UX90/UX180 Promotion

Oferta specjalna Panasonic AG-UX90 i AG-UX180

Ta oferta jest ważna tylko przez ograniczony czas...

Zniżka 200 EUR * na AG-UX90EJ8
i / lub
Zniżka 300 EUR * na AG-UX180EJ8

Jak to działa:

Po prostu dokonaj kwalifikującego się zakupu między 2 września 2019 r. A 31 października 2019 r. U dowolnego z naszych autoryzowanych partnerów, a nasz partner nagrodzi Cię natychmiastową zniżką
200 EUR * dla AG-UX90EJ8 i / lub 300 EUR * dla AG-UX180EJ8
(* Bez VAT).

Zalecamy skontaktowanie się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania informacji i dostępności. Pełna lista dealerów znajduje się na stronie https://business.panasonic.pl/kamery-profesjonalne/punkty/sprzedazy

Warunki uczestnictwa w specjalnych ofertach Panasonic AG-UX90 i AG-UX180 dla profesjonalnych użytkowników końcowych:

1. Oferty specjalne Panasonic AG-UX90 i AG-UX180 (zwane dalej „ofertą specjalną”) są tworzone przez Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203, Wiesbaden, Niemcy („promotor”).
2. Okres promocyjny: od 2 września 2019 r. Do 31 października 2019 r. Włącznie.

KWALIFIKOWALNOŚĆ:

3. Niniejsza promocja dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych przez profesjonalnych użytkowników końcowych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Wyspach Normandzkich i Wyspie Man, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Włoszech, Norwegii, Szwecji, Danii, Estonii, Łotwie, Litwie, Hiszpanii, Portugalii , Cypru, Belgii, Holandii, Luksemburga, Malty, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Macedonii Północnej, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Czarnogóry, Czech, Słowacji, Polski, Rumunii, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Andory, Grecja, Finlandia i Bułgaria.

4. Zawodowi użytkownicy końcowi muszą zakupić nowy (nieużywany) produkt, aby kwalifikować się do promocji.

Dotyczy to produktów zakupionych w jednym z krajów, o których mowa w pkt 3 powyżej, w okresie promocyjnym od uczestniczącego sprzedawcy lub dystrybutora. Roszczenia dotyczące produktów zakupionych przed lub po tym okresie promocji zostaną uznane za nieważne.

Ważność oferty specjalnej:

AG-UX90EJ8 - zniżka 200 EUR bez VAT
AG-UX180EJ8 - zniżka 300 EUR bez VAT

5. Produkt musi być nowym i oryginalnym produktem Panasonic.
6. Niniejsza promocja nie jest przeznaczona dla dealerów.
7. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem, aby sprawdzić, czy biorą udział w tej promocji.
8. Aby skorzystać z tej promocji, profesjonalny użytkownik końcowy zgadza się, aby dystrybutor, od którego produkt został zakupiony, wyśle kopię faktury lub dowolnego dokumentu potwierdzającego pocztą elektroniczną do odpowiedniej osoby Panasonic.
9. Wszelkie zobowiązania z tytułu podatków promocyjnych są obowiązkiem profesjonalnego użytkownika końcowego.

OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

10. Odpowiedzialnym administratorem danych jest Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy.
11. Dane osobowe uczestników będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach promocyjnych. Przekazywanie osobom trzecim nie będzie miało miejsca.
12. Wszystkie dane zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu promocji, chyba że prawo wymaga dłuższego okresu przechowywania. Jeśli dane osobowe nie są już wymagane do gromadzenia lub zgodnie z obowiązującym prawem, zostaną usunięte i / lub zwrócone zgodnie z obowiązującym prawem.
13. Wykorzystanie i przechowywanie danych można w dowolnym momencie zakwestionować, wysyłając wiadomość e-mail do Panasonic Marketing Europe GmbH - Der Datenschutzbeauftragte, Hagenauer Strasse 43, 65205 Wiesbaden, Datenschutz@eu.panasonic.com. W takim przypadku dane uczestnika zostaną usunięte, a udział w promocji natychmiast się zakończy.

OGÓLNE WARUNKI

16. Zniżka zostanie przyznana profesjonalnemu użytkownikowi końcowemu, gdy profesjonalny użytkownik końcowy zakupi produkt będący Prem tej promocji.
17. To działanie jest niezbywalne, niezbywalne i nie jest dostępna żadna alternatywa dla kredytu ani produktu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie lub do anulowania tej oferty w dowolnym momencie.
19. Niniejsza oferta nie może być łączona z żadną inną ofertą lub promocją AG-UX90 i / lub AG-UX180.
20. Uprawnienia do tego działania zostaną uznane za przeczytane i zaakceptowane przez wnioskodawców i wyrażą na nie zgodę.
21. Warunki te podlegają prawu polskiemu.