Bramka PSTN / TDM

- Analogowa bramka końcowa

- Serwer TFTP (jeśli jest potrzebny)

- Serwer LDAP lub innej usługi katalogowej

- Serwer DNS

- Serwer DHCP

- Zapora sieciowa, urządzenie NAT, router z bramką

- router domyślny

Mając te informacje pod ręką, można lepiej ocenić stopień przygotowania sieci do wdrożenia rozwiązania VOIP. Dane te będą ponadto bardzo pomocne przy ewentualnej wycenie niezbędnych udoskonaleń. Dzięki nim będziesz mieć gotową większość informacji, których dostawcy i instalatorzy mogą wymagać przez rozpoczęciem analizowania potrzeb wdrożenia w firmie.

Technologia VOIP może przynieść ogromne korzyści, ale najlepiej działają te rozwiązania, które zaplanowano z należytą starannością. Przygotuj się odpowiednio, aby zminimalizować trudności na kolejnych etapach procesu.