Phone number:
  • PTZ Summer Promotion banner

Panasonic pomaga organizować wydarzenia na żywo tego lata!

Coraz popularniejsze są wydarzenia na żywo z fizyczną lub wirtualną obecnością widzów, a kamery PTZ Panasonic AW-UE100 4K/50 to doskonały wybór, jeśli chodzi o produkcję wysokiej jakości, długodystansowych i studyjnych produkcji na żywo.

Wesprzemy Cię bezpłatnym sterownikiem AW-RP60 lub AW-RP150 przy zakupie kamer AW-UE100 (zgodnie z warunkami biznesowymi).

 

Kamera PTZ AW-UE100 to idealny wybór i zapewnia następujące funkcje:

• Obsługuje pełną przepustowość NDI

• Wyposażony w szerokokątny obiektyw o kącie widzenia w poziomie 74,1 stopnia i 24-krotnym zoomie optycznym

• Obsługuje SRT, NDI | Protokół HX i FreeD

• Nowo zaprojektowany silnik z napędem bezpośrednim zapewniający płynny ruch podczas obracania i pochylania

• Czujnik 4K umożliwia dwa szerokokątne ujęcia z aparatu oraz przycięty obraz HD

 

Warunki biznesowe udziału w „letnim wydarzeniu Panasonic PTZ” dla profesjonalnych klientów końcowych:

 

1.Organizator

Organizatorem „Panasonic PTZ Summer Event” (dalej „Impreza”) jest Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203, Wiesbaden, Niemcy („Organizator”).

 

2. Data wydarzenia

Termin: od 15 lipca 2021 do 30 września 2021 włącznie.

 

3. Warunki uczestnictwa

3.1. Istnieją dwie możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu: a) Kup trzy (3) sztuki AW-UE100KEJ lub AW-UE100WEJ („Produkty Kwalifikowane”) i jednocześnie odbierz jedną (1) sztukę AW-RP60GJ („Produkt Promocyjny”) gratis. Jeden profesjonalny użytkownik końcowy może otrzymać tylko dwa (2) urządzenia AW-RP60GJ w tym samym czasie, gdy kupuje Kwalifikowane produkty. b) Kup pięć (5) AW-UE100KEJ lub AW-UE100WEJ („Produkty Kwalifikowane”) i jednocześnie odbierz bezpłatnie jeden (1) AW-RP150GJ („Produkt Promocyjny”).

3.2 Akcja dotyczy profesjonalnych użytkowników końcowych (zwanych dalej „uczestnikami”), których siedziba znajduje się w następujących krajach: Wielka Brytania, Irlandia, Wyspy Normandzkie i Wyspa Man, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja , Norwegia, Szwecja, Dania, Estonia, Łotwa, Litwa, Hiszpania, Portugalia, Cypr, Belgia, Holandia, Luksemburg, Malta, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Republika Macedonii, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Czechy Republika, Słowacja, Polska, Rumunia, Islandia, Liechtenstein, Monako, Andora, Grecja, Finlandia i Bułgaria („kraje uczestniczące”). Kupujący musi mieć ukończone 18 lat.

3.3. Aby profesjonalni użytkownicy końcowi mogli wziąć udział w tej promocji, muszą zakupić nowe i oryginalne kwalifikujące się produkty (tj. nie używane, podrobione, odnowione lub importowane z krajów spoza uczestniczących krajów lub produkty, które naruszają prawa własności intelektualnej Organizatora , od uczestniczącego partnera lub sprzedawcy Panasonic.

Listę uczestniczących partnerów i sprzedawców można znaleźć pod adresem https://business.panasonic.pl/kamery-profesjonalne/punkty/sprzedazy

Stosowanie regulaminu promocji przy zakupie kwalifikujących się produktów przed lub po okresie promocji zostanie uznane za nieważne.

3.4 Ta impreza promocyjna nie jest przeznaczona dla partnerów i sprzedawców organizatora.

3.5 Aby zakwalifikować się do tej promocji, użytkownik końcowy zgadza się, że partner lub sprzedawca, od którego użytkownik końcowy zakupił kwalifikujący się produkt w określonej ilości, powinien przesłać kopię swojej faktury lub dowolny dowód zakupu do organizatora przez e - e-mail do odpowiedniej osoby kontaktowej Panasonic.

3.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wykluczenia Uczestników z Imprezy oraz zatrzymania i odbioru Produktów Promocyjnych z ważnego powodu, jeżeli: a) Uczestnik narusza obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin; b) Uczestnik zobowiązany jest do podania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji w związku z uczestnictwem w Imprezie.

3.7 Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności wszystkich dokumentów sprzedaży w celu zabezpieczenia się przed fałszywymi, nieważnymi lub powtarzającymi się dokumentami sprzedaży oraz ma prawo zażądać od uczestnika udowodnienia, że ​​nie zwrócił Kwalifikowanego Produktu lub produktów w ciągu 28 dni zakupu. Po zwrocie Kwalifikowanych produktów lub dowodów na fałszywe lub nieważne dokumenty sprzedaży, będą one nieważne.

3.8 Organizator jest uprawniony do powierzenia Agencji lub Zleceniobiorcy przeprowadzenia w jego imieniu całości lub części procesu promocji.

 

4. Proces pozyskiwania produktów promocyjnych

Partner lub Odsprzedawca przekaże Uczestnikowi Produkty Promocyjne w momencie zakupu przez Uczestnika Kwalifikujących się Produktów.

Zgłoszenia dotyczące Produktów Promocyjnych przesyłane faksem, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pocztą nie będą przyjmowane.

 

5. Podatki i składki na ubezpieczenia społeczne

5.1 Dostarczanie Produktów Promocyjnych może być uznane za dochód podlegający opodatkowaniu (podatkiem bezpośrednim lub w inny sposób) i może być uznane za bezpośrednią rekompensatę podatku, składek na ubezpieczenie społeczne lub składki na ubezpieczenie społeczne (lub równoważnych podatków lub opłat socjalnych obowiązujących zgodnie z lokalnym prawem).

5.2 Uczestnicy i/lub ich pracodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie społeczne lub inne podatki (bezpośrednie, pośrednie lub inne), które mogą powstać w wyniku otrzymania Promocji Produktów Promocyjnych.

 

6. Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane osobowe przekazywane użytkownikom końcowym https://business.panasonic.eu/privacy-policy

 

7. Warunki ogólne

7.1. Produkty promocyjne nie są wymienialne, niezbywalne, nie podlegają zwrotowi i nie są oferowane żadne kredyty, gotówka ani produkty alternatywne.

7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym czasie, według własnego uznania, a także do zakończenia, zawieszenia, zmiany lub anulowania Promocji bez wcześniejszego powiadomienia z dowolnego powodu.

7.3 Niniejsza Promocja nie jest dostępna w połączeniu z żadną inną ofertą lub promocją.

7.4 Uczestnicząc w tej promocji, uczestnicy akceptują niniejsze warunki.

7.5 Niniejsze warunki podlegają prawu niemieckiemu.

7.6 Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Warunków okaże się lub stanie się całkowicie lub częściowo nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Postanowienie, które jest całkowicie lub częściowo nieskuteczne, zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, które najlepiej odpowiada ekonomicznemu celowi nieważnego postanowienia.