• Warunki korzystania

Warunki korzystania

Poniżej przedstawiono warunki korzystania z witryny Panasonic Polska www.panasonic.pl. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zaakceptowanie niniejszych warunków.

O ile nie określono inaczej, zawartość niniejszej witryny i należących do niej stron jest chroniona prawem autorskim i żadna jej część nie może być kopiowana w dowolnej formie. Wyjątek stanowi uzyskanie wcześniejszej pisemnej zgody firmy Panasonic lub użycie zgodne z kolejnym postanowieniem przedstawionym poniżej.

Dozwolone jest drukowanie lub pobieranie tekstu wyświetlanego w niniejszej witrynie do użytku niekomercyjnego, w tym między innymi struktury, ogólnego stylu i kodu.

Wszystkie informacje, które zostaną nam przekazane bez względu na przyczynę, będą przechowywane wyłącznie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 roku. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z polityką prywatności.

Pomimo dokładania wszelkich starań, aby informacje zawarte w witrynie internetowej www.panasonic.pl były zgodne z rzeczywistością, Panasonic Connect Europe GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce  Oddział w Polsce nie odpowiada za ewentualne błędy ani pominięcia. Konstrukcja, dane techniczne lub ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Wszystkie obrazy i filmy na ekranach monitorów i telewizorów są symulacjami i mają wyłącznie charakter poglądowy.

 

Rejestrowanie danych

Przekazywane informacje pomagają firmie Panasonic lepiej odpowiadać na potrzeby użytkownika i zapewniać informacje, które mogą się okazać przydatne.  Doceniamy zaufanie okazane nam przez podanie tych informacji osobistych i przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników.  Od czasu do czasu firma Panasonic, jej spółki stowarzyszone lub inne podmioty działające w jej imieniu mogą się kontaktować z użytkownikiem, przekazując informacje na temat naszych produktów, usług, ofert i udoskonaleń technicznych lub prosząc o przekazanie opinii, które mogą zostać użyte w celach marketingowych, badawczych lub analitycznych.

 

Główna siedziba:
Panasonic Connect Europe GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce 

ul. Wołoska 9a

02-583
Warszawa
Spółka zarejestrowana w Polsce NIP 107-00-16-099