• Case studies

Opisy przypadków

Niezakłócony przepływ informacji to podstawa sprawnego funkcjonowania firmy logistycznej. Aby był on możliwy konieczne są zaawansowane systemy informatyczne, a także odpowiedni sprzęt, który pozwoli włączyć w proces komunikacji każdego pracownika.
A seamless flow of information is the basis for a smooth operation for the logistics company. Therefore advanced IT systems are necessary, as well as appropriate equipment that will allow every employee to be involved in the communication process.

Dorset & Wiltshire Fire and Rescue Service

Kategoria: Toughbook
One solution for construction site and desktop working improves productivity

Pages