Phone number:
Phone number:
Current language: Polski
  • KX-UDS124

    Stacja bazowa telefonu SIP DECT

Łatwe wdrożenie

Stacja bazowa KX-UDS124 do telefonów KX-UDT121/111 jest niezwykle łatwa do zainstalowania. Krótszy czas instalacji to niższe koszty pracy. Dzięki temu, że każdą ze stacji bazowych Panasonic można skonfigurować jako stację główną (Super Master CS), nie trzeba instalować specjalnego serwera stacji głównej.

Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj następny film:

Łatwe planowanie przestrzeni
Panasonic udostępnia bezpłatne narzędzie do planowania rozmieszczenia stacji bazowych. Korzystanie z narzędzia jest proste — wystarczy umieścić stacje bazowe w miejscach wskazanych na schemacie. Szacunkowe dane mocy sygnału ułatwiają planowanie rozmieszczenia.

Łatwe badanie rozmieszczenia
Wymaga od stacji bazowych, telefonów i różnych innych urządzeń sprawdzenia parametrów sygnału w danej lokalizacji wybranej na podstawie schematu, umożliwiając ustalenie ostatecznego rozmieszczenia urządzeń. W wypadku modelu KX-UDS124 do przeprowadzenia badania potrzebne są tylko dwie stacje bazowe. Moc sygnału jest sprawdzana na podstawie koloru kontrolek LED. Funkcja pętli oferowana przez model KX-UDT121/111 pozwala sprawdzić dźwięk i sygnał radiowy po zainstalowaniu każdej stacji bazowej, umożliwiając tym samym jednej osobie skontrolowanie całego obszaru, na którym rozmieszczono urządzenia.

Łatwe rejestrowanie stacji bazowych
Każda stacja bazowa jest rejestrowana automatycznie zaraz po zakończeniu instalacji. Wcześniej konieczne było ręczne rejestrowanie każdej stacji bazowej. W wypadku modelu KX-UDS124 należy zarejestrować tylko główną stację bazową. Wszystkie kolejne stacje są rejestrowane automatycznie jako stacje podrzędne — wystarczy jedno kliknięcie.

Łatwe badanie schematu drzewa
Urządzenie KX-UDS124 firmy Panasonic może także automatycznie obsługiwać schematy drzew oraz konfiguracje za pomocą funkcji konfiguracji internetowej lub powiązanej aplikacji. To znaczne ulepszeniu w porównaniu z oferowaną wcześniej rejestracją ręczną oraz skomplikowanym procesem konfigurowania drzewa. Po aktywowaniu badania drzewa za pomocą ekranu ustawień na komputerze rozpoczyna się kontrola sygnału między stacjami bazowymi. Na podstawie tych wyników jest konfigurowane drzewo, wybierana jest druga główna stacja bazowa, są też automatycznie ustawiane klasy stacji bazowych. Ustawienie drugiej bazy głównej zapewnia też nadmiarowość systemu.
Konfiguracja drzewa stacji bazowych widoczna w narzędziu do zarządzania stacjami bazowymi.