Rejestracja nowego partnera

Ta strona rejestracji jest przeznaczona dla zupełnie nowych partnerów. Jeśli Twoja firma jest już partnerem Panasonic i użytkownikiem portalu Toughbook Engage, kliknij tutaj, aby zarejestrować się jako istniejący partner (będzie potrzebny identyfikator partnera Panasonic). W przeciwnym razie wypełnij poniższy formularz i kliknij przycisk Prześlij. Po otrzymaniu formularza zweryfikujemy Twoje dane i potwierdzimy rejestrację w ciągu 24 godzin. Jeśli w tym czasie nie otrzymasz danych logowania lub napotkasz jakikolwiek problem techniczny, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Krok 1 — szczegóły dotyczące partnera
Krok 2 — szczegóły dotyczące użytkownika