Current language: Polski
  • Communication Solutions

Studia przypadków i sektory

Rozwiązania komunikacyjne firmy Panasonic — obejmujące skanery, drukarki, faksy oraz centralki telefoniczne tradycyjne i oparte na protokole SIP — są obecnie wykorzystywane w przedsiębiorstwach i organizacjach każdego rodzaju i wielkości, pochodzących z różnych branż.

W tej części witryny znajdują się analizy przypadków z opisem pracy i klientów, którym pomagamy. Tutaj jest dostępna pełna lista naszych analiz przypadków.

Nasze rozwiązania komunikacyjne są również instalowane w wielu branżach jako integralny składnik bardziej rozbudowanych systemów. Tutaj dostępny jest pełny przewodnik dotyczący rozwiązań i ich efektywnego zastosowania w różnych branżach.