Current language: Polski
  • Automatyczne dostosowywanie orientacji obrazu

Automatyczne dostosowywanie orientacji obrazu

Koniec z martwieniem się o ułożenie dokumentów

Ta funkcja wykrywa kierunek tekstu w zeskanowanych dokumentach i automatycznie dokonuje korekty położenia. W firmach skanujących wiele dokumentów, które różnią się formatem i ułożeniem papieru, uwolnienie pracowników od konieczności sprawdzania orientacji każdej strony pozwala znacznie podnieść wydajność pracy.