Current language: Polski
  • Usuwanie pustych stron

Usuwanie pustych stron

Zmniejszenie ilości zajmowanego miejsca

W trakcie skanowania puste strony są automatycznie usuwane, co pozwala zminimalizować wielkość pliku wynikowego. W ten sposób można skanować partie dokumentów z pustymi stronami bez konieczności ich ręcznego odrzucania przy wstępnym sortowaniu.