• Praca z kartami P2

Przepływ pracy podczas produkcji wiadomości przy użyciu P2 HD

Seria P2 HD umożliwia utworzenie systemu nadawczego, który zmaksymalizuje wydajność IT na wszystkich etapach — od gromadzenia wiadomości po transmisję. Podczas rejestrowania w plikach P2 HD i plikach pośrednich zapisywane są różne informacje postaci metadanych. Nagrania można następnie przesłać do stacji przy użyciu jednostki Field Pick-up Unit (FPU) w wozie transmisyjnym wyposażonym w mobilny sprzęt P2 albo na karcie P2.

Przed dostarczeniem danych pliki pośrednie w niskiej rozdzielczości można przesłać internetowo przez FTP w celu emisji wiadomości, utworzenia harmonogramu programu lub edycji offline. * Wszystkie nagrania są archiwizowane, tak aby terminale sieciowe w stacji mogły je wyszukiwać i wyświetlać ich podgląd na podstawie metadanych.

* Obsługa edycji plików pośrednich P2: GrassValley EDIUS z serii Broadcast wer. 4.5