• Czy wystarczy komputer klasy konsumenckiej, czy konieczne jest zastosowanie bardziej odpornego urządzenia?

Opisy przypadków

Sektor: Europe
Tablety FZ-G1 wdrożono w biurach i na placach budowy firmy Skanska, gdzie zapewniają pracownikom dostęp do informacji projektowych, specjalistycznych aplikacji oraz oprogramowania CAD i BIM.
Sektor: Europe
FZ-G1 tablets have been implemented at Skanska offices and construction sites, where they enable workers to access project information, specialised applications, CAD and BIM software.
Sektor: Europe
Used as Mobile Data Terminals for vital information on emergency calls and for asset management of equipment and inventory
Sektor: Europe, Services, Construction and Engineering
The rugged Panasonic Toughpad FZ-N1 handhelds are ideal for voice, data and applications for the mobile workforce

Otto Pachmayr - Modern warehouse management with TOUGHPAD FZ-G1 in beverage industry and stores

Kategoria: Accessories
Sektor: Common, Logistics

Pages